Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Tomáš Balogh

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
Telefón
02/602 96 535
Miestnosť
G-101

Monika Baloghová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 750
Miestnosť
G-106A

RNDr. Peter Bandura, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
B1-457
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Alena Baranová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 698
Miestnosť
CH1-109/b

Mgr. Tímea Baranyaiová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dFZX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Barlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 380
Miestnosť
CH1-B1-1
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Monika Bathóová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (2.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Publikačná činnosť