Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Jadrové žiarenie : Zákony, meranie, výpočty, štatistika. / Martin Daňo, Michal Galamboš, Vladimír Frišták
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 2. ACB Názvoslovie anorganických látok. Princípy a príklady / Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 3. ACB Názvoslovie anorganických látok / Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 4. ACB Názvoslovie anorganických látok / Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 5. ADC Sorption of strontium on Slovak bentonites / Michal Galamboš, Jana Kufčáková, Pavol Rajec
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 281, No. 3 (2009), s. 347-357
 6. ADC Adsorption of cesium on domestic bentonites / Michal Galamboš, Jana Kufčáková, Pavol Rajec
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 281, No. 3 (2009), s. 485-492
 7. ADC Adsorption of cesium and strontium on natrified bentonites / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 283, No. 3 (2010), s. 803-813
 8. ADC Cesium sorption on bentonites and montmorillonite K10 / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 284, No. 1 (2010), s. 55-64
 9. ADC Adsorption of nickel on synthetic hydroxyapatite from aqueous solutions / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 295, No. 1 (2013), s. 459-465
 10. ADC Slovenské názvoslovie anorganickej chémie: história a jazyková charakteristika / Michal Galamboš, Jana Levická
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 110, No. 10 (2016), s. 678-683
 11. ADC Pyrogenic materials-induced immobilization of Eu in aquatic and soil systems: comparative study / Vladimír Frišták ... [et al.]
  In: Water, Air and Soil Pollution. - Roč. 229, č. 5 (2018), s. [1-13], Art. No. 146
 12. ADC Effect of gamma-irradiation on adsorption properties of Slovak bentonites / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 292, No. 2 (2012), s. 481-492
 13. ADC Adsorption equilibrium and kinetic studies of strontium on Mg-bentonite, Fe-bentonite and illite/smectite / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 298, No. 2 (2013), s. 1031-1040
 14. ADC Automated production of (64)Cu prepared by 18 MeV cyclotron / Jarmila Ometáková ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 293, No. 1 (2012), s. 217-222
 15. ADC Transport Proteins and Enzymes in Rumen Epithelia of Ruminants / Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 107, No. 12 (2013), s. 942-948
 16. ADC Sorption of anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents / Michal Galamboš, Pavol Suchánek, Oľga Rosskopfová
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 293, No. 2 (2012), s. 613-633
 17. ADC Study of sorption processes of copper on synthetic hydroxyapatite / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 293, No. 2 (2012), s. 641-647
 18. ADC Comparative study of strontium adsorption on dioctahedral and trioctahedral smectites / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 293, No. 3 (2012), s. 889-897
 19. ADC Comparative study of cesium adsorption on dioctahedral and trioctahedral smectites / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 293, No. 3 (2012), s. 829-837
 20. ADC Sorption and desorption of pertechnetate on biochar under static batch and dynamic conditions / Pavol Rajec ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 310, No. 1 (2016), s. 253-261
 21. ADC First shrinkage parameters of Slovak bentonites considered for engineered barriers in the deep geological repository of high-level radioactive waste and spent nuclear fuel / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 302, No. 1 (2014), s. 737-743
 22. ADC Sorption of technetium on glutaraldehyde crosslinked chitosan / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 309, No. 3 (2016), s. 1251-1256
 23. ADC Determination of Ni-63 in the low level solid radioactive waste / Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 289, No. 1 (2011), s. 251-256
 24. ADC Distribution of strontium in milk component / Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 290, No. 3 (2011), s. 601-609
 25. ADC Sorption of nickel on chitosan / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 300, No. 1 (2014), s. 361-366
 26. ADC Sorption behaviour of pertechnetate on oxidized and reduced surface of activated carbon / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 314, No. 3 (2017), s. 2219-2227
 27. ADC Investigation of Cu(II) adsorption on Slovak bentonites and illite/smectite for agricultural applications / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 314, No. 3 (2017), s. 2425-2435
 28. ADC Application of HDTMA-intercalated bentonites in water waste treatment for U(VI) removal / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 314, No. 3 (2017), s. 2489-2499
