Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Princípy biochémie : v schémach a v príkladoch. / Katarína Mikušová, Marta Kollárová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
 2. ADC The activities of the two thioredoxins from Streptomyces aureofaciens are not interchangeable / Tatiana Horecká ... [et al.]
  In: Journal of Basic Microbiology. - Vol. 43, No. 1 (2003), s. 62-67
 3. ADC RNA polymerase heterogenity in S. aureofaciens: characterisation by antibody-linked polymerase assay / M. Farkašovský, J. Kormanec, Marta Kollárová
  In: FEMS Microbiology Letters. - Vol. 90 (1991), s. 57-62
 4. ADC Localization and characterization of a temporally regulated promotor from S. aureofaciens 2201 plasmid pSA 2201 / M. Farkašovský, J. Kormanec, Marta Kollárová
  In: Biochimica et Biophysica Acta. - Vol. 108 (1991), s. 119-120
 5. ADC Characteristics of NADPH-dependent thymidilate synthetase purified from Streptomyces aureofaciens / M. Galová ... [et al.]
  In: Archives of Biochemistry and Biophysics. - Vol. 296 (1992), s. 81-87
 6. ADC Two-stage PCR in isolation of the thioredoxin gene from Streptomyces aureofaciens / O. Labudová ... [et al.]
  In: Amino Acids. - Vol. 6 (1993), s. 253-259
 7. ADC Využitie denaturačných kriviek pri štúdiu konformačnej stability globulárnych bielkovín / P. Minarik, Marta Kollárová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 87 (1993), s. 42-47
 8. ADC Nuclease-like Activity of a Cyclic Tetrameric Schiff Base (Tetraanhydroaminobenzaldehyde) N-Coordinated Copper Complex / Zdeňka Ďuračková ... [et al.]
  In: International Journal of Biochemistry & Cell Biology. - Vol. 27, No. 12 (1995), s. 1341-1347
 9. ADC Influence of the different Amino Acid Substitutions in E. coli Thioredoxin on the Growth of Bacteriophages T7 and f1 / P. Minarik, M. Kollárová, A. Brunovská
  In: Journal of Basic Microbiology. - Vol. 33, No. 3 (1993), s. 213-215
 10. ADC Arabidopsis thaliana NADPH thioredoxin reductase: cDNA characterization and expression of the recombinant protein in Escherichia coli / J. P. Jacquot ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Biology. - Vol. 235, No. 4 (1994), s. 1357-1363
 11. ADC Two-stage PCR in isolation of the thoredoxin gene from Streptomyces aureofaciens / O. Labudová ... [et al.]
  In: Amino Acids. - Vol. 6, No. 1 (1994), s. 107-110
 12. ADC PCR cloning and sequencing of the coding the coding portion of the thioredoxin-encoding gene from Streptomyces aureofaciens BMK / O. Labudová ... [et al.]
  In: Gene. - Vol. 138, No. 1-2 (1994), s. 263-264
 13. ADC Purification and Partial Characterization of Two Thioredoxins from Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: Biochemistry and Molecular Biology International. - Vol. 40, No. 3 (1996), s. 497-505
 14. ADC Purification and partial chracterization of Ca-dependent ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / P. Racay, M. Kollárová
  In: Biochemistry and Molecular Biology International. - Vol. 38, No. 3 (1996), s. 493-500
 15. ADC Purification and partial characterization of thioredoxin reductase from Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: Biochemistry and Molecular Biology International. - Vol. 46 (1998), s. 659-665
 16. ADC Purification and characterization of the malate dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens / D. Mikulášová ... [et al.]
  In: FEMS Microbiology Letters. - Vol. 159 (1998), s. 299-305
 17. ADC Effect of thioredoxin on the sensitivity of bacteria to chemical damage / R.A. Musrati ... [et al.]
  In: Journal of Basic Microbiology. - Vol. 39, No. 2 (1999), s. 137-140
 18. ADC Nuclease mimetic effect of copper complex compounds / O. Labudová ... [et al.]
  In: Journal of Inorganic Biochemistry. - Vol. 61, No. 3 (1996), s. 227-231
 19. ADC Expresia a purifikácia tioredoxínu 2 a tioredoxínu 3 zo Streptomyces coelicolor A3 (2) / Michaela Koháryová, Imrich Barák, Marta Kollárová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, No. 5 (2012), s. 398-403
 20. ADC Characteristics of NADPH-dependent thymidylate synthetase purified from Streptomyces aureofaciens / M. Gálová ... [et al.]
