Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Characterization of Dev-CD-23823 and Dev-CT57, new Autographivirinae bacteriophages infecting Cronobacter spp. / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Archives of virology. - Roč. 164, č. 5 (2019), s. 1383-1391
 2. ADC Ultracentrifugation enrichment protocol followed by total RNA sequencing allows assembly of the complete mitochondrial genome / Lucia Striešková ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - č. 299 (2019), s. 8-12
 3. ADC Characterization and genome sequence of Dev2, a new T7-like bacteriophage infecting Cronobacter turicensis / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Archives of Virology. - Vol. 159, No. 11 (2014), s. 3013-3019
 4. ADC Screening for Cronobacter Species in Powdered and Reconstituted Infant Formulas and from Equipment Used in Formula Preparation in Maternity Hospitals / Rosana Francisco Siqueira Santos ... [et al.]
  In: Annals of Nutrition and Metabolism. - Vol. 63, No. 1-2 (2013), s. 62-68
 5. ADC The speciation and genotyping of Cronobacter isolates from hospitalised patients / A. Alsonosi ... [et al.]
  In: European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. - Vol. 34, No. 10 (2015), s. 1979-1988
 6. ADC Contribution of the thermotolerance genomic island to increased thermal tolerance in Cronobacter strains / Maria Oriešková ... [et al.]
  In: Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. - Vol. 109, No. 3 (2016), s. 405-414
 7. ADC Characterisation of Cronobacter strains isolated from hospitalised adult patients / Veronika Kadlečiková ... [et al.]
  In: Antonie van Leeuwenhoek. - Roč. 111, č. 7 (2018), s. 1073-1085
 8. ADD Control of Cronobacter in reconstituded infant formula by combined application of cathelicidin LL-37 and bacteriophages / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 54, No. 2 (2015), s. 122-127
 9. AFD Prognostická hodnota onkoproteínu Bcl-2 pri hyperplázii endometria a karcinóme endometria človeka / Vladimír Šišovský ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK. Zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 665-670
 10. AFD Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich rôzne fylogenetické skupiny E. coli / Tomáš Prachár ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 631-635 [online]
 11. AFD Vplyv fágov a fágových depolymeráz na tvorbu biofilmu Cronobacter spp. / Mária Mazúrová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 502-507 [online]
 12. AFD Štúdium bakteriofágov Dev2 a Pet-SE1 špecifických pre kmene rodu Cronobacter a Salmonella / Michal Kajsík, Lucia Oslanecová, Hana Drahovská
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník krátkych článkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971422-0-9. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2013. - S. 110-115 [CD-ROM]
 13. AFD Štúdium receptorových proteínov bakteriofágov Dev-CT-57 a Dev-CD-23823 infikujúcich rod Cronobacter / Peter Karailiev ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 313-318 [CD-ROM]
 14. AFD Izolácia a charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter vhodných pre využitie v potravinárstve / Lucia Oslanecová, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník krátkych článkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971422-0-9. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2013. - S. 170-173 [CD-ROM]
 15. AFD Identifikácia bakteriálnych receptorov bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho Cronobacter spp. / Marek Samec ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 615-620 [CD-ROM]
 16. AFD Charakterizácia bakteriofága Dev 2 infikujúci kmene rodu Cronobacter spp. izolované z potravín / Michal Kajsík, Lucia Oslanecová, Hana Drahovská
  In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970552-6-4. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2012. - S. 168-171 [CD-ROM]
 17. AFD Štúdium bakteriofága Pet-SE1 infikujúceho kmene Salmonella spp. / Lucia Oslanecová, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970552-6-4. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2012. - S. 182-184 [CD-ROM]
 18. AFD Izolácia a charakterizácia bakteriofágov infikujúcich uropatogénne kmene E. coli / Michal Andrezál ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 10-14 [print]
 19. AFD Klonovanie a expresia receptorových tail-fiber proteínov z vybraných bakteriofágov infikujúcich baktérie z rodiny Enterobacteriaceae / Kristína Pápayová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 456-461 [print]
 20. AFD Izolácia a charakterizácia enterofága Vrk2 / Viera Holíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 235-239 [CD-ROM]