 29. ADC Production, characterization and adsorption studies of bamboo-based biochar/montmorillonite composite for nitrate removal / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Waste Management. - Roč. 79 (2018), s. 385-394
 30. ADC Adsorption of nickel on rhyolitic Slovak bentonites / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 304, No. 2 (2015), s. 587-593
 31. ADC Adsorption of nickel on andesitic bentonite Lieskovec / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 304, No. 2 (2015), s. 851-858
 32. ADC Effect of competing anions on pertechnetate adsorption by activated carbon / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 304, No. 3 (2015), s. 1219-1224
 33. ADC Sorption of pertechnetate anions on chitosan / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 308, No. 1 (2016), s. 93-98
 34. ADC Study of sorption processes of strontium on the synthetic hydroxyapatite / Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 287, No. 3 (2011), s. 715-722
 35. ADC Utilization of Slovak bentonites in deposition of high-level radioactive waste and spent nuclear fuel / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 288, No. 3 (2011), s. 765-777
 36. ADC Kinetics, thermodynamics and isotherm parameters of uranium(VI) adsorption on natural and HDTMA-intercalated bentonite and zeolite / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Desalination and Water Treatment. - Roč. 127 (2018), s. 272-281
 37. ADC Column studies for the separation of Tc-99m using activated carbon / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 307, No. 1 (2016), s. 591-597
 38. ADC Adsorption of nickel on illite/smectite Dolna Ves / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 307, No. 1 (2016), s. 179-185
 39. ADC Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII / Lukáš Krivosudský, Michal Galamboš, Jana Levická
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 111, No. 8 (2017), s. 509-515
 40. ADC Preparation and characterization of adsorbent based on carbon for pertechnetate adsorption / Pavol Rajec ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 303, No. 1 (2015), s. 277-286
 41. ADC Adsorption behavior of Zn(II) ions on synthetic hydroxyapatite / L. Pivarčiová ... [et al.]
  In: Desalination and Water Treatment. - Vol. 55, No. 7 (2015), s. 1825-1831
 42. ADD Specificities and origins of the Slovak nomenclature of inorganic chemistry / Michal Galamboš, Lukáš Krivosudský, Jana Levická
  In: Chemical papers. - Vol. 71, No. 3 (2017), s. 699-705
 43. ADE Sorpčné vlastnosti bentonitových bariér / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 18, č. 1/2 (2010), s. 37-39
 44. ADE Effect of gamma-iradiation on Mössbauer spectra shift of bentonites / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 20, č. 11/12 (2012), s. 362-365
 45. ADE Spôsob validácie metódy pri stanovení aktivity 14C a 63Ni v betónovej matrici / Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Matúš Pupák
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 18, č. 5/6 (2010), s. 178-180
 46. ADE Stanovenie hydraulických vlastností bentonitových hornín / Karol Jesenák ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 21, č. 11/12 (2013), s. 332-336
 47. ADE Zadná časť jadrovej energetiky v Slovenskej republike / Michal Galamboš, Adrián Krajňák, Eva Viglašová
  In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. - Roč. 22, č. 7-8 (2014), s. 204-207
 48. ADE Rádiochemická separácia a kvantifikácia 63Ni v pevnom rádioaktívnom odpade / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 19, č. 7/8 (2011), s. 229-231
 49. ADE Nakladanie, skladovanie a ukladanie vyhoretého jadrového paliva a vysokorádioaktívnych odpadov v Slovenskej republike / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 22, č. 5/6 (2014), s. 155-160
 50. ADE Geotechnické požiadavky na bentonitové bariéry v hlbinných úložiskách pre radioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová, Pavol Rajec
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 19, č. 1/2 (2011), s. 38-44
 51. ADE Vznik a pôvod vyhoretého jadrového paliva a vysokorádioaktívneho odpadu na území Slovenskej republiky / Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš
  In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. - Roč. 22, č. 11-12 (2014), s. 329-337
 52. ADF Transport Cl, HCO3 a SCFA cez epitel bachora prežúvavcov / Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Slovenský veterinársky časopis. - Roč. 39, č. 3-4 (2014), s. 159-161
 53. ADM Sorption separation of Eu and As from single-component systems by Fe-modified biochar: kinetic and equilibrium study / Vladimír Frišták ... [et al.]