  In: Archives of Biochemistry and Biophysics. - Roč. 296, č. 1 (1992), s. 81-88
 21. ADC Purification and partial characterization of Ca2+ dependent ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / P. Račay ... [et al.]
  In: Biochemistry and Molecular Biology International. - Roč. 38, č. 3 (1996), s. 493-500
 22. ADC Characterization, Properties and Crystallization of Malate Dehydrogenase from Streptomyces coelicolor / Darina Mikulášová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 104, No. 9 (2010), s. 871-875
 23. ADC The thioredoxin system from Streptomyces coelicor / Petra Štefanková ... [et al.]
  In: Journal of Basic Microbiology. - Vol. 46, No. 1 (2006), s. 47-55
 24. ADD Activities of succinate dehydrogenase and cytochrome oxidase in synchronous cultures of aerobically and anaerobically grown yeast / M. Greksák, M. Hanicová
  In: Biologia. - Vol. 28 (1973), s. 425-433
 25. ADD Aktivita ribonukleotidreduktázy zo Streptomyces aureofaciens. / M. Kollárová, D. Perečko, J. Zelinka
  In: Biologia. - Vol. 35 (1980), s. 907-910
 26. ADD Immobilization of ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / P. Halicky ... [et al.]
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Vol. 54, No. 9 (1989), s. 2528-2541
 27. ADD Malate Dehydrogenases - Structure and Function / Peter Minárik ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 21, No. 3 (2002), s. 257-265
 28. ADD Redukcia ribonukleotidov / Marta Kollárová
  In: Biologia. - Vol. 37 (1982), s. 863-871
 29. ADD Purification and some properties of ribonucleotide reductase from S. aureofaciens / Marta Kollárová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 37 (1982), s. 777-785
 30. ADD Properties of ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 38 (1983), s. 1189-1195
 31. ADD Effect of infection by actinophage u 1/6 on the activity of ribonucleotide reductase from A. aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 38 (1983), s. 1197-1201
 32. ADD Effect of infection by u 1/6 actinophage on the level of ribonucleotide reductase in Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 39 (1984), s. 1157-1162
 33. ADD Thioredoxin and Thioredoxin reductase from S. aureofaciens / K. Mikušová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 46, No. 8 (1991), s. 679-684
 34. ADD A-2201, a non-tetracycline antibiotic from Streptomyces aureofaciens 2201 / D. Perečko ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 51, No. 3 (1996), s. 253-257
 35. ADD Thioredoxin Reductase form Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 52 (1998), s. 354
 36. ADD The Malate Dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová, S. Mikulášová, N. Mernik
  In: Chemical papers. - Vol. 52 (1998), s. 356
 37. ADD Characterization and crystallization of the malate dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens / N. Mernik ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 17, No. 1 (1998), s. 49-51
 38. ADD The Malate Dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens: Purification and Properties / D. Mikulášová, N. Mernik, M. Kollárová
  In: Chemical papers. - Vol. 52 (1998), s. 355
 39. ADD Malate dehydrogenase: distribution, function and properties / R. A. Musrati ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 17, No. 3 (1998), s. 193-210
 40. ADD Thioredoxin system - a novel therapeutic target / Michaela Koháryová, Marta Kollárová
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 34, č. 3 (2015), s. 221-233
 41. ADD Ribonucleotide reductases: evolutionary key enzymes / Marta Kollárová
  In: Biologia. - Vol. 53, No. 3 (2001), s. 233-241
 42. ADD Oxidative stress and thioredoxin system / Michaela Koharyová, Marta Kollárová
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 27, No. 2 (2008), s. 71-84
 43. ADD Thioredoxin - Structural and Functional Complexity / Petra Štefanková, Marta Kollárová, I. Barák
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 24, No. 1 (2005), s. 3-11
 44. ADE Ribonukleotidreduktazy-enzymy perechoda ot metabolizma RNK k metabolizmu DNK / Marta Kollárová, O. Labudová
  In: Biochimija. - Vol. 56, No.12 (1991), s. 2115-2124
 45. ADE Thioredoxin-struktura, svojstva funkcii / O. Labudova, Marta Kollárová
  In: Biochimija. - Vol. 56, No. 6 (1991), s. 977-989
 46. ADE Crystallization and Preliminary Diffraction Studies of Malate Dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens / Darina Mikulášová ... [et al.]
