Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Strapky (Thysanoptera) Slovenska / Peter J. Fedor ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 2. AAB Silvikolné Thysanoptera v indikácii dynamiky a disturbancie lesného ekosystému v podmienkach Tatranského národného parku / Rudolf Masarovič, Peter J. Fedor, Martina Zvaríková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 3. AAB Strapky (Thysanoptera) Bratislavy / Peter J. Fedor, Martina Doričová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 4. AAB Štruktúra a dynamika korticikolných taxocenóz strapiek (Thysanoptera) ako súčasti biocenotického konexu pahorkatinej dúbravy [elektronický zdroj] / Michal Dubovský ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 5. AAB Geobiontné taxocenózy Thysanoptera v indikácii ekologickej stability pahorkatinnej dúbravy [elektronický zdroj] : . / Martina Doričová, Peter J. Fedor
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 6. AAB Bioindication potential in intraspecific morphometric variability of Chirothrips manicatus (Thysanoptera: Thripidae) within environmentally affected Carpathian ecosystems [elektronický dokument] : . / Jakub Sigmund ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 7. ACB Fyziotaktika živočíchov / Peter J. Fedor ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 8. ADC First Record of a New Alien Economically Important Thrips Dichromothrips corbetti (Priesner, 1936) (Thysanoptera: Thripidae) in Slovakia - Short Communication / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Plant Protection Science. - Vol. 53, No. 3 (2017), s. 177-180
 9. ADC Thigmotactic Behavior of Limothrips cerealium (Thysanoptera: Thripidae) Leads to Laboratory Equipment Damage in the Czech Republic / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Journal of Entomological Science. - Vol. 52, No. 3 (2017), s. 308-310
 10. ADC Artificial neural networks in online semiautomated pest discriminability: an applied case with 2 Thrips species / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Turkish Journal of Agriculture and Forestry. - Vol. 38, No. 1 (2014), s. 111-124
 11. ADC Heinrich Uzel, the father of Thysanoptera studies / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Zootaxa. - Iss. 2645 (2010), s. 55-63
 12. ADC Cereal pests among nest parasites - the story of barley thrips, Limothrips denticornis Haliday (Thysanoptera: Thripidae) / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Entomologica Fennica. - Vol. 21, No. 4 (2010), s. 221-231
 13. ADC The significance of anthropochory in Hercinothrips femoralis (Thysanoptera: Thripidae) - Short Communication / Martin Štefánik ... [et al.]
  In: Plant Protection Science [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 4 (2019), s. 262-265 [print]
 14. ADC Ecological gradients and environmental impact in the forest dwelling Haplothrips subtilissimus (Thysanoptera: Phlaeothripidae) phenotypic variability / Martina Zvaríková ... [et al.]
  In: Ecological Indicators. - Vol. 66, July (2016), s. 313-320
 15. ADC The Most Northern Record of the Alien Composite Thrips Microcephalothrips abdominalis in Europe - Short Communication / Peter Fedor ... [et al.]
  In: Plant Protection Science. - Roč. 54, č. 1 (2018), s. 43-47
 16. ADD Another climate change induced infiltration? The northernmost record of thermophilous spore-feeding Allothrips pillichellus (Thysanoptera: Phlaeothripidae: Idolothripinae) / Martina Zvaríková ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 72, No. 8 (2017), s. 961-964
 17. ADD "Testing the limits" - an interesting record of the exotic banded greenhouse thrips Hercinothrips femoralis (Thysanoptera: Thripidae: Panchaetothripinae) at high Carpathian mountain altitudes / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 69, No. 11 (2014), s. 1631-1634
 18. ADE On the history of thrips (Thysanoptera) research in Bratislava region (SW Slovakia) / Martina Doričová
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 4, No. 1 (2008), s. 5-9
 19. ADE Diversity of thrips (Thysanoptera) in the region of Bratislava (SW Slovakia) / Peter J. Fedor, Martina Doričová
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 4, No. 1 (2008), s. 13-19
 20. ADE The first record of bark-dwelling-thrips Poecilothrips albopictus Uzel, 1895 (Thysanoptera, Phlaeotripidae) in Slovakia / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 6, No.1 (2011), s. 1-2
 21. ADE Hoplothrips polysticti (Morison, 1949) (Thysanoptera, Phlaeothripinae) - first record of the mycetophagous thrips in the High Tatra mountains in Slovakia / Rudolf Masarovič, Martina Zvaríková, Peter J. Fedor
