Katedra fyziológie rastlín

NOVINKY:

Témy Bc. prác pre akademický rok 2022/2023

Odporúčaný citačný štýl pre záverečné práce odovzdané na Katedre fyziológie rastlín – citačný štýl časopisu Journal of Experimental Botany [.pdf] 

Študenti (Bc. aj Mgr. stupňa štúdia) majú povinnosť odovzdať záverečnú prácu 1x v mäkkej väzbe. Pokiaľ si oponent záverečnej práce žiada jej tlačenú verziu, študent je povinný odovzdať ešte jeden výtlačok práce, opäť  v mäkkej väzbe. Je na individuálnej dohode medzi študentom a vedúcim/vedúcou práce v akej verzii si záverečnú prácu ponechá vedúci/vedúca práce.

 

Nová učebnica: Základy bioštatistiky. Sprievodca základnými štatistickými metódami pre biológovMgr. Zuzana Lukačová, PhD. , Bratislava: Ľubica Cibulková - LPC, 2022, 148 s., IBAN 978-80-973923-1-4. Dostupnosť učebnice: zuzana.lukacova@uniba.sk

 

Deň fascinácie rastlinami 2022

 

Fytoremediácie exkurzia 2022 [.pdf] 

 

Nové skriptá doc. Mgr. Viktora Demka, PhD. "Physcomitrium (Physcomitrella) patens - modelový organizmus v experimentálnej biológii rastlín".

 

Nová učebnica pre povinné predmety: 1. Molekulárna biológia rastlinnej bunky a 2. Bunkové a génové manipulácie vyšších rastlín: doc. Mgr. Boris Bokor, PhD. "Molekulárna biológia rastlín: Základné metódy a postupy. Bratislava: Mikula, 2021. - 110 s. ISBN 978-80-99987-01-3", dostupnosť skript: boris.bokor@uniba.sk

 

Fytoremediácie exkurzia 2021 [.pdf]  

Pozor! V čase opatrení pre koronavírus sa riaďte pokynmi vedenia PRIF UK v BA.

Obhajoby dizertačných prác - 26. 08. 2022 o 10:00 hod. v AMOSe (pavilón B1 PRIF UK V BA); (náhradne v TEAMS).

 

 

RELÁCIA V RÁDIU REGINA 2020

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI 2019

 

DEK1, proteín, ktorý je kľúčom k pochopeniu vývinu rastlín 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/protein-ktory-je-klucom-k-pochopeniu-vyvinu-rastlin

 

 

DEŇ FASCINÁCIE RASTLINAMI: Rastliny môžu pomôcť s očistením toxických území

 

Katedra fyziológie rastlín má špičkový tím experimentálnej biológie rastlín! 

 

O katedre

Pre študentov

Aktuálny zoznam študentov

Zamestnanci katedry

Podujatia

 

Email:  prif.kfruniba.sk