 21. AFD Tail fiber associated depolymerases as a potential biofilm degradation agent / Michal Kajslík ... [et al.]
  In: Zoonoses - Protection of Public and Animal Health. - ISBN 978-80-89702-30-5. - Bratislava : Slovak Medical University, 2016. - S. 201-203
 22. AFD Charakterizácia bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho Cronobacter spp. / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 563-568 [CD-ROM]
 23. AFD Štúdium proteínu vlákna chvostíka bakteriofága Dev2 infikujúceho Cronobacter spp. / Marianna Jagelková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 261-266 [CD-ROM]
 24. AFD Hostiteľská špecificita bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter spp. / Viera Holíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 245-250 [CD-ROM]
 25. AFD Bacteriophages and recombinant bacteriophages as a organisms used in molecular biology / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Organizmy v molekulárnej biológii 2013. - ISBN 978-80-89354-14-9. - Bratislava : CVTI SR, 2013. - S. 30-39
 26. AFD Ovplyvňovanie tvorby biofilmu kmeňov Cronobacter pomocou bakteriofágov / Marián Madurkay, Veronika Kadličeková, Michal Kajsík, Aneta Lichvariková, Barbora Szalaiová, Hana Drahovská
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 386-391 [online]
 27. AFD The use of bacteriophages in the therapy of Cronobacter spp. / Veronika Belanová ... [et al.]
  In: Zoonoses - Protection of Public and Animal Health. - ISBN 978-80-89702-30-5. - Bratislava : Slovak Medical University, 2016. - S. 142-145
 28. AFD Charakterizácia T7 podobných bakteriofágov infikujúcich klinické a potravinové kmene rodu Cronobacter / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník krátkych článkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971422-2-3. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2014. - S. 74-79 [CD-ROM]
 29. AFD Variabilita ostrova termotolerancie u Cronobacter spp. / Mária Oriešková ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník krátkych článkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971422-2-3. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2014. - S. 152-157 [CD-ROM]
 30. AFD Štúdium vlastností bakteriofága Pet-CM3-4 zodpovedných za širokú hostiteľskú špecifitu v rámci rodu Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník krátkych článkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971422-2-3. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2014. - S. 158-162 [CD-ROM]
 31. AFG Growth inhibition of Cronobacter in reconstituted infant milk formula using cocktail of T4-like and T7-like bacteriophages and antimicrobial human cathelicidin LL-37 / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 660
 32. AFG Štúdium interakcie povrchových proteínov bakteriofága Pet-CM3-4 s bakteriálnymi receptormi Cronobacter spp. / Veronika Belanová ... [et al.]
  In: Tomáškovy dny 2016. - ISBN 978-80-210-8255-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 21
 33. AFG Characterization of bacteriophages infecting Cronobacter spp. / L. Tóthová ... [et al.]
  In: 4th Congress of European Microbiologists. FEMS 2011 [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n], 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 34. AFG Charakterizácia bakteriofága Pet-CM3-4 schopného infikovať široké spektrum kmeňov rodu Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Tomáškovy dny 2015. - ISBN 978-80-210-7851-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 18
 35. AFG Štúdium bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho kmene Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Tomáškovy dny 2014. - ISBN 978-80-210-6805-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 75
 36. AFG Characterization of bacteriophage Dev2 infecting Cronobacter turicensis / Michal Kajsík, Jana Gajdošová, Hana Drahovská
  In: SGM Spring Conference 2012. - Dublin : Society of General Microbiology, 2012. - S. 9
 37. AFG Isolation and characterization of bacteriophages infecting uropathogenicEscherichia coli strains / Barbora Markusková ... [et al.]