  In: Protein and Peptide Letters. - Vol. 13, No. 2 (2006), s. 207-210
 47. ADE Thioredoxin reduktaza: structura, svojstva, funkcii / O. Labudová, M. Kollárová
  In: Biochimija. - Vol. 58, No. 8 (1993), s. 1240-1246
 48. ADE Tioredoxínový systém ako bunkový redoxný modulátor / Tatiana Horecká, Marta Kollárová
  In: Biologické listy. - Roč. 69, č. 2 (2004), s. 85-116
 49. ADE Expression, purification and X-ray crystallographic analysis of thioredoxin from Streptomyces coelicolor / Petra Štefanková ... [et al.]
  In: Acta Crystallographica Section F - Structural Biology and Crystallization Communications. - Vol. 61, Part 2 (2005), s. 164-168
 50. ADE Crystallization and diffraction analysis of thioredoxin reductase from Streptomyces coelicolor / Michaela Koháryová
  In: Acta Crystallographica - Section F - Structural Biology and Crystallization Communications. - Vol. 67, No. 8 (2011), s. 917-921
 51. ADF Antibiotické vlastnosti zástupcov triedy Fungi imperfecti, izolovaných z pôdnych vzoriek z Vietnamu / P. Nemec ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 27 (1972), s. 739-742
 52. ADF Ribonukleotidreduktázy - dôležité enzýmy v biochemickej evolúcii / M. Kollárová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 16-17
 53. ADF Su tioredoxíny univerzálne proteíny? / Marta Kollárová, Darina Mikulášová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 9-11
 54. AEC Thioredoxin from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Enzymology of Nucleic Acids Including Gene Manipulations. - New York : Plenum, 1988. - S. 37-41
 55. AED Tioredoxíny - univerzálne proteíny / Marta Kollárová, Darina Mikulášová
  In: Štruktúra a stabilita proteínov. - ISBN 80-7097-382-X. - Košice : Ústav experimentálnej fyziky, 2000. - S. 30-39
 56. AED Adenosylcobalamin dependent ribonucleotide reductase from S. aureofaciens. / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Metabolism and Enzymology of Nucleic Acids 4. - Bratislava : Veda, 1982. - S. 287-293
 57. AED Metodologické problémy súčasnej biochémie / Marta Kollárová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 93-99
 58. AED Thymidylate synthetase from S. aureofaciens / M. Galová, D. Rusznáková, M. Kollárová
  In: Metabolism and Enzymology of Nucleic Acids Including Gene Manipulations 7. - Bratislava : Veda, 1991. - S. 277-288
 59. AED Vlasnosti a katalytický mechanizmus malátdehydrogenéz / N. Mernik, M. Kollárová
  In: Štruktúra a stabilita proteínov. - ISBN 80-7097-382-X. - Košice : Ústav experimentálnej fyziky, 2000. - S. 40-49
 60. AEF Thioredoxin from S. aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Enzymology of Nucleic Acids Including Gene Manipulations 6. - Bratislava : Veda, 1987. - S. 73-80
 61. AEG Kľúčový problém biologickej evolúcie: prechod od RNA sveta k DNA svetu / Marta Kollárová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94 (2000), s. 513-514
 62. AEG Thioredoxin system of Streptomyces coelicolor / Marta Kollárová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 272, Suppl. 1 (2005), s. 378
 63. AEG Study of malate dehydrogenase from Streptomyces / Darina Mikulášová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 273, Suppl. 1 (2006), s. 362
 64. AEG Thioredoxin system of Streptomyces coelicolor A3 (2) / Michaela Koharyová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 275, Suppl. 1 (2008), s. 15
 65. AEG Štúdium proteínov tioredoxínového systému baktérie Streptomyces coelicolor A3(2) / Michaela Koharyová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 5 (2009), s. 441
 66. AEG Characterization of proteins from Streptomyces coelicolor A3(2) thioredoxin system / Michaela Koharyová, Marta Kollárová
  In: Free Radical Research. - Vol. 43, Suppl. 1 (2009), s. S82-S83
 67. AEG Thioredoxin system of Streptomyces coelicolor A3(2) / Michaela Koharyová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 275, Suppl. 1a (2008), s. 15