  In: Journal of the Iranian Chemical Society. - 14, No. 3 (2017), s. 521-530
 54. AEG Metodika stanovenia rádionuklidov / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová, Pavol Rajec
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 104, No. 6 (2010), s. 454
 55. AEG Význam vedeckých podujatí pre študentov / Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 104, No. 6 (2010), s. 553
 56. AFB Význam slovenských nerudných silikátov vzadnej časti palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Pokroky v anorganickej chémii. - ISBN 978-80-223-3258-3. - Bratislava : UK, 2012. - S. 17-21
 57. AFC Vplyv gamma žiarenia na adsorpciu Sr(II) a Cs(I) na bentonite z ložiska Lieskovec / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011. - ISBN 978-80-02-02360-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2011. - S. 131-136
 58. AFC Štúdium rýchlosti adsorpcie stroncia na bentonite z ložiska Lieskovec / Adrián Krajňák, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011. - ISBN 978-80-02-02360-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2011. - S. 126-130
 59. AFC Slovak bentonites as engineering barriers in radioactive waste management / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Transactions End of Use : European Nuclear Conference 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-92-95064-14-0. - Brussels : ENS, 2012. - Nestr. [5 s.] [online]
 60. AFC Adsorpcia Cézia na bentonite Jelšový potok - konkurencia katiónov / Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: Radiologické metody v hydrosféře 09. - ISBN 978-80-86832-43-2. - Chrudim : Ekomonitor, 2009. - S. 85-92
 61. AFC Methods of separation of radioelements from environmental matrices and radioactive waste / Michal Galamboš, Jana Kufčáková, Pavol Rajec
  In: 29. dny radiační ochrany. Sborník rozšířených abstraktů. - ISBN 978-80-01-03901-4. - Praha : České vysoké učení technické, 2007. - S. 208-211
 62. AFC Bentonites from Slovak deposits - study of sorption characteristics / Michal Galamboš, Jana Kufčáková, Pavol Rajec
  In: 28. dny radiační ochrany. - ISBN 80-01-03575-1. - Praha : ČVUT, 2006. - S. 97-99
 63. AFC Adsorption of uranium from aqueous solution using Slovak HDTMAA-bentonite / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: European Nuclear Conference 2014. - ISBN 978-92-95064-21-8. - Brussels : European Nuclear Society, 2014. - S. 119-126
 64. AFC Adsorption of uranium by natural sorbents: zeolite and clay / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Studentská vědecká konference 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-359-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 65. AFC Study of extraction-chromatographic properties of pertechnetate with Cyphos 101 impregnated on Amberchrom CG-300s / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: Studentská vědecká konference 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-359-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 66. AFC Adsorption of pertechnetate on activated carbon / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-02-02599-3. - Praha : Česká nukleární společnost, 2015. - S. 85-88 [CD-ROM]
 67. AFC Comparison of U-sorption properties of natural- and organo-zeolite / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-02-02599-3. - Praha : Česká nukleární společnost, 2015. - S. 213-218 [CD-ROM]
 68. AFC Adsorption of 63Ni on bentonite Jelšový potok / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-02-02599-3. - Praha : Česká nukleární společnost, 2015. - S. 118-123 [CD-ROM]
 69. AFC EU-152 extraction from aquaeous media using Cyphos 101 ionic liquid / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-02-02599-3. - Praha : Česká nukleární společnost, 2015. - S. 192-194 [CD-ROM]
 70. AFC Glutaraldehyde-crosslinked chitosan as a sorbent for the removal technetium from aqueous solutions / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-02-02599-3. - Praha : Česká nukleární společnost, 2015. - S. 161-166 [CD-ROM]
 71. AFC Inkorporácia cínu do štruktúry hydroxyapatitu / Andrea Hamárová ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-02-02599-3. - Praha : Česká nukleární společnost, 2015. - S. 96-101 [CD-ROM]
 72. AFD "Hostiteľ-hosť" separácie / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-893337-04-0. - Bratislava : OMEGA INFO, 2009. - S. 29-47 [CD-ROM]
 73. AFD Iónové kvapaliny / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-893337-04-0. - Bratislava : OMEGA INFO, 2009. - S. 11-27 [CD-ROM]
 74. AFD Príspevok k riešeniu problému stanovenia hydraulických vlastností bentonitov / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 956-961 [CD-ROM]
 75. AFD Sorption of uranium species from aqueous solutions by Greek zeolite Metaxades / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1205-1210 [CD-ROM]
 76. AFD Sorption of uranium cationic species from aqueous solutions on Slovak bentonite Jelšový potok / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1048-1053 [CD-ROM]
