Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AFG The Early Miocene-Early Pliocene Vegetation and Climate Changes at the north to northwest Cankiri-Corum Basin (Central Anatolian Plateau) / Müge Atalar ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2016. - Art. No. EGU2016-6243-1 [online] [1 s.]
 2. AFG Paleoenvironmental Investigation of the Bozkir Formation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey) / Müge Atalar ... [et al.]
  In: Water for Nature and Society : 28th Geological Congress of Turkey [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-01-0704-3. - Ankara : Jeoloji Mühendisleri Odasi yayinlari, 2015. - S. 527 [online]
 3. AFG Ostracoda from a late Messinian sabkha environment in the central Anatolia Plateau (Cankiri Basin, Turkey) / Ilaria Mazzini ... [et al.]
  In: 8th European Ostracod Meeting [elektronický zdroj]. - ISBN 978-9985-4-0927-5. - Tartu : University of Tartu, 2015. - S. 46 [online]
 4. AFH Late Messinian palynoflora from Central Anatolian Plateau / Müge Atalar ... [et al.]
  In: Geology, Geophysics & Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 42, No. 1 (2016), s. 57-58 [online]
 5. BFA Palynological Investigation of the Late Messinian Sequence in the Cap from Cankiri Basin / Müge Atalar, Marianna Kováčová
  In: 6th Workshop of the NECLIME Working Group on "Taxonomy of Neogene Palynomorphs". Book of abstracts [elektronický zdroj]. - [Warsaw] : [s.n.], 2015. - S. 3 [on-line]
 6. BFA Palynological Investigation from North to Northwest Plateau Margin of Central Anatolian Plateau / Müge Atalar, Marianna Kováčová, Mine Sezgül Kayseri Özer
  In: 17. Paleontoloji Stratigrafi Calistayi/17th Palaeontology-Stratıgraphy Workshop. - ISBN 978-605-01-0907-8. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 33-34
 7. BFA Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards: Climatic impacts on surface processes: Characterizing the interaction between erosion and climate - driven processes in the past / Müge Atalar, Marianna Kováčová
  In: 15th NECLIME Annual Meeting [elektronický zdroj]. - [Izmir] : [Dokuz Eylül University], 2014. - Nestr. [2 s.] [online]