Zamestnanci nová verzia

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ing. Peter Lešták

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Laboratórium pokročilých materiálov
technik

Mária Lévaiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky

Mgr. Ádám Lévárdi

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
2.dTPX

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník - dočasne vytvorené
+421 2 9014 9737
B2-105

Mgr. Jaroslav Levík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CBV

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent
+421 2 9014 9327
CH2-221

Mgr. Ema Lisá

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

Mgr. Monika Lisinovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
2.dFLR_CBR

RNDr. Juraj Litavský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent
+421 2 9014 9608
B2-328

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Ústav laborat. výskumu geomateriálov
výskumný pracovník
Prvá Predchádzajúca ... 54 55 [56] 57 58 ... Nasledujúca Posledná