Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Barbora Stančeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (2.dZOL, denný)

Mgr. Richard Stanek

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dHGD, denný)

Judita Stanitz Mattonová

Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
knihovník
Telefón
02/602 96 632
Miestnosť
G-109

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Stebelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 403
Miestnosť
B2-415
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriela Stehlíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (5.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marián Stercz

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
Doktorand (2.dIHG/x, externý)

RNDr. Eduard Stloukal, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 734
Miestnosť
B1-466
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Straka

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dMIB/x, externý)
Telefón
02/593 59 099
Poznámka
na tento mail píšte prosím: marek.strakafmed.uniba.sk
Publikačná činnosť

Mgr. Sabína Strapcová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_BMC, denný)