Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra fyziológie rastlín

NOVINKY:

 

Fytoremediácie exkurzia 2021 [.pdf] 

 

Témy Bc. prác pre akademický rok 2021/2022

 

Termíny konania bakalárskych, magisterských a doktorandských štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021


Bakalárska štátna skúška - 22. 06. 2021 o 9:00 hod. v miestnosti B2-121 (náhradne v TEAMS)
 
Magisterská štátna skúška - 09. 06. 2021 o 9:00 hod. v miestnosti B2-121 (náhradne v TEAMS). Generálna skúška obhajob Mgr. záverečných prác bude 02. 06. 2021 od 9:00 hod. (TEAMS).

Študenti (Bc. aj Mgr. stupňa štúdia) majú štandardne povinnosť odovzdať záverečné práce v 3 vyhotoveniach a to: 

2x v tvrdej väzbe (1 ks do fakultnej knižnice, 1 ks do katedrovej knižnice)

1x v mäkkej väzbe (pre oponenta práce)

+ je na individuálnej dohode medzi študentom a vedúcim/vedúcou v akej verzii si záverečnú prácu ponechá vedúci/vedúca práce.

Pozor! V čase opatrení pre koronavírus sa riaďte pokynmi vedenia PRIF UK v BA.

Obhajoby dizertačných prác - 19. 08. 2021 o 10:00 hod. v AMOSe (pavilón B1 PRIF UK V BA); (náhradne v TEAMS).

 

 

RELÁCIA V RÁDIU REGINA 2020

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI 2019

 

DEK1, proteín, ktorý je kľúčom k pochopeniu vývinu rastlín 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/protein-ktory-je-klucom-k-pochopeniu-vyvinu-rastlin

 

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI: Rastliny môžu pomôcť s očistením toxických území

 

Katedra fyziológie rastlín má špičkový tím experimentálnej biológie rastlín! 

 

O katedre

Pre študentov

Aktuálny zoznam študentov

Zamestnanci katedry

Podujatia

 

Email:  prif.kfruniba.sk