Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra fyziológie rastlín

NOVINKY:

 

Fytoremediácie exkurzia 2020 [.pdf] [.docx]

 

Témy Bc. prác pre akademický rok 2020/2021

 

Témy Mgr. prác pre akademický rok 2020/2021

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI 2019

 

DEK1, proteín, ktorý je kľúčom k pochopeniu vývinu rastlín 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/protein-ktory-je-klucom-k-pochopeniu-vyvinu-rastlin

 

Termíny konania bakalárskych a magisterských štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019


Bakalárska štátna skúška - 19. 6. 2019 o 9:00 hod. v miestnosti B2-117a
 
Magisterská štátna skúška - 12. 6. 2019 o 8:00 hod. v miestnosti B2-117a

Študenti (Bc. aj Mgr. stupňa štúdia) majú povinnosť odovzdať záverečné práce v 3 vyhotoveniach a to: 

2x v tvrdej väzbe (1 ks do fakultnej knižnice, 1 ks do katedrovej knižnice)

1x v mäkkej väzbe (pre oponenta práce)

+ je na individuálnej dohode medzi študentom a vedúcim/vedúcou v akej verzii si záverečnú prácu ponechá vedúci/vedúca práce.

 

Témy Bc. prác pre akademický rok 2019/2020  

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI: Rastliny môžu pomôcť s očistením toxických území

 

Katedra fyziológie rastlín má špičkový tím experimentálnej biológie rastlín! 

 

O katedre

Pre študentov

Aktuálny zoznam študentov

Zamestnanci katedry

Podujatia

 

Email:  prif.kfruniba.sk