 68. AEG Thioredoxin system of Streptomyces coelicolor A3(2) / Michaela Koharyová ... [et al.]
  In: Free Radical Research. - Vol. 41, Suppl. 1 (2007), s. S35-S36
 69. AFA Thioredoxins from Streptomyces auerofaciens / M. Kollárová
  In: 4th International conference on Thioredoxins and Related Proteins. - [s.l.] : University of Kassel at Witzenhausen, 1995. -
 70. AFD Nuclease-like activity of some Cu(II) complexes / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: Current Trends in Coordination Chemistry. - Bratislava : STU Press, 1995. - S. 395-400
 71. AFD Štúdium zložiek tioredoxínového systému Streptomyces / Michaela Koháryová, Marta Kollárová
  In: Moderné metódy v biomedicínskom výskume. - ISBN 978-80-89354-05-4. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2011. - S. 37-43
 72. AFD Biotechnológie 1, 2, 3, 4 a bioetika na PriF UK v Bratislave / Danka Valková ... [et al.]
  In: Bioetika a zdravotnícka etika na slovenských vysokých školách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-345-8. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008. - S. 51-57 [CD-ROM]
 73. AFE Ribonucleotide reduction in Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová
  In: International Conference. - Marburg : Fachbereich Chemie und Biochemie, Philipps-Universität, 1984. - S.
 74. AFE Enzyme complex of ribonucleotide reduction from Streptomyces aureofaciens / Marta Kollárová
  In: International Conference. - Bremen : Universität Bremen, 1988. - S. x
 75. AFE Enzymes of deoxyribonucleotide biosynthesis / M. Kollárová
  In: xxx. - Paris : Orsay University, 1993. - S. nestr.
 76. AFE Enzymes of deoxyribonucleotide biosynthesis in Streptomyces aureofaciens / Marta Kollárová
  In: xx. - Bordeaux : University, 1996. - S. x
 77. AFE Functions of thioredoxin and malate dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová
  In: xx. - Regensburg : University of Regensburg, 1998. - S. x
 78. AFE New thioredoxin and enzymes from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová
  In: xx. - Kassel : University of Kassel, 1998. - S. x
 79. AFG Ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová, P. Halický, J. Zelinka
  In: FEBS Symposium on DNA. - [s.l.] : Československá akadémia vied, 1983. - S. 18
 80. AFG Synchronous Yeast as a Tool for study of Biogenesis of Mitochondria / M. Greksák, M. Hanicová, K. Weissová
  In: 7th FEBS Meeting. - Varna : [s.n.], 1971. - S. 235
 81. AFG Some properties of ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / P. Halický ... [et al.]
  In: 5th International Symposium on Metabolism and Enzymology of Nucleic Acids Including Gene Manipulation. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1984. - S. 10
 82. AFG The use of synchronous yeast culture for the study of mitochondrial biogenesis / M. Greksak, M. Hanicová, K. Weissová
  In: 7th Meeting of Federation of European Biochemical Societies. Abstracts. - Varna : Academic Press, 1971. - S. 236
 83. AFG The use of synchronous yeast culture for the study of mitochondrial biogenesis / M. Greksak, M. Hanicová, K. Weissová
  In: Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkciach mitochondrií. - Varšava : [s.n.], 1971. - S. 18
 84. AFG Thioredoxin system of Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: 14th International Congress of Biochemistry. - Praha : International Union of Biochemistry, 1988. - S. 115
 85. AFG Complementation of mitochondrial membrane with respect to the cell cycle of yeast / M. Greksák, M. Kollárová, K. Nejedlý
  In: 4th Coloquium on Bioenergetics and Mitochondria. - Magdeburg : [s.n.], 1974. - S. 22
 86. AFG Tioredoxin system of Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Interbiotech. - Bratislava : SVŠT Chemickotechnologická fakulta, 1988. - S. 19
 87. AFG Adenosylcovalamin- dependent ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: 4th International Symposium on Metabolism and Enzymoloby of Nucleic Acids. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1981. - S. 12
 88. AFG Thioredoxin system as a part of ribonucleotide reductase complex in Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: 19th FEBS Meeting. - Rím : Federation of European Biochemical Society, 1989. - TH-122
 89. AFG Thioredoxin as a part of ribonucleotide reductase complex in Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová, K. Mikušová
  In: Problémy a perspektívy biotechnológií. - Bratislava : UK, 1989. - S. 12
 90. AFG Thymidylatsynthetase from Streptomyces aureofaciens / M. Galová, D. Rusznáková, M. Kollárová
  In: 7th International Symposium on Metabolism and Enzymology of Nucleic Acids Including Gene Manipulations and Protein Engineering. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1990. - S. 26
