Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 2131
B2-222