Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC The lipid droplet protein Pgc1 controls the subcellular distribution of phosphatidylglycerol / Dominika Kubalová ... [et al.]
  In: FEMS Yeast Research. - Roč. 19, č. 5 (2019), s. [1-11], Art. No. foz045
 2. AFD Lipidové partikuly a ich funkcia v degradácii fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae / Dominika Čimborová, Mária Balážová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 893-897 [CD-ROM]
 3. AFD Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres / Andrea Moravčíková, Dominika Kubalová, Mária Balážová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 960-965 [online]
 4. AFD Úloha medziorganelových proteínových komplexov v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae / Dominika Kubalová, Mária Balážová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 902-906 [online]
 5. AFD Degradácia fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae / Dominika Čimborová, Mária Balážová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 895-898 [online]
 6. AFD In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol / Paulína Káňovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 768-772 [print]
 7. AFD Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae / Dominika Kubalová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 797-801 [print]
 8. AFD Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres / Andrea Moravčíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 837-841 [print]
 9. AFG Lipidové partikuly a ich funkcia v homeostáze fosfatidylglycerolu / Dominika Čimborová, Mária Balážová
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 156
 10. AFH Úloha lipidových partikúl v degradácii mitochondriálneho fosfatidylglycerolu / Dominika Čimborová, Mária Balážová
  In: 9. Ivanské dni mladých biológov. - ISBN 978-80-971680-0-1. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2016. - S. 14
 11. AFH Úloha lipidových partikúl v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae / Dominika Čimborová
  In: Drobnicov memoriál 9. ročník. - ISBN 978-80-972752-0-4. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2017. - S. 28-29