 91. AFG Protective effect of thioredoxin againts free radicals / O. Labudová ... [et al.]
  In: International Symposium Oxygen Radicals in Biochemistry, Biophysics, and Medicine. - Buenos Aires : Academia Nacional de Medicina, 1994. - S. P 5
 92. AFG Ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová, P. Halický, J. Zelinka
  In: 15th FEBS Meeting. Abstracts. - Brusel : Federation of European Biochemical Societes, 1983. - S. 177
 93. AFG Some properties of ribonucleotide reductase from Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: 16th FEBS Meeting. Abstracts. - Moskva : Federation of European Biochemical Societes, 1984. - S. 139
 94. AFG Ribonucleotide reductase from Endomycopsis fibuliger / M. Kollárová ... [et al.]
  In: 13th International Congress of Biochemistry. Abstracts. - Amsterdam : International Union of Biochemistry, 1985. - S. 294
 95. AFG Súčasné trendy vo výučbe biochémie / M. Kollárová, O. Labudová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Brno : Československá biochemická spoločnost, 1993. - S. 154
 96. AFG Štúdium tioredoxinového génu zo Streptomyces aureofaciens BMK / O. Labudová ... [et al.]
  In: Abstrakta 14. biochemického sjezdu. - Brno : Československá biochemická společnost, 1993. - S. 64
 97. AFG The isolation of the thioredoxin gene from Streptomyces aureofaciens / O. Labudová ... [et al.]
  In: 3rd International Congress on Amino Acids, Peptides and Analogous. - Wien : [s.n.], 1993. - S. 36
 98. AFG Tioredoxínový systém zo Streptomyces aureofaciens / D. Perečko ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - Brno : Československá spoločnosť biochemická, 1993. - S. 31
 99. AFG Purifikacia ribonukleotidreduktazy so Streptonyces aureofaciens / P. Račay, M. Kollárová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Brno : Československá spoločnosť biochemická, 1993. - S. 45
 100. AFG Purifikácia tioredoxínu z fibroplastov kurčaťa a porovnanie jeho chromatografických vlastností s tioredoxínom z E. coli / P. Račay, P. Minárik, M. Kollárová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Brno : Československá spoločnosť biochemická, 1993. - S. 46
 101. AFG Protective effect of thioredoxin against free radicals / O. Labudova ... [et al.]
  In: International oxygen Radicals in Biochemistry, Biophysics and Medicins. - Buenos Aires : [s.n.], 1994. - S. 93
 102. AFG Study of malate dehydrogenase in Streptomyces / Marta Kollárová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 268, Suppl. 1 (2001), s. 252-253
 103. AFG Crystallization of thioredoxin reductase from Streptomyces coelicolor A3(2) / Michaela Koharyová, Petra Štefanková, Marta Kollárová
  In: Materials Structure. - Vol. 15, No. 3a (2008), s. 42
 104. AFG Purifikácia ribonukleotid reduktázy zo Streptomyces aureofaciens / Peter Račay, Marta Kollárová
  In: 14. biochemický sjezd. - Brno : [s.n.], 1993. - S. 45
 105. AFG Purifikácia tioredoxínu z fibroblastov kuraťa a porovnanie jeho chromatografických vlastností s tioredoxínom z E. coli / P. Račay, P. Minárik, M. Kollárová
  In: 14. biochemický sjezd. - Brno : [s.n.], 1993. - S. 46
 106. AFH Aktivity mitochondriálnych enzýmov v synchrónne rastúcich kultúrach aeróbne a aneróbne vyrastených kvasiniek / M. Greksak, M. Hanicová, K. Nejedlý
  In: Celoštátny biochemický zjazd. - Nitra : Československá spoločnosť biochemická, 1972. - S. 25
 107. AFH Aktivity mitochondriálnych enzýmov v synchrónnych kultúrach kvasiniek Saccharomyces cerevisiae aeróbne a anaeróbne vyrastených / M. Greksak, M. Hanicová, K. Nejedlý
  In: 5. výročný seminár o kvasinkách. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972. - S. 21
 108. AFH Synchrónne kultúry kvasiniek ako modelový systém pre štúdium biogenézy mitochondrií / M. Greksák, M. Kollárová, K. Nejedlý
  In: Stretnutie absolventov a 3. vedecká konferencia učiteľov a pracovníkov chémie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1973. - S. Nestr.
