Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 9419
CH1-306