Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADD Impact of inert gas atmosphere application on the complex profile of commercial orange juice volatiles during four-month storage / Mária Kopuncová ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Roč. 57, č. 4 (2018), s. 373-383
 2. ADD Microorganisms and volatile aroma-active compounds in "nite" and "vojky" cheeses / Marin Tomaška ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Roč. 58, č. 2 (2019), s. 187-200
 3. ADD Microorganisms and volatile aroma-active compounds in bryndza cheese produced and marketed in Slovakia / Jana Sádecká ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Roč. 58, č. 4 (2019), s. 382-392
 4. ADD Key odour-active compounds in selected Slovakian poppy seed (Papaver somniferum L.) varieties revealed by gas chromatography-olfactometry / Mária Kopuncová ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 55, No. 3 (2016), s. 237-246
 5. AFC Influence of protective inert gas atmospheres on the aroma stability of orange juice with pulp / Jana Sádecká ... [et al.]
  In: Flavour Science : Proceedings of the XV Weurman Flavour Research Symposium. - ISBN 978-3-85125-593-5. - Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2018. - S. 371-374
 6. AFC Impact of different processing atmospheres on the volatiles of orange juice with pulp / Mária Kopuncová, Emil Kolek, Jana Sádecká
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 88-90
 7. AFC Application of accelerated solvent extraction for isolation of polycyclic aromatic hydrocarbons from smoked sausages / Mária Kopuncová
  In: Proceedings of the 11th International Students Conference: Modern Analytical Chemistry. - ISBN 978-80-7444-036-6. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 79-85
 8. AFC Analysis of perchlorate in baby food with high fat centent / Mária Kopuncová
  In: Proceedings of the 12th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". - ISBN 978-80-7444-044-1. - Prague : Charles University in Prague, 2016. - S. 80-85
 9. AFD Prínos GC-olfaktometrie k analýze "off-flavours" v potravinách / Mária Kopuncová, Jana Sádecká, Emil Kolek
  In: Additives and Contaminants in Foodstuffs 2015. Zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89597-32-1. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2015. - S. 69-74 [CD-ROM]
 10. AFG Impact of nitrogen and carbon dioxide processing atmospheres on the odour-active compounds of pineapple juice / Mária Kopuncová, Jana Sádecká , Emil Kolek
  In: 16th International Nutrition and Diagnostics Conference. - ISBN 978-80-7560-016-5. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. - S. 92
 11. AFH Kľúčové odor-aktívne zlúčeniny vybraných slovenských odrôd semena maku siateho (Papaver somniferum L.) / Mária Kopuncová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1450 [1 s.] [online]