Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra mineralógie a petrológie

 

Zameranie katedry:

Vedeckovýskumná činnosť oddelenia mineralógie a kryštalografie je zameraná na štúdium minerálnych paragenéz horninotvorných minerálov, mineralogickú prospekciu ekonomicky významných minerálov, minerogenetický a metalogenetický výskum, biomineralógiu, environmentálnu mineralógiu a štúdium kryštálových štruktúr minerálov.

Vedeckovýskumná práca oddelenia petrológie sa zameriava na štúdium litogenézy a petrotektoniky magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín. Petrologický výskum je zameraný na riešenie problémov geologického a tektonotermálneho vývoja Západných Karpát a Východných Álp.

V aplikovanom výskume je aktivita katedry zameraná na štúdium mineralizácií v kryštaliniku Západných Karpát, nové a netradičné typy nerastných surovín, riešenie problémov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Aplikovaná mineralógia a petrológia sa zaoberá využitím technolitov a stavebných materiálov.

 

 

Pracovníci katedry:

 

Vedúci katedry: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.  

(miestnosť G-326, tel: +421 (02) 60296 609, e-mail: marian.putis(at)uniba.sk)

 

Zástupca vedúceho katedry: Mgr. Daniel Ozdín, PhD. 

(miestnosť G-324, tel: +421 (02) 60296 366, e-mail: daniel.ozdin(at)uniba.sk)

 

Tajomník katedry: RNDr. Peter Ružička, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: peter.ruzicka(at)uniba.sk)

 

Sekretariát: Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

(miestnosť G-327, tel: +421 (02) 60296 355, e-mail: gabriela.kucerova(at)uniba.sk)


 

Oddelenie mineralógie a kryštalografie:

 

Učitelia:

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. 

(miestnosť G-318, tel: +421 (02) 60296 295, e-mail: pavel.uher(at)uniba.sk)

 

prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

(miestnosť G-322, tel: +421 (02) 60296 365, e-mail: monika.huraiova(at)uniba.sk)

 

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

(miestnosť G-348, tel: +421 (02) 60296 294, e-mail: peter.bacik(at)uniba.sk)

 

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

(miestnosť G-348, tel: +421 (02) 60296 294, e-mail: jana.fridrichova(at)uniba.sk)

 

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. - emeritný profesor

(miestnosť G-315,  e-mail: martin.chovan(at)uniba.sk,

chovanmmm(at)gmail.com) 

 

Vedeckí a odborní pracovníci:

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. 

(miestnosť G-324, tel: +421 (02) 60296 366, e-mail: daniel.ozdin(at)uniba.sk)

 

Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

(miestnosť G-327, tel: +421 (02) 60296 355, e-mail: gabriela.kucerova(at)uniba.sk)

 

Ostatní pracovníci:

Peter Sečkár

(miestnosť G-008, tel: +421 (02) 60296 731, e-mail: peter.seckar(at)uniba.sk)


Oddelenie petrológie:

 

Učitelia:

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

(miestnosť G-326, tel: +421 (02) 60296 609, e-mail: marian.putis(at)uniba.sk)

 

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

(miestnosť G-317, tel: +421 (02) 60296 296, e-mail: martin.ondrejka(at)uniba.sk)

 

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: katarina.sarinova(at)uniba.sk)

 

RNDr. Peter Ružička, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: peter.ruzicka(at)uniba.sk)

 

RNDr. Ondrej Nemec, PhD.

(miestnosť G-328, tel: +421 (02) 60296 297, e-mail: ondrej.nemec(at)uniba.sk)

 

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. - emeritná profesorka

(miestnosť G-329, tel: +421 (02) 60296 606, e-mail: anna.vozarova(at)uniba.sk)


Doktorandi:

 

Interní doktorandi: 

Mgr. Iveta Malíčková

(miestnosť G-321, e-mail: malickova3(at)uniba.sk)     

 

Mgr. Klaudia Lásková

(miestnosť G-321, e-mail: laskova6(at)uniba.sk)

 

Mgr. Peter Cibula

(miestnosť G-321, e-mail: cibula(at)fns.uniba.sk)    

 

Mgr. Tomáš Sobocký

(miestnosť G-316, e-mail: sobocky1(at)uniba.sk)  

 

MSc. Luca Reato

(miestnosť G-328, tel: +421 (02) 60296 297, e-mail: reato1(at)uniba.sk)

 

Mgr. Alexandra Molnárová

(miestnosť G-316, e-mail: alexandra.molnarova(at)uniba.sk)

 

MSc. Olena Rybnikova

(miestnosť G-316, e-mail: olena.rybnikova(at)uniba.sk)

 

Mgr. Petra Kardošová

(miestnosť G-316, e-mail: petra.kardosova(at)uniba.sk)

 

Externí doktorandi:

RNDr. Matúš Račko

(e-mail: matus.racko(at)centrum.sk)


 

Externí učitelia katedry:

 

RNDr. Ján Kráľ, CSc.

RNDr. Peter Ružička, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: peter.ruzicka(at)uniba.sk)

<output style="font-family: "Open Sans", sans-serif;">malickova3@uniba.sk</output>

<output style="font-family: "Open Sans", sans-serif;">malickova3@uniba.sk</output>