 77. AFD Vplyv aniónov a katiónov na kvapalinovú extrakciu TcO4- v iónových kvapalinách / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1182-1187 [CD-ROM]
 78. AFD Adsorption of Eu by biochar / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1228-1233 [CD-ROM]
 79. AFD Sorption of technetium on chitosan from aqueous solutions / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: Industrial Toxicology 2013. - ISBN 978-80-227-3959-7. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2013. - S. 252-257
 80. AFD Comparison of precesse of divalent cations on bentonite Jelšový potok / Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1006-1011 [CD-ROM]
 81. AFD Sorption of technetium on chitosan/hydroxyapatite composite from aqueous solutions / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Industrial Toxicology 2013. - ISBN 978-80-227-3959-7. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2013. - S. 246-251
 82. AFD Adsorpcia 85Sr(II) na frakcie bentonitu Stará Kremnička - Jelšový potok / Michal Galamboš, Karol Jesenák
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-227-3965-8. - Bratislava : STU, 2013. - S. 167-170
 83. AFD Sorpcia medi na zeolit Nižný Hrabovec / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-227-3965-8. - Bratislava : STU, 2013. - S. 159-166
 84. AFD Influence of competitive ions on sorption of strontium on Slovak bentonites / Michal Galamboš, Jana Kufčáková, Pavol Rajec
  In: 30th Days of Radiation Protection. - ISBN 978-80-89384-01-3. - Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR, 2008. - S. 179-183
 85. AFD Odstraňovanie uránových foriem z vodných roztokov prírodným a modifikovaným zeolitom / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-227-3965-8. - Bratislava : STU, 2013. - S. 43-49
 86. AFD Vplyv pH na sorpčné vlastnosti bentonitu Kopernica / Michal Galamboš, Veronika Paučová
  In: Študentská vedecká konferencia. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 830-835
 87. AFD Vplyv kyseliny citrónovej na adsorpčné a retardačné vlastnosti bentonitových hornín a montmorillonitu / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2010. - S. 229-236
 88. AFD Štúdium sorpčných procesov stroncia v zložkách mlieka / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2010. - ISBN 978-80-969710-6-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2010. - S. 272-279
 89. AFD Absorpcia cézia na smektitickom bentonite z ložiska Jelšový potok / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: 11. banskoštiavnické dni. - ISBN 978-80-88806-80-6. - [Trnava] : [Slovenská nukleárna spoločnosť], 2009. - S. 113-117
 90. AFD Štúdium sorpčných vlastností niklu na chitosan / Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 977-982 [CD-ROM]
 91. AFD Stimulácia transportu Ni+ stresovým proteínom a jeho inhibítormi cez epitel bachora oviec / Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 828-833 [CD-ROM]
 92. AFD Závislosti rýchlosti adsorpcie 60Co(II) od času na bentonite z ložiska Jelšový potok / Katarína Heglasová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 873-877 [CD-ROM]
 93. AFD Vplyv mineralogického zloženia smektitov na adsorpčné vlastnosti Sr(II) / Adrián Krajňák, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 896-901 [CD-ROM]
 94. AFD Príprava rádionuklidu 212Pb emanačnou metódou a jeho následná aplikácia pri rádioindikátorovom štúdiu adsorpčných procesov na bentonitových horninách / Eva Viglašová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 1057-1062 [CD-ROM]
 95. AFD Vplyv redukčného činidla a organických ligandov na sorpciu 99mTc na syntetický hydroxyapatit / Oľga Rosskopfová, Natália Fabičovicová, Michal Galamboš
  In: Priemyselná toxikológia 2012. Zborník prednášok. - ISBN 978-80-227-3722-7. - Bratislava : STU, 2012. - S. 251-257
 96. AFD Štúdium adsorpčnej rovnováhy na Mg-bentonite, Fe-bentonite a illit/smektite / Adrián Krajňák, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Pokroky v anorganickej chémii. - ISBN 978-80-223-3258-3. - Bratislava : UK, 2012. - S. 66-68
 97. AFD EPR štúdium štruktúrnych zmien bentonitu z ložiska Jelšový potok indukovaných gamma-žiarením / Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Pokroky v anorganickej chémii. - ISBN 978-80-223-3258-3. - Bratislava : UK, 2012. - S. 52-54
 98. AFD Solid-phase extractants based ionic liquids for radionuclide preconcentration and separation / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4181-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. - S. 311-314 [USB kľúč]
 99. AFD Removal of nitrates from aqueous solution by biochar/gamma-Fe2O3 composite / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1160-1164 [online]
 100. AFD Štúdium sorpčných vlastností technécia na zosieťovaný chitosan / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: 15. štiavnické dni [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971754-0-5. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2014. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 101. AFD Príprava kompozitu gamma-Fe2O3 s biouhlím / Dávid Diviš, Eva Viglašová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 905-909 [online]
 102. AFD Sorption of strontium on bentonites from Slovak deposits / Jana Kufčáková, Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: 27th Days of Radiation Protection. - ISBN 80-88806-53-4. - Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR, 2005. - S. 119-120
 103. AFD Vplyv zmeny pH prostredia na sorpciu Sr(II) na bentonite Jelšový potok / Michal Galamboš, Veronika Paučová
  In: Študentská vedecká konferencia 2007. 2. zväzok - chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. - ISBN 978-80-88870-65-4. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 20-22
 104. AFD Extraction-chromatographic properties of TcO4- using CYPHOS 101 impregnated on Amberchrom CG-300s / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1141-1145 [CD-ROM]
 105. AFD Adsorpcia a desorpcia technecistanu na aktivovanom uhlíku / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 922-926 [CD-ROM]
 106. AFD Sorption of uranium anionic species from aqueous solutions on HDTMA-bentonite Jelšový potok / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 989-994 [CD-ROM]
 107. AFD Removal of uranium from water media by bentonite and zeolite / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1169-1174 [CD-ROM]
 108. AFD Sorpcia zinku na syntetický hydroxyapatit z vodných roztokov / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1090-1095 [CD-ROM]
 109. AFD Sorption characteristics of technetium on crosslinked chitosan from aqueous solutions / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4181-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. - S. 273-279 [USB kľúč]
 110. AFD Štúdium sorpcie technecistanového aniónu na chitosan / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1103-1108 [CD-ROM]
 111. AFD Study of adsorption of 63Ni on Slovak rhyolitic bentonites from aqueous media / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 995-1000 [CD-ROM]
 112. AFD Adsorption of 64Cu onto natural bentonites / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1160-1165 [CD-ROM]
 113. AFD Separácia 99mTc na kolónach s aktivovaným uhlíkom / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 919-924 [CD-ROM]
 114. AFD Adsorpcia iónov stroncia na bentonitoch slovenského pôvodu - vplyv zmeny pH prostredia / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: 9. banskoštiavnické dni 2007. - ISBN 978-80-228-1786-8. - Zvolen : Technická univerzita, 2007. - S. 81-87
 115. AFD Vplyv gamma-žiarenia na adsorpciu Sr(2) na bentonite Jelšový potok / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 835-840 [CD-ROM]
 116. AFD Výber optimálnych podmienok detekčnej súpravy s NaI(Tl) scintilátorom pre detekciu krátkožijúceho rádioizoméru 99mTc / Martin Daňo, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 830-834 [CD-ROM]
 117. AFD Polohová závislosť detekcie rádioaktívneho preparátu / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 921-925 [CD-ROM]
 118. AFD Štúdium rýchlosti adsorpcie stroncia na bentonite z ložiska Jelšový potok / Adrián Krajňák, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 926-931 [CD-ROM]
 119. AFD Removal of nitrates from aqueous solution by biochar/montmorilonite composite / Eva Viglašová, Michal Galamboš, Dávid Diviš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1091-1095 [online]
 120. AFD Syntéza iónovej kvapaliny – tributyloktylfosfóniumbis(trifluórmetyl) sulfonylimidu pre extrakciu rádionuklidov / Dominik Martinkovič ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 973-977 [CD-ROM]
 121. AFD Vplyv kyseliny šťaveľovej na adsorpciu Cs(I) na bentonitových horninách / Veronika Paučová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 1010-1014 [CD-ROM]
 122. AFD Sorpcia 63Ni na syntetický hydroxyapatit a vybrané prírodné sorbenty / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 1027-1032 [CD-ROM]
 123. AFD Príprava a charakterizácia modifikovaného sorbentu na báze biouhlia / Dávid Diviš, Eva Viglašová, Michal Galamboš
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 799-803 [online]
 124. AFG Bentonitové bariéry v multibariérnom systéme hlbinných geologických úložísk - štúdium adsorpčných procesov / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: 31. dny radiační ochrany. - ISBN 978-80-01-04430-8. - Praha : ČVUT, 2009. - S. 97
 125. AFG Validácia metódy stanovenia 14C a 63Ni vo vzorke betónu / Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Matúš Pupák
  In: 31. dny radiační ochrany. - ISBN 978-80-01-04430-8. - Praha : ČVUT, 2009. - S. 81
 126. AFG Production and characterization of carbonized sorbent products optimized for anionic contaminants / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 19 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2017. - Art. No. EGU2017-12438 [online] [1 s.]
