Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent

MSc. Mohammad Adnan

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Mgr. Adam Achs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
4.dMLB_BMC

Mgr. Kristína Alföldiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL

Ali Amiri

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_BMC

Mgr. Andrea Andrésová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_BMC

Mgr. Kristína Andrijková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
2.dMIV

Mgr. Matúš Antal

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Mgr. Katarína Babaríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
2.dFZE
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná