Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Katedra mineralógie a petrológie

 

 Zameranie katedry:

 

 

Vedecko výskumná činnosť oddelenia mineralógie a kryštalografie je zameraná na štúdium minerálnych paragenéz horninotvorných minerálov, mineralogickú prospekciu ekonomicky významných minerálov, minerogenetický a metalogenetický výskum a štúdium kryštálových štruktúr minerálov.

 

Vedeckovýskumná práca oddelenia petrológie sa zameriava na štúdium litológie a petrotektoniky magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín.

 

V aplikovanom výskume je aktivita katedry zameraná na štúdium mineralizácií v kryštaliniku Západných Karpát, nové a netradičné typy nerastných surovín, riešenie problémov súvisiacich s ochranou životného prostredia.

 

 

Pracovníci katedry:

 

Vedúci katedry: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.  

(miestnosť G-326, tel: +421 (02) 60296 609, e-mail: putis(at)fns.uniba.sk 

 

Zástupca vedúceho katedry: Mgr. Daniel Ozdín, PhD. 

(miestnosť G-324, tel: +421 (02) 60296 366, e-mail: ozdin(at)fns.uniba.sk )

 

Tajomník katedry: RNDr. Peter Ružička, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: ruzicka(at)fns.uniba.sk)

 

Sekretariát: Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

(miestnosť G-327, tel: +421 (02) 60296 355, e-mail: kucerova9(at)uniba.sk)

 

 

Učitelia mineralógie:

 

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. 

(miestnosť G-318, tel: +421 (02) 60296 295, e-mail: puher(at)fns.uniba.sk)

 

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

(miestnosť G-322, tel: +421 (02) 60296 365, e-mail: huraiova(at)fns.uniba.sk)

 

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

(miestnosť G-348, tel: +421 (02) 60296 294, e-mail: bacikp(at)fns.uniba.sk)

 

Učitelia petrológie:

 

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

(miestnosť G-326, tel: +421 (02) 60296 609, e-mail: putis(at)fns.uniba.sk)

 

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

(miestnosť G-317, tel: +421 (02) 60296 296, e-mail: mondrejka(at)fns.uniba.sk)

 

Mgr. Katarína Šarinová, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: sarinova(at)fns.uniba.sk)

 

RNDr. Peter Ružička, PhD.  

(miestnosť G-320, tel: +421 (02) 60296 356, e-mail: ruzicka(at)fns.uniba.sk)                                          


Vedeckí pracovníci:

 

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. 

(miestnosť G-324, tel: +421 (02) 60296 366, e-mail: ozdin(at)fns.uniba.sk)

 

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

(miestnosť G-348, tel: +421 (02) 60296 294, e-mail: fridrichova(at)fns.uniba.sk)

 

Technickí pracovníci:

 

Peter Sečkár

(miestnosť G-008, tel: +421 (02) 60296 731)

 

Interní doktorandi:

 

Mgr. Vladimír Bilohuščin

(miestnosť G-313, e-mail: bilohuscinv(at)fns.uniba.sk)     

 

Mgr. Šmál Peter

(miestnosť G-313, e-mail: smal(at)fns.uniba.sk)

 

Mgr. Štěpán Chládek

(miestnosť G-321, e-mail: chladek(at)fns.uniba.sk)    

 

Mgr. Peter Cibula

(miestnosť G-316, e-mail: cibula(at)fns.uniba.sk)    

 

Mgr. Tomáš Sobocký

(miestnosť G-316, e-mail: sobocky1(at)uniba.sk)  

 

Mgr. Ondrej Nemec

(miestnosť G-328, e-mail: nemec(at)fns.uniba.sk)

 

Mgr. Michaela Gajdošová

(miestnosť G-328, e-mail: gajdosova86(at)uniba.sk)    

 

Emeritní profesori:

 

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.

(miestnosť G-329, tel: +421 (02) 60296 606, e-mail: vozarova(at)fns.uniba.sk)

 

prof. RNDr. Martin Chovan, PhD.

(miestnosť G-315, tel: +421 (02) 60296 298, e-mail: chovan(at)fns.uniba.sk, chovanmmm(at)gmail.com)

 

Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

(miestnosť: G-317, tel: +421 (02) 60296 296, e-mail: dusan.hovorka(at)gmail.com)