 127. AFG Využitie separačných metód pri stanovení 63Ni v rádioaktívnych odpadoch / Oľga Rosskopfová ... [et al.]
  In: 32. dny radiační ochrany. - ISBN 978-80-01-04647-0. - Praha : ČVUT, 2010. - S. 46
 128. AFG Hlbinné geologické úložisko pre rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo: geotechnické kritéria na vlastnosti bentonitovej bariéry / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: 32. dny radiační ochrany. - ISBN 978-80-01-04647-0. - Praha : ČVUT, 2010. - S. 45
 129. AFH Štúdium adsorpcie uránu na zeolite / Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-4-0. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 74 [CD-ROM]
 130. AFH Prírodné a modifikované zeolity ako adsorbenty / Eva Vigľašová ... [et al.]
  In: Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží 2. Zborník recenzovaných abstraktov. - ISBN 978-80-557-0549-1. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. - S. 51-52
 131. AFH Difúzia štiepnych produktov U-235 na Slovenských bentonitoch / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová, Renáta Adamcová
  In: Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží 2. Zborník recenzovaných abstraktov. - ISBN 978-80-557-0549-1. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. - S. 44-45
 132. AFH Hydraulické vlastnosti bentonitových hornín zo slovenských ložísk / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží 2. Zborník recenzovaných abstraktov. - ISBN 978-80-557-0549-1. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. - S. 46-48
 133. AFH Preparation of adsorbent based on activated carbon for pertechnetate adsorption / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží 2. Zborník recenzovaných abstraktov. - ISBN 978-80-557-0549-1. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. - S. 49-50
 134. AFH Vplyv EDTA na adsorpčné vlastnosti bentonitových hornín / Michal Galamboš, Veronika Paučová, Oľga Rosskopfová
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970421-5-8. - Bratislava : Preveda, 2010. - S. 70
 135. AFH Vplyv pH na Sr-adsorpciu na Bentonite Lieskovec / Michal Galamboš
  In: Prvá interaktívna konferencia mladých vedcov. - ISBN 978-80-89070-40-4. - Námestovo : Štúdio F, 2009. - S. 49
 136. AFH Porovnanie dvoj- a troj- parametrových izoteriem pri štúdiu adsorpčnej rovnováhy U(VI) na bentonite Jelšový potok / Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-4-0. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 69 [CD-ROM]
 137. AFH Príprava rádionuklidu 212Pb metódou emanácie z 232Th / Eva Viglašová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - ISBN 978-80-970712-2-6. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 88-89
 138. AFH Sorpcia niklu na chitosan / Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - ISBN 978-80-970712-2-6. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 87
 139. AFH Adsorpčné vlastnosti Sr(II) na bentonite Jelšový potok v porovnaní so štandardmi AAz-1 a STx-1 / Adrián Krajňák, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - ISBN 978-80-970712-2-6. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 81-82
 140. AFH Skúška funkčnosti epitelu bachora oviec metódou ussingových komôr / Martin Daňo, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - ISBN 978-80-970712-2-6. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 17
 141. AFH Procesy vedúce k obohateniu prírodnej izotopovej zmesi vanádu / Michal Galamboš, Lukáš Krivosudský
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 160
 142. AFH Production and characterization of carbonized sorbent products optimized for anionic contaminants / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 165
 143. AFH Adsorpcia uránu na prírodný bentonit / Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 144. AFH Adsorpcia technecistanu na nových sorbentoch aktivovaného uhlíka / Martin Daňo, Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 145. AFH Štúdium sorpčných vlastností zinku na syntetický hydroxyapatit / Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 146. AFH Štúdium rýchlosti adsorpcie stroncia na bentonitoch smektitického typu / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: 13. študentská vedecká konferencia STU [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3604-06. - Bratislava : STU, 2011. - S. 18 [CD-ROM]
 147. AFH Adsorpcia technogénnych rádionuklidov na anorganických sorbentoch / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: 13. študentská vedecká konferencia STU [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3604-06. - Bratislava : STU, 2011. - S. 24 [CD-ROM]
 148. AFH Vplyv doby kontaktu a pH na sorpciu 63Ni na bentonit a zeolit / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: 13. študentská vedecká konferencia STU [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3604-06. - Bratislava : STU, 2011. - S. 15 [CD-ROM]
 149. AFH Preparation of new adsorbents for pertechnate adsorption / Eva Vigľašová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 150. AFL Sorption of strontium on selected group of bentonites / Jana Kufčáková, Michal Galamboš, Pavol Rajec
  In: ChemZi. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 270
 151. AFL Separation of long lived radionuclides from environmental samples and radioactive waste-overview / Michal Galamboš, Jana Kufčáková, Pavol Rajec
