Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Zuzana Báborská

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dEEK/x, externý)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 294
Miestnosť
G-348
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1-309A
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 337
Miestnosť
CH2-432

Daniela Bajusová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Jana Baková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Ladislav Baláž

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
inštalatér vodovodov
Telefón
02/602 96 577
Miestnosť
G107

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť