Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9700
G-229

Mgr. Katarína Reichwalderová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
5.dGEN/x

Mgr. Igor Remák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
0904 492 940
CH1-Fitcentrum

Mgr. Michal Repiský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný zamestnanec

Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9163
CH1-B1-4

Mgr. Ivana Rokytová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
6.dFZE_BMC

doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9419
CH1-306

Alexandra Rosypalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

M.Sc. Mrinmoy Roy, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Prvá Predchádzajúca ... 76 77 [78] 79 80 ... Nasledujúca Posledná