Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9014 9453
B2-124

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

odborný zamestnanec účtovníctva a financ