Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Műge Atalar

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dSDM/x, externý)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 543
Miestnosť
G-221
Publikačná činnosť

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_NiU, denný)

Mgr. Zuzana Báborská

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dEEK/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 294
Miestnosť
G-348
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1-309A
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (4.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 337
Miestnosť
CH2-432

Iveta Bajcerová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii