Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADD Synthesis of glycolysis inhibitor (E)-3-(pyridin-3-yl)-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one (3PO) and its inhibition of HUVEC proliferation alone or in a combination with the multi-kinase inhibitor sunitinib / Miroslav Murár ... [et al.]
  In: Chemical Papers. - Roč. 72, č. 12 (2018), s. 2979-2985
 2. ADD Synergic effects of inhibition of glycolysis and multikinase receptor signalling on proliferation and migration of endothelial cells / Jana Horváthová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 38, č. 2 (2019), s. 157-163
 3. AFD Účinok vybraných látok na proliferáciu a migráciu endotelových buniek / Jana Horváthová, Roman Moravčík, Michal Zeman
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 212-217 [online]
 4. AFD Hodnotenie antiangiogénnej kapacity inhibítorov PFKFB3 na modeli animálnych endotelových buniek / Jana Horváthová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 203-208 [print]
 5. AFD Regulácia metabolizmu endotelových buniek v podmienkach in vitro / Jana Horváthová, Roman Moravčík, Michal Zeman
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4628-1. - Bratislava : STU, 2016. - S. 117-118 [CD-ROM]
 6. AFD Odlišny účinok nového inhibítora glykolyzy PFK15 na proliferáciu endotelových a nádorových buniek / Jana Horváthová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 200-205 [online]
 7. AFG Simultaneous Inhibition of Glycolysis and Multikinase Receptor Activity Can Have an Additive Effect on Endothelial Cell Proliferation and Migration / Jana Horváthová ... [et al.]
  In: ESM-EVBO 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-3-318-06525-1. - Basel : Karger Publishers, 2019. - S. 46-46, Art. No. 99 [online]
 8. AFG Enhanced inhibition of endothelial cell proliferation and migration by multikinase inhibitor and blocking of metabolism / Jana Horváthová, Roman Moravčík, Michal Zeman
  In: Acta Physiologica. - Vol. 221, Sp. Iss., Suppl. S713 (2017), s. 218
 9. AFH Inhibícia glykolýzy prostredníctvom PFK15 znižuje progresiu nádorov u myší / Jana Horváthová ... [et al.]
  In: 96. fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 29-29
 10. AFH More efficient suppression of endothelial cell metabolism with simultaneous inhibition of glycolysis and tyrosine kinase receptor activity / Jana Horváthová ... [et al.]
  In: Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology. - ISBN 978-80-89991-02-0. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2018. - S. 171-171
 11. AFH Účinok inhibítora glykolýzy a multikinázového inhibítora na poliferáciu a migráciu endotelových buniek / Jana Horváthová, Roman Moravčík, Michal Zeman
  In: 10. Ivanské dni mladých biológov. - Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2018. - S. 20-20
 12. BEF Inhibícia metabolizmu endotelových buniek zvyšuje účinnosť antiangiogenika sunitinibu / Jana Horváthová, Roman Moravčík, Michal Zeman
  In: Zborník z konferencie Vedeckého parku UK v rámci realizácie projektu "Univerzitný vedecký park UK v Bratislave - 2. fáza" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4455-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 63-68 [online]