Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

Mgr. Luděk Krtička

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (4.dFGGx_GGU, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Krúteková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - ONaMP
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 748
Miestnosť
B1-318

Dušan Kšinský

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
Telefón
02/602 96 522
Miestnosť
B21A

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-428
Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Kubala

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dEKL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Kubalová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dBIX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBAR 28
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Kubašová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_BMC, denný)

Mgr. Petronela Kubicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)