Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AED Canavanova choroba - biochemický a molekulovo-genetický algoritmus v diagnostike ochorenia / Jozef Adámať ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I.. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 6-8
 2. AED Detekcia mikrodelécií Y chromozómu u mužov s poruchami plodnosti / Ľubica Strháková... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I.. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 121-123
 3. AED Molekulárna a biochemická podstata peroxizómových dedičných ochorení / Róbert Petrovič... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I.. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 88-92
 4. AED Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika Smith-Lemli-Opitzovho syndrómu / Katarína Kolejáková... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I.. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 46-49
 5. AED Genómový imprinting, molekulárno-genetická diagnostika Prader-Williho/Angelmanovho syndrómu / Mária Fischerová ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I.. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 16-19
 6. AFD Skúsenosť ambivalencie modernity / Jozef Adámať
  In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. - ISBN 978-80-970494-9-2. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. - S. 6-14
 7. AFD Poiésis ako výzva pre modernú filozofiu / Jozef Adámať
  In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970494-5-4. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. - S. 5-13 [online]
 8. CDF Básnik / Jozef Adámať
  In: Dotyky. - príl. Almanach 25. Roč. 20, č. 2 (2008), nestr. [s. 1]
 9. CDF Kratučké zastavenie a iné / Jozef Adámať
  In: Tvorba. - Roč. 22 (31), č. 1 (2012), s. 22-23
 10. DAI Poiésis ako centrum paradigmatickej premeny moderného myslenia / Jozef Adfámať ; školiteľ Emil Višňovský
  Bratislava : [s.n.], 2014
 11. EDJ Na ceste od ohromenia k dojatiu / Jozef Adámať
  In: Tvorba. - Roč. 21 (30), č. 3 (2011), s. 7-8
 12. FAI Povaha súčasnej filozofie a jej metódy [elektronický zdroj] : . / ed. Jozef Adámať ... [et al.]
  Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013
 13. GII Za zrkadlom modernity / Jozef Adámať
  In: Filosofický časopis. - Roč. 59, č. 2 (2011), s. 313-315
 14. GII Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metódy / Jozef Adámať ... [et al.]
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 6 (2013), s. 544-547