Zamestnanci PriF UK

Zoznam zamestnancov nájdete na starom webe
http://staryweb.fns.uniba.sk/?pracovnici

********************************************************

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Jozef Adámať, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G-136
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Adamčíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dBIX, denný)

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 697
Miestnosť
CH2-425
Publikačná činnosť

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
CH2-415
Publikačná činnosť

Marta Almássyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
technik, i. n.

Viera Apoštolová

Prírodovedecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Miestnosť
CH1-102

Zlata Arnoldová

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 570
Miestnosť
B2306

Ingrid Áronová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
02/602 96 271
Miestnosť
G104

Műge Atalar

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dSDM/x, externý)
Publikačná činnosť