Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Denisa Bazalová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)

Anna Béderová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 231
Miestnosť
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 597
Miestnosť
G-132
Publikačná činnosť

Magdaléna Bednáriková

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 730
Miestnosť
B2-312

Ing. Dagmar Beladičová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 534
Miestnosť
CH1-109D

Andrea Belická

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G-29
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dMLB/x, externý)

Mgr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (2.dSDM, denný)
Publikačná činnosť