Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Lucia Žatková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dSDM_UVoZ, denný)

prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 527
Miestnosť
G-120
Publikačná činnosť

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 716
Miestnosť
B1-413
Publikačná činnosť

Darina Žitná

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 586
Miestnosť
B2-203