Katedra jazykov

Department of Languages

Email:  tatiana.slovakovauniba.sk

SK web fns.uniba.sk/kja

EN web fns.uniba.sk/en/kja

O nás

Zamestnanci

Základné informácie o výučbe jazykov

Informácie pre doktorandov

Pozrite si menu vľavo

Oznamy pre študentov

ROZVRH

Spôsob ako sa zadeliť do skupín v zimnom semestri 2022/2023 nájdete na nasledovných podstránkach: 

- ESP 1/2 (English for Specific Purposes) - študenti 2. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov vrátane študentov chémie a biochémie, ktorí si v AISe zapisujú predmet Odborná angličtina pre chemikov 1 (v LS 1. roč./konverzný kurz v LS 2. roč.) a Odborná angličtina pre chemikov 2 (v ZS 2. roč./konverzný kurz v ZS 3. roč.)

Študenti 2. ročníka Bc. štúdia sa zaradia do skupín ku konkrétnemu vyučujúcemu podľa odboru a jazykovej úrovne. 
Podrobnejšie informácie ku kurzom nájdete po kliknutí na hypertextový odkaz s menom konkrétneho vyučujúceho.

 

- ESP 3/4 (English for Specific Purposes) - študenti 3. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov

- Fachdeutsch in Naturwissenschaften - študenti 3. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov

- EAP 1/2 (English for Academic Purposes) - študenti 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov

- Deutsch fur Naturwissenschaftler - študenti 1.-2. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov