Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent
R-12

Shanza Zaib

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
3.dBOT_CBR

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor
+421 2 9014 9424
B2-421

Mgr. Gabriel Zorkócy

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL/x

Mgr. Ingrid Zriniová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky
1.dGEN_CBV

Mgr. Silvia Žarnovičanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_UMB

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2059
B1-413

Mgr. Matúš Žilka

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT

Darina Žitná

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik
+421 2 9014 9586
B2-203
Prvá Predchádzajúca ... 32 33 [34] 35 Nasledujúca Posledná