 109. AFH Purifikácia a vplyv infekcie aktinofagom na aktivitu ribonukleotidreduktázy zo Streptomyces aureofaciens / P. Halicky ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - Luhačovice : ČSSB pri ČSAV a SAV, 1983. - S. 30
 110. AFH Aktivity mitochondriálnychh enzýmov počas synchrónneho rastu kvasiniek Saccharomyces cerevisiae / M. Greksak, M. Hanicová, K. Weissová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Martin : Československá spoločnosť biochemická, 1970. - S. 15
 111. AFH Niektoré vlastnosti ribonukleotidreduktázy zo Streptomyces aureofaciens / P. Halický ... [et al.]
  In: 10. celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : Československá spolocnosť biochemická, 1984. - S. 121
 112. AFH Mechanizmus redukcie ribonukleotidov / M. Kollárová, P. Halický, J. Zelinka
  In: 10. celoštátny biochemický zjazd. - [s.l.] : Československá spoločnosť biochemická, 1984. - S. 27
 113. AFH Tioredoxinreduktáza zo Streptomyces aureofaciens / Marta Kollárová ... [et al.]
  In: Celoštátny biochemický zjazd. - Hradec Králové : Československá spoločnosť biochemická, 1987. - S. 9
 114. AFH Konštrukcia génovej knižnice pre izoláciu tioredoxinového génu Streptomyces aureofaciens / K. Bartalská ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - Olomouc : Československá spoločnosť biochemická, 1989. - S. 24
 115. AFH Tioredoxín zo S. aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - Plzeň : Československá spoločnosť biochemická, 1986. - S. 33
 116. AFH Funkcia tioredoxinového systému so Streptomyces aureofaciens / Marta Kollárová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Plzeň : Československá spoločnosť biochemická, 1986. - S. 30
 117. AFH Aktivity mitochondriálnych enzýmov počas synchrónneho rastu aeróbne vyrastených kvasiniek Saccharomyces cerevisiae / M. Greksak, M. Hanicová
  In: Sympózium o reguláciach metabolizmu. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1970. - S. 10
 118. AFH Izolacia tymidylatsyntetazy zo Streptomyces aureofaciens / M. Galová, T. Bernatová, M. Kollárová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Olomouc : Československá spoločnosť biochemická, 1989. - S. 38
 119. AFH Adenozylkobalamin - závislá ribonukleotidreduktáza zo Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - [s.l.] : Československá spoločnosť biochemická, 1982. - S. Nestr.
 120. AFH Tioredoxinový systém ako súčasť komplexu redukcie ribonukleotidov / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Celoštátne biochemické dni. - Olomouc : Československá spoločnosť biochemická, 1989. - S. 38
 121. AFH Ribonukleotidreduktáza zo Streptomyces aureofaciens. / M. Kollárová, D. Perečko, J. Zelinka
  In: Celoštátne biochemické dni. - Bratislava : Československá spoločnosť biochemická, 1980. - S. 19
 122. AFH Lokalizácia a charakterizácia promotora zo Streptomyces aureofaciens / J. Kormanec, M. Farkašovský, M. Kollárová
  In: Celoštátne biochemické dni. - Olomouc : Československá spoločnosť biochemická, 1989. - S. 18
 123. AFH Výuka biochémie na prírodovedeckých fakultách / M. Kollárová, V. Dadák
  In: 12. Celoštátny biochemický zjazd. - Bratislava : Československá spoločnosť biochemická, 1990. - S. 11
 124. AFH Charakteristika NADPH-závislej tymidylatsyntetázy zo Streptomyces aureofaciens / M. Galová ... [et al.]
  In: 13. celoštátne biochemické dni. - České Budějovice : Československá spoločnosť biochemická, 1992. - S. 211
 125. AFH Tioredoxínový systém zo Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: 13. celoštátne biochemické dni. - České Budějovice : Československá spoločnosť biochemická, 1992. - S. 82
 126. AFH Tioredoxínový systém zo Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta STU, 1995. - S. 8
 127. AFH Malatdehydrogeneza zo Streptomyces auerofaciens / D. Mikulášová ... [et al.]
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnol. fakulta STU, 1995. - S. 26
 128. AFH Characteristics of NADP-thioredoxin reductase purified from Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: 16. biochemický zjazd. - [s.l.] : [s.n.], 1998. - S. 354
 129. AFH Štúdium malátdehydrogenázy zo Streptomyces / Petra Štefanková ... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 1. ročník. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2001. - S. 84-85
 130. AFH Study of malate dehydrogenase in Streptomyces / Marta Kollárová ... [et al.]
  In: Structure and Stability of Biomacromolecules - SSB' 01. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2001. - S. 135-136
