Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Immune responsiveness of Japanese quail selected for egg yolk testosterone content under severe protein restriction / Zuzana Kankova, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Comparative biochemistry and physiology A - Molecular and integrative physiology. - Vol. 177, November (2014), s. 41-48
 2. ADC Growth and innate immunity are not limited by selection for high egg testosterone content in Japanese quail / Zuzana Kaňková, Michal Zeman, Monika Okuliarová
  In: Journal of Experimental Biology. - Vol. 215, No. 4 (2012), s. 617-622
 3. ADC Variable effects of elevated egg yolk testosterone on different arms of the immune system in young quail / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: General and comparative endocrinology. - č. 256 (2018), s. 30-36
 4. ADC Bidirectional selection for yolk testosterone content in Japanese quail / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: Avian Biology Research. - Vol. 7, No. 1, Sp. Iss. (2014), s. 18-24
 5. ADC Selection for high egg testosterone and immune response of young Japanese quail under mild food restriction / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Avian Biology Research. - Vol. 7, No. 1, Sp. Iss. (2014), s. 25-32
 6. ADC Development and reactivity of the immune system of Japanese quail lines divergently selected for the shape of the growth curve / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: British Poultry Science. - Roč. 60, č. 6 (2019), s. 700-707
 7. ADC Preliminary results on intersexual differences in gene expression of chemokine K203 in mononuclear cells of chicken / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Acta Veterinaria Hungarica. - Vol. 64, No. 1 (2016), s. 54-64
 8. ADM Maternally derived egg hormones, antibodies and antimicrobial proteins: Common and different pathways of maternal effects in Japanese Quail / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: PLoS ONE. - Vol. 9, No. 11 (2014), s. Art. No. e112817
 9. AFC Effect of genetic selection for high and low egg testosterone on immune response under limited food conditions / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2014. Proceedings of International Conference. - ISBN 978-80-7375-971-1. - Brno : Mendelova universita v Brně, 2014. - S. 112-118
 10. AFC Food restriction positively influenced cell mediated immunity of japanese quail selected for high and low testosterone content in egg yolk / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Animal Physiology 2012. - ISBN 978-80-7375-616-1. - Brno : Mendelova universita v Brně, 2012. - S. 72-78
 11. AFC Selection approach to evaluation of effects of maternal hormones on progeny in precocial birds / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2012. - ISBN 978-80-7375-616-1. - Brno : Mendelova universita v Brně, 2012. - S. 250-254
 12. AFC Maternal testosterone as a modulator of early immune responsiveness in birds / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2016. Proceedings of 12th International Scientific Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-416-2. - Brno : Mendelova universita, 2016. - S. 109-114 [online]
 13. AFC Hormone-mediated transgenerational effects and reproductive performance in Japanese quail / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2016. Proceedings of 12th International Scientific Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-416-2. - Brno : Mendelova universita, 2016. - S. 197-202 [online]
 14. AFC The effect of in vivo and in vitro administration of lipopolysaccharide on proliferation of mononuclear leukocytes and gene expression of inflammatory madiators / Sofia Pastíriková, Zuzana Kaňková, Michal Zeman
  In: Animal Physiology 2016. Proceedings of 12th International Scientific Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-416-2. - Brno : Mendelova universita, 2016. - S. 203-208 [online]
 15. AFD Imunitná odpoveď prepelíc japonských (Coturnix japonica) seleketovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku v podmienkach potravovej reštrikcie / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 351-356 [CD-ROM]
 16. AFD Lipopolysacharidom indukovaná imunitná odpoveď prepelíc japonských (Coturnix japonica) selektovaných na vysoké a nízke hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 467-473
 17. AFD Optimalizácia podmienok izolácie mononukleárnych leukocytov za účelom testovania akútnej fázy imunitnej odpovede / Sofia Pastíriková, Zuzana Kaňková, Michal Zeman
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 533-538 [CD-ROM]
 18. AFD Vplyv limitovaných zdrojov potravy počas rýchlej fázy rastu na imunoresponzívnosť prepelíc japonských selektovaných na obsah testosterónu v žĺtku / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 316-321 [CD-ROM]
 19. AFD Imunitná odpoveď prepelíc japonských selektovaných na vysoký a nízky testosterón v žĺtku pred pohlavnou dospelosťou / Angelika Drozdová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 180-185 [CD-ROM]
 20. AFD Spolupôsobenie genetického a exogénneho zvýšenia testosterónu v žĺtku pri vytváraní imunologického fenotypu mláďat prepelice japonskej / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 295-300 [CD-ROM]
 21. AFD Dôsledky divergentnej selekcie prepelíc japonských na obsah testosterónu v žĺtku na vybrané parametre imunitného systému / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 303-307
 22. AFD Transgeneračný prenos polychlórovaných bifenylov u prepelíc japonských / Ivana Hrebíčková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 261-266 [CD-ROM]
 23. AFG Divergent selection for EGG testosterone content differentially influences growth rate and immune response in Japanese Quail / Michal Zeman ... [et al.]
