Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Druhé kolo prijímacieho konania na Bc. stupeň

Náhradný termín podania prihlášky
na bakalársky stupeň štúdia

od 1. mája 2020 do 31. júla 2020  

>> ďalšie info fakulty 


Prijmite, prosím, videopozvanie na štúdium u nás...

Zmeny v letnom semestri AR 2019/20 v súvislosti s pandémiou

Pokyny fakulty týkajúce sa štúdia (organizácia štúdia, záverečné práce, štátne skúšky a i.) pre mimoriadnu situáciu v AR 2019/20, o ktorých bola katedra informovaná, sledujte v časti Aktuálne info tuNajnovšie významné publikácie katedry (ukážka titulných listov)

Dovoľujeme si upozorniť na najnovšie publikácie členov katedry
Prehľad všetkých (a niektoré na stiahnutie) nájdete na stránke O katedre v časti "Publikačná činnosť (prehľad)" alebo na stránkach príslušných projektov (časť "Projekty" na stránke O katedre)
Záujemcovia o publikácie sa môžu obrátiť na prvého autora z katedry (kontakty) prípadne na knižnicu katedry 


Prírastky v knižnici a mapovom archíve katedry (ukážka obálok)

Nové tituly aj pre Vaše štúdium... Viac nájdete na stránke Archívy a knižnica


Ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác

Aktuálnu katedrovú ponuku tém bakalárskych prác pre ZEP a upGE a diplomových prác pre mZ-FI nájdete na stránke Ponuka tém, pokyny a formulár k jej zadaniu na stránke Zadanie práce


Ponuky práce

Prípadné aktuálne ponuky práce rôznych inštitúcií blízke fyzickej geografii nájdete na našom facebooku