Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Department of Economic and Social Geography, Demography and Territorial Development

Starý názov katedry: Katedra humánnej geografie a demografie

Kontaktný email: prif.khguniba.sk

SK web fns.uniba.sk/kegd/

EN web fns.uniba.sk/en/kegd/

Starý web staryweb.fns.uniba.sk/?khg

Vlastná webová stránka www.humannageografia.sk

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam doktorandov katedry

Podujatia

Katedra ponúka odborný pohľad na sociálne, ekonomické, politické a populačné otázky ovplyvňujúce vývoj našej spoločnosti. Pri ich riešení sú využívané moderné analytické postupy geografického výskumu, ako aj možnosti nástrojov GIS. Náš prístup k hodnoteniu aktuálnych spoločenských problémov zohľadňuje úlohu priestorových vzťahov a väzieb, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú demografický a sídelný vývoj, spoločenské pomery, ekonomické aktivity a politické rozhodnutia nielen v našej krajine, ale i v medzinárodnom kontexte.

Naše aktivity koncentrujeme na výskum sociálno-ekonomických a regionálnych disparít, verejnej správy a verejnej politiky, realizujeme demografické analýzy, prognózy a výskumy demografického vývoja, v prípade nášho hlavného mesta uskutočňujeme jeho urbánno-geografický monitoring.

Publikácia: Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska

Ďalšie informácie nájdete na webe www.humannageografia.sk