  In: ECBB 2010. European Conference on Behavioural Biology. - Ferrara : University of Ferrara, 2010. - S. 95
 24. AFG Maternálne hormóny vo vajci: Čo nám priniesla selekcia na obsah testosterónu v žĺtku / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 9
 25. AFG Divergent selection for high and low egg testosterone influences physiological and immunological parameters in Japanese quail / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Wageningen : University of Wageningen, 2011. - S. 54
 26. AFG Immune response of Japanese quail (Coturnix japonica) selected for high and low testosterone content in their eggs one and three hours after LPS administration / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Wageningen : University of Wageningen, 2011. - S. 65
 27. AFG Light in poultry production. From management tool to physiological mechanisms. Light quality - from physiology to a management tool in poultry production / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2018 [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-83-8084-152-9. - Krakov : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. - S. 70-70 [online]
 28. AFG Maternal testosterone influences the acute-phase immune response in Japanese quail offspring / Zuzana Kanková ... [et al.]
  In: The 9th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry. - ISBN 978-83-942760-1-0. - Krakow : Jagiellonian University, 2015. - S. 65
 29. AFG Contrasting yolk testosterone deposition / Michal Zeman ... [et al.]
  In: International hatchery practice. - Vol. 30, No. 3 (2016), s. 17
 30. AFG Deposition of immunoactive substances into the egg and immune response of young japanese quail selected for shape of growth curve / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2018 [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-83-8084-152-9. - Krakov : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. - S. 29-29 [online]
 31. AFH Dynamic of the immune response of Japanese quail in ovo treated with testosterone / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Animal Physiology 2019 [elektronický dokument] : book of abstracts. - ISBN 978-80-552-1998-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. - S. 29-29 [online]
 32. AFH Vplyv veku a pohlavia na stimulovanú expresiu mRNA vybraných cytokínov v makrofágoch kury domácej / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: 8. Ivanské dni mladých biológov. - ISBN 978-80-971680-0-1. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2014. - S. 9
 33. AFH Vplyv testosterónu na imunitný systém / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 34. AFH Immunological parameters and response to lipopolysaccharide administration in lines of Japanese quail bi-directionally selected for yolk testosterone concentrations / Z. Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: The 4th Workshop on Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - ISBN 978-80-223-2701-5. - Bratislava : Universitas Comeniana, 2009. - S. 25
 35. AFH Effects of light regimes on responsiveness and development of the immune system in young Japanese quail / Zuzana Kaňková, Angelika Drozdová, Michal Zeman
  In: Animal Physiology 2017. Book of abstract. - ISBN 978-80-971428-4-1. - Košice : Institute of Animal Physiology SAS, 2017. - S. 19
 36. AFH Vplyv gonadálnych steroidov na génovú expresiu vybraných cytokínov v makrofágoch kury domácej / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 7. ročník. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 59-60
 37. AFH Účinok exogénneho zvýšenia maternálneho testosterónu na génovú expresiu prozápalových faktorov v závislosti od genetickej línie mláďat prepelíc japonských / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 36-37
 38. AFK Genetic selection for egg testosterone content in Japanese quail: The effect of cross-line male exchange / Monika Okuliarová ...[et al.]
  In: 10th International Symposium on Avian Endocrinology 2012. - Tokyo : Waseda University, 2012. - S. 42
 39. BCI Cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka / Katarína Stebelová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 40. BFA Effects of exogenously and genetically manipulated yolk testosterone content on immune system of Japanese quail / Zuzana Kaňková ... [et al.]
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědelská univerzita, 2014. - S. 104-105 [online]
 41. BFA Genetic and experimentally-driven variability of yolk testosterone levels in Japanese quail / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědelská univerzita, 2014. - S. 106 [online]
 42. BFA Testing the resource-reallocation hypothesis: influence of maternal testosterone on immune system of Japanese quail (Coturnix japonica) chicks / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: 15th International Congress of Immunology. - Milan : [s.n.], 2013. - S. 381
 43. BFA Multivariate Correlates of Genetically Increased Egg Testosterone Content in Japanese Quail / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: 6th Combined Workshop on Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Göttingen : Georgia Augusta University, 2013. - S. A28
 44. BFA Genetic Approach to Study a Link between Maternal Androgens and Immunoprotective Components in the Egg of Japanese Quail / Michal Zeman ... [et al.]
  In: 6th Combined Workshop on Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Göttingen : Georgia Augusta University, 2013. - S. A31
 45. BFA Protein Restriction as a Way to Test Resource-reallocation Hypothesis in Japanese Quail Selected for High and Low Yolk Testosterone Content / Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
  In: 6th Combined Workshop on Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Göttingen : Georgia Augusta University, 2013. - S. P7