  In: ChemZi. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 75-76
 152. BAB Minulosť a súčasné trendy jadrovej chémie / Jozef Beláň ... [et al.]
  Bratislava : Omega Info, 2007
 153. BDE Názvoslovný systém izotopovo modifikovaných zlúčenín v anorganickej chémii / Michal Galamboš, Jana Levická
  In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. - Roč. 23, č. 9-10 (2015), s. 295-299
 154. BDF Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov / E. Szabó ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 8-10
 155. BDF Bentonity a rádioaktivita / Martin Daňo, Adrián Krajňák, Michal Galamboš
  In: Quark. - Roč. 18, č. 5 (2012), s. 18-19
 156. BDF Transport Na+, K+ a Mg2+ cez epitel bachora prežúvavcov / Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 21-24 [online]
 157. BEE Removal of U(VI) by clinoptilolite zeolite / Eva Viglašová ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. - ISBN 978-80-02-02513-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2014. - S. 119-123
 158. BEE Sorption of uranium species from aqueous solutions on Slovak bentonite Kopernica / Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. - ISBN 978-80-02-02513-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2014. - S. 152-157
 159. BEE Study of sorption processes of technetium on chitosan and crosslinked chitosan / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. - ISBN 978-80-02-02513-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2014. - S. 182-186
 160. BEE Study of TCO4 extraction-chromatographic properties using ionic liquids impregnated on solid sorbent / Pavol Suchánek ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. - ISBN 978-80-02-02513-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2014. - S. 197-201
 161. BEE New activated carbon sorbents for radionuclide adsorption / Martin Daňo ... [et al.]
  In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013. - ISBN 978-80-02-02513-9. - Praha : Česká nukleární společnost, 2014. - S. 124-128
 162. BEF Od bentonitu k rádioaktivite / Adrián Krajňák, Eva Vígľašová, Michal Galamboš
  In: Vôňa vedy. - ISBN 978-80-8115-206-1. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. - S. 72-76
 163. BEF Sorpcia technécia na kompozit chitosan-hydroxyapatit z vodných roztokov / Lucia Pivarčiová ... [et al.]
  In: 14. Štiavnické dni [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971520-2-4. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2013. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 164. BFA Adsorpcia 85Sr(II) na ílové a neílové frakcie bentonitu Stará Kremnička - Jelšový potok / Michal Galamboš, Karol Jesenák
  In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. - ISBN 978-80-7395-604-2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. - S. 66-68
 165. BFA Stanovenie hydraulických vlastností jemných frakcií bentonitu Stará Kremnicka - Jelšový potok / Karol Jesenák ... [et al.]
  In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. - ISBN 978-80-7395-604-2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. - S. 78-79
 166. BFA Pilot research on diffusion parameters of U-235 fission products in Slovak bentonites / Renata Adamcová ... [et al.]