 131. AFH Charakteristika NADPH-závislej tymidylátsyntázy zo Streptomyces aureofaciens / M. Gálová ... [et al.]
  In: 13. celostátní biochemické dny. - Praha : Československá společnost biochemická, 1992. - S. 79
 132. AFH Štúdium vybraných metabolicky dôležitých oxidoreduktáz zo Streptomyces coelicolor / Petra Štefanková, Imrich Barák, Marta Kollárová
  In: Drobnicov memoriál 3. ročník. - Bratislava : SAV, SSBMB, 2005. - S. 66-67
 133. AFK Thioredoxin System in Streptomyces / Michaela Koharyová, Oľga Hederlingová, Marta Kollárová
  In: Annual meetings Society for free radical research (SFRR Europe). - ISBN 978-82-8082-428-8. - Oslo : [s.n.], 2010. - S. 168
 134. AFK Štúdium vlastností malátdehydrogenázy zo Streptomyces Aureofaciens / Anna Horváthová, Darina Mikulášová, Marta Kollárová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94 (2000), s. 573-574
 135. AFK Study of the key proteins important in the redox control of Streptomyces / Marta Kollárová ... [et al.]
  In: European Journal of Biochemistry. - Vol., No. (2002), s. 38
 136. AFK Study of thioredoxin system in Streptomyces coelicolor / M. Kollárová ... [et al.]
  In: Abstracts of the FEBS Special Meeting 2003 on Signal Transduction. - Vol. 270, Suppl. 1 (2003), s. 232
 137. AFK Isolation and crystallisation of the key protein important in the redox control of Streptomyces coelicolor / P. Štefanková ... [et al.]
  In: Materials Structure. - Vol. 11, No. 1 (2004), s. 53
 138. AFK Characterization and crystallisation of Streptomyces coelicolor A3(2) malate dehydrogenase / Darina Mikulášová ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas rerum naturalium. Chemica 43S. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 63-64
 139. AFK Thioredoxin-thioredoxin reductase system of Streptomyces coelicolor: Overexpression, isolation and characterization / Petra Štefanková ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas rerum naturalium. Chemica 43S. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 64-65
 140. AFK Thioredoxin-thioredoxin reductase system of Streptomyces coelicolor, overexpression, isolation and characterization / Marta Kollarová ... [et al.]
  In: EJB, The FEBS Journal. - Vol. 271, Suppl. 1 (2004), s. 82
 141. AFK Automatic building of protein structures / P. Štefanková ... [et al.]
  In: Materials Structure. - Vol. 12, No. 1 (2005), s. 42, poster P25
 142. AFL Tioredoxínreduktáza - nový terč pre vývoj liečiv / Michaela Koháryová ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 164
 143. AFL Ribonukleotidreduktáza zo Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová
  In: Seminár Slovenskej biochemickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť, 1982. - S. Nestr.
 144. AFL Ribonukleotidreduktáza zo Streptomyces aureofaciens / M. Kollárová, P. Halický, J. Zelinka
  In: Odborný seminár Slovenskej biochemickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť, 1983-. - S. nestr.
 145. AFL The use of tripeptide conformation families in protein model building / František Pavelčík, Gabriela Gavurníková, Marta Kollárová
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : SAV, 2006. - S. 417
 146. AFL Využitie hydrofóbnych interakcií pre imobilizáciu enzýmov / P. Halicky ... [et al.]
  In: Seminár Slovenskej biochemickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n.], 1986. - S.
 147. AFL Izolácia a niektoré vlastnosti reštrikčnej endonukleázy Sau BMK / D. Mikulášová, J. Turňa, M. Kollárová
  In: Zborník zo seminára Slovenskej biochemickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská biochemická spoločnosť, 1989. - nestr.
 148. AFL Study of the key proteins important in the redox control of Streptomyces / Petra Štefanková ... [et al.]
  In: 18. biochemický zjazd. - ISBN 80-224-0764-X. - Bratislava : VEDA, 2003. - S. 162
 149. AFL The thioredoxin-1 but not thioredoxin-2 from Streptomyces aureofaciens protects the thioredoxin reductase from NADPH inactivation / Tatiana Horecká ... [et al.]