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 9, No. 1 (2014), s. 1-4
 22. ADE Novyje nachodki bachromčatokrylych nasekomych (Insecta, Thysanoptera) iz centraľnoj Jakutii / T.G. Evdokarova, M. Doričová
  In: Amurian zoological journal. - Vol. V, No. 1 (2013), s. 21-22
 23. ADE Novyje nachodki tripsov Bolothrips Icarus (Uzel, 1895) i Acanthothrips nodicornis (Reuter, 1880) (Thysanoptera, Phlaeothripidae) v faune Sibirii / T. G. Evdokarova, M. Zvaríková
  In: Euroasian Entomological Journal. - Vol. 14, No. 4 (2015), s. 397-398
 24. ADE The first record of bark-dwelling and mycophagous thrips Hoplothrips unicolor (Vuillet, 1914) (Thysanoptera, Phlaeotripidae) in Slovakia / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 8, No.1 (2013), s. 1-3
 25. ADE Predaceous thrips Aelothrips vittatus, Haliday 1836 (Thysanoptera, Aeolothripidae) - The first record from Slovakia / Rudolf Masarovič, Martina Doričová, Peter J. Fedor
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 8, No. 1 (2013), s. 4-7
 26. ADE The first record of bark-dwelling thrips Phlaeothrips bispinosus, Priesner 1919 (Thysanoptera, Phlaeotripidae) in Slovakia / Martina Doričová, Peter Fedor
  In: Thysanopteron - Pismo Entomologiczne. - Vol. 7, No.1 (2012), s. 1-2
 27. ADF Potenciál dištančnej online klasifikácie pri umelo inteligentnej detekcii introdukcie patogénnych organizmov v poľnohospodárskej krajine na príklade dvoch modelových druhov Thysanoptera / Peter Fedor ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 40-47
 28. ADF On the occurrence of the introduced pest Thrips simplex (Morison 1930) (Thysanoptera: Thripidae in Slovakia) / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Vol. 24, No. 1 (2016), s. 38-41 [online]
 29. ADF Nové trendy v detekcii inváznych škodcov / Peter Fedor, Martina Doričová, Jaromír Vaňhara
  In: Životné prostredie. - Roč. 48, č. 2 (2014), s. 110-114
 30. ADF Strapky (Thysanoptera) NPR Bábsky les / Rudolf Masarovič, Martina Zvaríková, Peter Fedor
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 1 (2015), s. 1-15
 31. ADF Metodické faktory reliability detekcie inváznych druhov v kybertaxonómii / Jakub Sigmund... [et al.]
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 55-62
 32. ADM A new genus of the Thysanoptera (Thripidae) in the fauna of Siberia / T. G. Evdokarova, M. Zvaríková
  In: Entomological Review. - Vol. 96, No. 8 (2016), s. 1084-1085
 33. ADM The first record of predaceous Scolothrips longicornis Priesner 1926 (Thysanoptera: Thripidae) in Slovakia / Rudolf Masarovič, MartinaDoričová, Peter Fedor
  In: Journal of Central European Agriculture. - Vol. 14, Iss. 2 (2013), s. 243-250
 34. ADM The First record of the thrips Thrips palustris Reut. (Thysanoptera, Thripidae) in Siberia / T. G. Evdokarova, M. Doričová
  In: Entomological Review. - Vol. 95, No. 6 (2015), s. 739-741
 35. AED Silvikolné Thysanoptera v indikácii disturbancie a destabilizačných procesov lesného ekosystému v podmienkach Tatranského národného parku / Rudolf Masarovič, Peter J. Fedor, Martina Zvaríková
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 122-132 [CD-ROM]
 36. AED Vidličiarky (Diplura) PR Šúr / Michal Doubovský, Peter Fedor, Martina Doričová
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 115-118
 37. AED Strapky (Thysanoptera) PR Šúr / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Príroda rezervácie Šúr. - ISBN 978-80-970326-0-9. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. - S. 139-146
 38. AED Fauna strapiek (Thysanoptera) v Tatranskom národnom parku alebo o raji prvonálezov / Rudolf Masarovič, Martina Zvaríková, Peter J. Fedor
  In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, roč. 11 (44). - ISBN 978-80-228-2775-1. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - S. 251-258
 39. AED A Szenc melletti Szentmártoni-erdő kincseiről, avagy A gerinctelenek társulásai a dombvidéki tölgyesek refúgiumában (Különös tekintettel a Rojtosszárnyúak - Thysanoptera rendjére mint modellre) / Peter J. Fedor, Martina Doričová, Jana Fedorová
  In: Szenc. Egy város évszázadai. - ISBN 978 80-971518-6-7. - Senec : Mesto Senec, 2013. - S. 229-238
 40. AED Strapky (Thysanoptera) pôdnych stratocenóz Martinského lesa / Martina Doričová, Halina Kucharczyk
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 121-126
 41. AED Korticikolné strapky (Thysanoptera) Martinského lesa / Rudolf Masarovič, Michal Dubovský, Martina Doričová
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 127-135
 42. AFD Generalisti a špecialisti v indikačnom potenciáli stratocenóz strapiek (Thysanoptera) v pahorkatinnej dúbrave / Rudolf Masarovič, Peter Fedor, Martina Zvaríková
