Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Photocatalytic activity of Ag3PO4 and some of its composites under non-filtered and UV-filtered solar-like radiation / Katarína Baďurová ... [et al.]
  In: Ceramics International. - Vol. 43, No. 4 (2017), s. 3706-3712
 2. AFD Photo(electro)catalytic study of transition metal-modified BiVO4 materials used in hydrogen production and pollutant degradation / Olivier Monfort ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1057-1062 [CD-ROM]
 3. AFD Príprava práškov a filmov hydroxyapatitu dopovaného stronciom / Katarína Baďurová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 758-763 [online]
 4. AFD Photocatalytic activity of reducedTiO2 nanotube arrays on silicon substrate / Martin Motola ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 966-971 [online]
 5. AFD Investigation of the photocatalytic properties of bismuth vanadate-based materials for promising environmental remediation / Olivier Monfort ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1025-1030 [online]
 6. AFD Fotokatalytický rozklad NOX vertikálne orientovanými nanotrubkami TiO2 pripravenými na Ti-mriežke / Martin Motola ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1031-1036 [online]
 7. AFG Photocatalytic activity, photostability and antimocrobial properties of silver phosphate and its composite with titania / Katarína Baďurová ... [et al.]
  In: 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7080-991-4. - Prague : Univeristy of Chemistry and Technology, 2017. - S. 287 [online]
 8. BFA Photocatalytic Activity and Antimicrobial Properties of Ag3PO4 and its Composites with TiO2, Hydroxyapatite and AgI / Katarína Baďurová ... [et al.]
  In: SPEA9 : Abstract Book. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 134