Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

dekan

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny

profesor

+421 2 9014 9613
B2-432