  In: Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2016". - ISBN 978-80-558-1102-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. - S. 146-148
 43. AFD Ako v Rakúsko-Uhorsku vznikla svetová thysanopterológia / Martina Zvaríková, Peter Fedor, Rudolf Masarovič
  In: Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2016". - ISBN 978-80-558-1102-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. - S. 239-241
 44. AFD Aktuálne výzvy a nástrahy v semiautomatizovanej umelo inteligentnej identifikácii karanténnych škodcov / Peter Fedor ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2016". - ISBN 978-80-558-1102-4. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. - S. 70-72
 45. AFG Spoločenstvá rovnokrídleho hmyzu (Ensifera, Caelifera) v okolí hrádze Zemplínskej šíravy / Martina Doričová, Peter J. Fedor
  In: Zoologické dny Brno 2006. - ISBN 80-903329-4-3. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. - S. 216
 46. AFG Thrips damage insurance or when thigmotaxis leads to economic problems / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-83-64758-60-7. - Krakow : University of Agriculture in Krakow, 2017. - S. 36
 47. AFG Environment and phenotypic plasticity: Haplothrips subtilissimus (Thysanoptera: Phlaeothripidae) populations along the Central European oak wood ecological gradients / Martina Doričová, Peter J. Fedor, Rudolf Masarovič
  In: 4th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-3-900932-19-0. - Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2014. - S. 28
 48. AFG Testing the limits - an interesting record of the banded greenhouse thrips Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891) (Thysanoptera, Thripidae, Panchaetothripinae) at high Carpathian altitudes / Rudolf Masarovič, Peter J. Fedor, Martina Doričová
  In: 4th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-3-900932-19-0. - Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2014. - S. 38
 49. AFG When cereal pests migrate to nests... / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: 9th International Symposium on Thysanoptera and Tospoviruses. - Brisbane : Queensland Primary Industries and Fisheries, 2009. - S. 89
 50. AFG Štruktúra a dynamika fauny Thysanoptera pahorkatinnej dúbravy / Mária Valocková ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2011. - ISBN 978-80-87189-09-2. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011. - S. 241
 51. AFG Pests in nests or nidicolous thrips (Thysanoptera) assemblages in nests of true trushes (Turdus spp.) / Martina Zvaríková ... [et al.]
  In: 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-83-64758-60-7. - Krakow : University of Agriculture in Krakow, 2017. - S. 61
 52. AFG Phenotypic "explosion" as a morphometric phenomenon in successful introduction and biological invasion / Peter Fedor ... [et al.]
  In: 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-83-64758-60-7. - Krakow : University of Agriculture in Krakow, 2017. - S. 20-21
 53. AFG Quo vadis thrips (Thysanoptera) morphometrics? From absolute and relative values to applied consequences / Martin Štefánik ... [et al.]
  In: 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-83-64758-60-7. - Krakow : University of Agriculture in Krakow, 2017. - S. 53-54
 54. AFH Gynaikothrips ficorum Marchal, 1908 – nový druh patogénnej strapky v skleníkoch Slovenska / Martina Doričová, Peter J. Fedor, Lukáš Varga
  In: 13. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2007. - S. 11
 55. AFH Je fauna strapiek (Thysanoptera) Bratislavy dostatočne známa? / Martina Doričová, Peter Fedor
  In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008. - ISBN 978-08-96929-9-0. - Bratislava : Faunima, 2008. - S. 16
 56. AFH Umelé neurónové siete ako výzva pre semiautomatickú identifikáciu hmyzu / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008. - ISBN 978-08-96929-9-0. - Bratislava : Faunima, 2008. - S. 19
 57. AFH Strapky (Thysanoptera) ako súčasť edafickej fauny Martinského lesa (JZ Slovensko) / Michal Dubovský ... [et al.]
  In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008. - ISBN 978-08-96929-9-0. - Bratislava : Faunima, 2008. - S. 17
 58. AFH Back to the beginnings of thrips science / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: 3rd symposium of palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-80-223-3084-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 14
 59. AFH Soil-dwelling thrips (Thysanoptera) assemblages in the latest statistical analyses - an offer for bioindication / Martina Doričová ... [et al.]