  In: 15. International Clay Conference [elektronický zdroj]. - Rio de Janeiro : AIPEA, 2013. - S. 586 [online]
 167. BFA Preparation of Slovak HDTMA-bentonite for U(VI) adsorption study / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: 6th Mid-European Clay Conference 2014. - Dresden : DTTG, 2014. - S. 324
 168. DAI Adsorpčné vlastnosti bentonitov ako súčasti multibariérového systému pre hlbinné ukladanie vyhoretého jadrového paliva a vysokorádioaktívneho odpadu / Michal Galamboš
  Bratislava : [s.n.], 2013
 169. DAI Štúdium adsorpcie cézia a stroncia na slovenských bentonitoch / Michal Galamboš ; školiteľ Pavol Rajec
  Bratislava : [s.n.], 2010
 170. EDI E. Chmielewská, T. Reháčová, M. Fendek, P. Fedor, Z. Bedrna: Ochrana a využívanie prírodných zdrojov / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 44, No. 3 Geovestník (2012), s. 7-10
 171. EDJ Študentská vedecká konferencia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave / Michal Galamboš
  In: Academia. - Roč. 20, č. 4 (2009), s. 41-43
 172. EDJ Vedecké podujatie pre budúcich pedagógov prírodovedných predmetov / Michal Galamboš
  In: Academia. - Roč. 21, č. 3 (2010), s. 25-27
 173. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj] / zost. Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 174. FAI Študentská vedecká konferencia 2010 [elektronický zdroj] / zost. Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Peter Baus
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 175. FAI Študentská vedecká konferencia 2009 [elektronický zdroj] / zost. Michal Galamboš ... [et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 176. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 [elektronický zdroj] / zost. Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 177. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj] / zost. Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 178. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj] : . / zost. Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 179. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument] : . / Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 180. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj] : . / zost. Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 181. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj] : . / zost. Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 182. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. / zost. Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 183. FAI Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011 [elektronický zdroj] / zost. Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 184. GHG Študentská vedecká konferencia 2009 Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave [elektronický zdroj] / Michal Galamboš
  Bratislava : [s.n.], 2009
 185. GHG Študentské vedecké podujatie venované 70. výročiu založenia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave / Michal Galamboš
  In: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie [elektronický zdroj]. - Bratislava : MŠ SR, 2010. - Nestr. [4 s.] [online]
 186. GHG Novozvolený dekan doc. RNDr. Milan Trizna, CSc.: „Prírodovedecká fakulta UK je silná vo svojej komplexnosti“ [elektronický zdroj] / Michal Galamboš
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 187. GII Prírodovedci chystajú študentskú konferenciu / Michal Galamboš
  In: Quark. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 40
 188. GII Prírodovedecká študentská vedecká konferencia / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 10 (2013), s. 23
 189. GII Študenti môžu opäť prezentovať svoje vedecké výsledky / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Č. 5 (2010), s. 5
 190. GII Študentská vedecká konferencia s prírodovednými témami / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2010), s. 24
 191. GII Študenti sú na prírodovedeckej fakulte stále na prvom mieste / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Č. 9 (2009), s. 12
 192. GII Prírodovedci prezentujú radi a dobre... / Michal Galamboš
  In: Quark. - Roč. 15, č. 7 (2009), s. 40
 193. GII Jadrový chemik profesor Pavol Rajec 65-ročný / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 8 (2012), s. 42
 194. GII Prehliadka výskedkov vedeckých prác študentov na ŠVK PriF UK 2011 / Michal Galamboš
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 14 (2011), s. 333
 195. GII Na vedeckej konferencii s prírodovednými témami ocenili trinásť študentov / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 10 (2012), s. 35
 196. GII Študentská vedecká konferencia 2012 / Michal Galamboš
  In: Quark. - Roč. 18, č. 7 (2012), s. 40
 197. GII Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011 / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 28
 198. GII Kolokvium z jadrovej chémie / Michal Galamboš
  In: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Ministerstvo školstva], 2011. - Nestr. [2 s.] [online]
 199. GII Rádiochemické cely, iónové kvapaliny, či kvantovo-chemické modelovanie havárií jadrových reaktorov / Michal Galamboš
  In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. - Roč. 23, č. 7-8 (2015), s. 202
 200. GII Ocenenenia za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách na ŠVK PriF UK 2015 / Michal Galamboš
  In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. - Roč. 23, č. 7-8 (2015), s. 250-260
 201. GII Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015 / Michal Galamboš
  In: Academia. - Roč. 26, č. 2 (2015), s. 65-69
 202. GII Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 1 (2015), s. 26
 203. GII ... cez biológiu, biotechnológie, chémiu, geológiu, geografiu, environmentalistiku až po didaktiku vied / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 10 (2015), s. 14
 204. GII Medzinárodná vedecká konferencia študentov stredných a vysokých škôl na PriF UK / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 9 (2016), s. 19
 205. GII Nihónium, moskóvium, tenés, oganesón aj vďaka PriF UK / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 5 (2017), s. 14
 206. GII Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 2010 venovaná 70. výročiu PriF UK v Bratislave / Michal Galamboš
  In: Quark. - Roč. 16, č. 12 (2010), s. 32-33
 207. GII Kolokvium z jadrovej chémie / Michal Galamboš
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 8 (2011), s. 13