Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

PharmDr. Mahdi Bozorgnia

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_BMC

MUDr. Peter Božek, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 2004
CH2 333

Mgr. Ivana Božeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX
+421 2 9014 2157

Ľudmila Božiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky

Edita Božoňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky

Mgr. Jana Brčeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.
odborný asistent
+421 2 9014 2178

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent
CH2-124

RNDr. Bibiana Brixová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent
+421 2 9014 9363
G-339

Ing. Barbora Brtková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
8.dALX

Mgr. Zuzana Brzáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
4.dGEN
Prvá Predchádzajúca ... 9 10 [11] 12 13 ... Nasledujúca Posledná