  In: FEBS Open Bio [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. S1 (2018), s. 196-196 [online]
 38. AFG Characterization of bacteriophages infecting Cronobacter Spp. / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. - Vol. 60, Suppl. (2013), s. 205
 39. AFG Bakteriálne receptory bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho Cronobacter spp. / Veronika Belanová ... [et al.]
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 102
 40. AFG Izolácia a charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene rodu Cronobacter / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 39
 41. AFG Analýza tvorby biofilmu u klinických izolátov Croobacter spp. a využitie bakteriofágov na jeho elimináciu / Veronika Kadličeková ... [et al.]
  In: Tomáškovy dny 2018. - ISBN 978-80-210-8963-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 84-84
 42. AFG Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene rodu Cronobacter / Michal Kajsik ... [et al.]
  In: 15. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-5594-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 77
 43. AFH Charakterizácia bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho kmene Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 205
 44. AFH Štúdium celogenomových sekvencií bakteriofágov podčeľade Autographivirinae infikujúcich kmene Cronobacter spp. / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 158
 45. AFH Cloning and expression of tail-fiber protein from selected bacteriohages infecting, enterobacteriaceae / Juraj Bugala, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973411-0-7. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2019. - S. 91-91
 46. AFH Analýza kmeňov rodu Cronobacter pomocou celogenómového sekvenovania / H. Drahovská ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 16, č. SA/2017 (2017), s. 13
 47. AFH Receptory Cronobacter spp. a ich interakcia s povrchovými proteínmi bakteriofága Pet-CM3-4 / Veronika Belanová ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník abstraktov konferencie. - ISBN 978-80-971422-6-1. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2017. - S. 9
 48. AFH Zloženie antimikrobiálna aktivita komerčne používaných fágových prípravkov / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 86-86
 49. AFH Charakteristika T7 podobných bakteriofágov a fágových antimikrobiálnych proteínov / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. Zborník abstraktov konferencie. - ISBN 978-80-971422-5-4. - Bratislava, Praha : ČSSM, 2016. - S. 8
 50. AFH Characterization of Cronobacter bacteriophages as tools in food protection / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: Current Opinion in Biotechnology. - Vol. 24, Suppl. 1 (2013), s. S92
 51. AFH Charakterisation of newly isolated bacteriophages active against uropathogenic Escherichia coli strains / Barbora Markusková ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů z konference Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting. - ISBN 978-80-86668-53-6. - Praha : Biologické centrum AV ČR, 2019. - S. 80-80
 52. AFH Charakterizácia bakteriofágov Dev-CD23 a Dev-CT57 infikujúcich kmene Cronobacter spp. / Juraj Bugala ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. - ISBN 978-80-971422-9-2. - Bratislava : Československá společnost mikrobiologická, 2019. - S. 15-15
 53. AFH Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene Salmonella a Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - ISBN 978-80-970712-2-6. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 35
 54. AFH Štúdium bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho široké spektrum kmeňov Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89738-01-4. - Bratislava : MPRV SR, 2014. - S. 63
 55. AFH Characterization of bacteriophages infecting Cronobacter spp. / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Hot Topics in Microbiology. Book of abstracts. - ISBN 978-80-971422-3-0. - Bratislava : ČSSM, 2015. - S. 27
 56. AFH Variability of phages infecting enterobacteriaceae family / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973411-0-7. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2019. - S. 25-25
 57. AFH Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter spp. / Lucia Oslanecová, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-970552-8-8. - Bratislava : MPRV SR, 2013. - S. 85
 58. AFH Analýza celogenómových sekvencií klinických izolátov Cronobacter spp. / Veronika Kadličeková, Aneta Lichvariková, Barbora Szalaiová ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. - ISBN 978-80-971422-7-8. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. - S. 23-23