  In: 3rd symposium of palaearctic Thysanoptera. - ISBN 978-80-223-3084-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 11
 60. AFH Strapky (Thysanoptera) korticikolných synúzií Martinského lesa / Rudolf Masarovič, Michal Dubovský, Martina Doričová
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 12
 61. AFH Geobiontné strapky (Thysanoptera) Martinského lesa / Jana Žáková, Martina Doričová, Halina Kucharczyk
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 20
 62. AFH Forézia a jej význam pri infiltrácii Limothrips denticornis (Thysanoptera: Thripidae) do hniezd vtákov / Martina Doričová, Iveta Hammersteinová, Peter J. Fedor
  In: 15. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2009. - S. 19
 63. AFH Taxonomické dielo Jindřicha Uzla, alebo čo všetko sa ukrýva v 3 kg storočného papiera / Martina Doričová, Peter J. Fedor
  In: 16. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2010. - S. 18-19
 64. AFH Analýzy taxocenóz Thysanoptera Martinského lesa a ich konsekvencie v poznatkoch o biodiverzite Slovenska / Martina Doričová ... [et al.]
  In: Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Vznik, vývoj a smerovanie Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. - ISBN 978-80-223-2943-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 18
 65. AFH Orthopterous insects of the National Nature Reserve Devínska Kobyla (Excursion talk) / Peter J. Fedor, Martina Doričová, Daniel Gruľa
  In: 1st Central European Symposium on Orthopteroid Insects. - Bratislava : Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, 2004. - S. 5
 66. AFK Štruktúra fauny strapiek (Thysanoptera) v Bratislave a jej okolí / Martina Doričová, Peter J. Fedor
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 56-57
 67. AFK Limothrips denticornis Haliday, 1836 (Thysanoptera: Thripidae) - nidikol, nidikolný ubikvist alebo ubikvist / Peter J. Fedor, Iveta Hammersteinová, Martina Doričová
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 61
 68. AFK Strapky (Thysanoptera) NPR Šúr / Peter J. Fedor ... [et al.]
  In: Zoologické dny Praha 2010. - ISBN 978-80-87189-07-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010. - S. 64-65
 69. AFK Na počiatku bol Uzel... alebo spomienka na najvýznamnejšiu osobnosť svetovej thysanopterológie / Martina Doričová, Peter J. Fedor
  In: Zoologické dny Praha 2010. - ISBN 978-80-87189-07-8. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010. - S. 58-59
 70. BBA Biodiversity Indices / Peter Fedor, Martina Zvaríková
  In: Encyclopedia of Ecology [elektronický dokument]. - ISBN 978-0-444-64130-4. - Amsterdam : Elsevier, 2019. - S. 337-346 [2,01 AH] [online]
 71. BCB Senec od návršia k horizontom. Regionálna výchova : 3. Príroda. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 72. BCB Szenc - A síkságtól a dombtetőig. Regionális nevelés : 3. Természet. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 73. BEF Umelo inteligentné online systémy pre semiautomatickú detekciu a monitoring ekonomicky významných karanténnych škodcov s inváznym potenciálom pre poľnohospodársku krajinu / Petert Fedor, Rudolf Masarovič, Martina Zvaríková
  In: Konferencia biotické faktory a enviro-medicína pre 21. storočie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3895-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 16-29 [online]
 74. BFA Megathrips lativentris (Thysanoptera: Tubulifera) as a valuable soil-dwelling bioindicator of natural and heterogenic xerotermophilous oak forests in SW Slovakia / Martina Zvaríková ... [et al.]
  In: Integrated Protection in Oak Forest : Abstract Book. - Oeiras : Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 2019. - S. 19-19
 75. BFA Intraspecific morphometric variability of sylvicolous insects in monitoring oak forest ecological change of when thrips (Thysanoptera) are more than just pests / Peter Fedor ... [et al.]
  In: Integrated Protection in Oak Forest : Abstract Book. - Oeiras : Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 2019. - S. 60-60
 76. BFA Central european hilly oak forests as a thrips (Thysanoptera) bark-dwelling biodiversity bank: a case of Martinsky les forest (SW Slovakia) / Rudolf Masarovič ... [et al.]
  In: Integrated Protection in Oak Forest : Abstract Book. - Oeiras : Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 2019. - S. 69-69
 77. FAI Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy : Zborník abstraktov. / Zost. Peter Fedor, Martina Doričová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 78. GII 3rd symposium of palaearctic Thysanoptera. Book of abstracts / zost. Peter J. Fedor, Martina Doričová, Rudolf Masarovič
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011