  In: 18. biochemický zjazd. - ISBN 80-224-0764-X. - Bratislava : VEDA, 2003. - S 161
 150. AFL Malate dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens / Darina Mikulášová ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : SAV, 2006. - S. 247
 151. AFL Štúdium tioredoxínového systému S. coelicolor / Petra Štefanková ... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu a Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. - S. 69-70
 152. AFL Study of the thioredoxin system in Streptomyces coelicolor / P. Štefanková ... [et al.]
  In: Structure and Stability of Biomacromolecules. - Košice : SAV, 2003. - S. 91-92
 153. AFL Tioredoxínový systém zo Streptomyces aureofaciens / T. Horecká ... [et al.]
  In: 14. biochemické dni. Sekcia F. Biotechnologické aspekty rastlín a mikroorganizmov. - Bratislava : Chemickotechnologická fakulta STU, 1995. - S. 13
 154. AFL Vlastnosti bielkovín tioredoxínového systému zo Streptomyces aureofaciens / Tatiana Horecká, Darina Mikulášová, Marta Kollárová
  In: Drobnicov memoriál 1. ročník. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2001. - S. 94-95
 155. AFL Thioredoxin system in Streptomyces / Michaela Koháryová, Marta Kollárová
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 202
 156. BAB Zbierka otázok a úloh na prijímacie skúšky z chémie : Zbierka úloh z chémie. / Ľ. Žúrková ... [et al.]
  Bratislava : Q 111, 1993
 157. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 158. BCB Prehľad chémie 2. : Organická chémia a biochémia. / Pavol Zahradník, Marta Kollárová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 159. BCI Základné cvičenia z biochémie / J. Zelinka ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1982
 160. BCI Molekulárna biológia a molekulárna genetika pre biochemikov / M. Kollárová, J. Zelinka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1986
 161. BCI Molekulárna biológia a molekulárna genetika pre biochemikov / M. Kollárová, J. Zelinka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1988
 162. BCI Základy biochémie / Marta Kollárová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2004
 163. BCI Základné cvičenie z biochémie / O. Labudová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 164. BDF Zázračná molekula / Marta Kollárová
  In: Quark. - Roč. 6, č. 10 (2000), s. 22-23
 165. BDF Najvýznamnejší objav storočia, ak nie tisícročia / Marta Kollárová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Vol. 7, No. 4 (2002), s. 14-17
 166. BDF Ako je to s editovaním textu nášho genetického kódu? / Marta Kollárová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 15-17
 167. BDF Bytosť bez citov je hrozivá / Marta Kollárová
  In: Quark. - Roč. 9, č. 10 (2003), s. 6-7, 40-41
 168. BDF Malátdehydrogenázy - dôležité enzýmy metabolizmu / Michaela Koháryová, Darina Mikulášová, Marta Kollárová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, mimoriadne číslo (2013), s. 91-94 [online]
 169. BDF Kľúčový problém biologickej evolúcie: prechod od RNA sveta k DNA svetu / Marta Kollárová, Michaela Koháryová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, mimoriadne číslo (2013), s. 46-48 [online]
 170. BDF Tioredoxínový systém aktinomycét - terapeutický terč / Michaela Koháryová, Marta Kollárová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 17, mimoriadne číslo (2013), s. 32-35 [online]
 171. BDF Môžu byť pôdne baktérie modré? / Darina Mikulášová, Marta Kollárová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 25-27
 172. BEF Environmentalizácia obsahu vo výučbe chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Milan Hutta ... [et al.]
  In: Environmentalizácia obsahu výchovy a vzdelávania z aspektu prírodných vied na školách v SR. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 15-17
 173. BFB The newest archievements of molecular biology in practice - structure and content of the subject: biotechnology 1, 2, 3 and 4 / Danka Valková ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : SAV, 2006. - S. 178
 174. BFB Výučba biochémie a molekulárnej biológie na Prírodovedeckej falulte v Bratislave / Marta Kollárová, Stanislav Stuchlík
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 37-37
 175. GII Najdôležitejšia molekula DNA / Marta Kollárová
  In: Študijný materiál k odbornému semináru: Súčasné problémy vo vyučovaní chémie IV. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - 7 s.
 176. GII Repetitórium chémie / L. Ulická ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1989
 177. GII Programovaná smrť buniek / Peter Polčic, Marta Kollárová
  In: Zborník prednášok pre vzdelávaciu činnosť vytvorených na základe prístrojovej infraštruktúry projektu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - Nestr. [18 s.] [CD-ROM]
 178. GII Pár slov o dýchaní / Marek Mentel, Marta Kollárová
  In: Zborník prednášok pre vzdelávaciu činnosť vytvorených na základe prístrojovej infraštruktúry projektu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 179. GII Energetický metabolizmus eukaryotov a meniaca sa geochémia Zeme / Marek Mentel, Marta Kollárová
  In: Zborník prednášok pre vzdelávaciu činnosť vytvorených na základe prístrojovej infraštruktúry projektu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - Nestr. [27 s.] [CD-ROM]