 59. AFH Štúdium zloženia a antimikrobiálnej aktivity komerčne používaných fágových prípravkov / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. - ISBN 978-80-971422-7-8. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. - S. 24-24
 60. AFH Štúdium RNA polymerázy fágov Dev-CD23 a Dev-CT57 infikujúcich kmene Cronobacter / Juraj Bugala, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: Čo nového v mikrobiológii. - ISBN 978-80-971422-7-8. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. - S. 13-13
 61. AFH Characterization of bacteriophages infecting Cronobacter strains / Hind Al-Alami ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Bratislava : UK, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, 2010. - S. 123
 62. AFK Izolácia bakteriofágov špecifických pre kmene Cronobacter / Lucia Oriešková, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-260-4507-6. - Praha, Bratislava : ČSSM, 2013. - S. 160
 63. AFK Štúdium bakteriofágov infikujúcich kmene Salmonella a Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 156
 64. AFK Characterization of bacteriophages infecting Salmonella and Cronobacter / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: Viruses of Microbes. - Brussels : International Society of Viruses of Microorganisms, 2012. - S. 198
 65. AFK Metagenomic analysis and host specificity determination of four bacteriophage cocktails / Michal Kajsík, Hana Drahovská, Ján Turňa
  In: ProkaGENOMICS 2017 : abstracts. - ISBN 978-3-9816002-3-0. - Gottingen : Georg-August-University Gottingen, 2017. - S. 56-57
 66. AFK Detection of phage nucleic acid in human blood plasma in data from NIPT protocol / Iveta Gazdaricová ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 27, č. Suppl. 1 (2019), s. 526-527
 67. BEF Štúdium bakteriofágov špecifických pre kmene Cronobacter a Salmonella / Lucia Oslanecová, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: Čo je nového v mikrobiológii. Zborník abstraktov. - Bratislava : ČSSM, 2012. - S. 22
 68. BFA Characterization of three Autographivirinae bacteriophages infecting Cronobacter spp. / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: Viruses of Microbes. - Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2014. - S. 151
 69. BFA Selected recombinant proteins for biotech applications / Zdenko Levarski ... [et al.]
  In: 7th Conference on Recombinant Protein Production. - [s.l.] : [s.n.], 2013. - S. 122
 70. BFA Composition and host specificity of five commercial bacteriophage cocktails / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Viruses of Microbes 2018 : abstract Book. - Heidelberg : EMBO : European Molecular Biology Organization, 2018. - S. 241-241
 71. BFA Characterization and the host specificity of Pet-CM3-4, a new phage infecting Cronobacter and Enterobacter strains / Hana Drahovská, Veronika Kadličeková, Michal Kajsík
  In: Viruses of Microbes 2018 : abstract Book. - Heidelberg : EMBO : European Molecular Biology Organization, 2018. - S. 177-177
 72. BFA Genotyping Hospital Isolates of Cronobacter from an Age Profiling Carriage Study / A. Alsonosi ... [et al.]
  In: ASM 2015 [elektronický zdroj]. - Washington : American Society for Microbiology, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 73. BFA Isolation and characterization of bacteriophages infecting Cronobacter Spp. / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013 [elektronický dokument]. - [S.l.] : FEMS, 2013. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 74. BFA Characterization of bacteriophages DEV2 and PET-SE1 infecting Cronobacter and Salmonella strains / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: 5th Congress of European Microbiologists FEMS 2013 [elektronický dokument]. - [S.l.] : FEMS, 2013. - Nestr. [1 s.] [USB kľúč]
 75. BFA Study of the RNA polymerase from two Autographivirinae phages infecting Cronobacter spp. / Juraj Bugala, Michal Kajsík, Hana Drahovská
  In: Viruses of Microbes 2018 : abstract Book. - Heidelberg : EMBO : European Molecular Biology Organization, 2018. - S. 138-138
 76. BFA Characterization of bacteriophage PET-CM3-4 possesing the broad host specificit within the genus Cronobacter / Lucia Oslanecová ... [et al.]
  In: Viruses of Microbes. - Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2014. - S. 281
 77. BFA Inactivation of Cronobacter in reconstituted infant milk formula using phage coctails and antimicrobial human cathelicidin LL-37 / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Viruses of Microbes. - Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2014. - S. 207