Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra environmentálnej ekológie

Email: keffns.uniba.sk

VLASTNÁ katedrová stránka: http://www.enviro-edu.sk

Facebook katedry: https://www.facebook.com/kat.environmentalnej.ekologie/

Stará webová stránka PRIF UK (neaktualizovaná): staryweb.fns.uniba.sk/?kef

 * * * * * * * * *

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

25.1.2019 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte 

*********************************

Pri príležitosti návštevy kniežaťa Monackého kniežatstva Alberta II. udeľuje dekan študentom dekanského voľno na celý deň 14. októbra 2019. Študenti sú vítaní v našej aule CH1-1 o 13:00 hod - viac v programe.

*********************************

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

 * * * * * * * * * 

26.1.2019 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

  * * * * * * * * *

VEDENIE/MANAGEMENT

Vedúca/Head: 

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-418; t.č.: +421 (02) 9014 9704, kl. 9704; +421 (02) 60296 704)

Zástupca/Deputy:

prof. RNDr. Agáta FARGAŠOVÁ, DrSc.

(miestnosť: B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9575, kl. 9575; +421 (02) 60296 575)

Tajomníčka/Secretary: 

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-419; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)

Sekretariát/Secretariat: 

Jarmila VIDROVÁ

(miestnosť: B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Knižnica:

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-419 a B2-435; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)


ZAMESTNANCI/STAFF

Učitelia/Faculty:

RNDr. Mirko BOHUŠ, PhD. (B2-420; t.č.: +421 (02) 9014 9411, kl. 9411; +421 (02) 60296 411)

Mgr. Slavomír ČERŇANSKÝ, PhD.  (B2-320, G-401; t.č.: +421 (02) 9014 9560, kl. 9560; +421 (02) 60296 560)

prof. RNDr. Agáta FARGAŠOVÁ, DrSc. (B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9575, kl. 9575; +421 (02) 60296 575)

prof. RNDr. Peter FEDOR, PhD. (B2-432; t.č.: +421 (02) 9014 9613, kl. 9613; +421 (02) 60296 613)

prof. Ing. Eva CHMIELEWSKÁ, CSc. (B2-438; t.č.: +421 (02) 9014 9410, kl. 9410; +421 (02) 60296 410)

RNDr. Rudolf MASAROVIČ, PhD. (B2-432, CH2-07; t.č.: +421 (02) 9014 2xxx, kl. 2124; +421 (02) 60296 xxx)

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD. (B2-419, B2-436; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)

Mgr. Marta NEVŘELOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 9014 9588, kl. 9588; +421 (02) 60296 588)

prof. PaedDr. Pavol PROKOP, DrSc. (B2-435; t.č.: +421 (02) 9014 2078, kl. 2078; +421 (02) 60296 236)

RNDr. Jana RUŽIČKOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 9014 2075; kl. 2075; +421 (02) 60296 588, kl. 588)

Mgr. Martin ŠTEFÁNIK, PhD. (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, kl. 172)

Ing. Alžbeta TAKÁČOVÁ, PhD. (G-401a; t.č.: +421 (02) 9014 9462, kl. 9462; +421 (02) 60296 462, takacovaanic.fns.uniba.sk)

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD. (B2-418; t.č.: +421 (02) 9014 9704, kl. 9704; +421 (02) 60296 704)

Ostatní pracovníci/Staff: 

Jarmila VIDROVÁ (B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Doktorandi/PhD students:

Mgr. Pavlína LIŠČÁKOVÁ (B2-419; t.č.: +421 (02) 9014 2127, kl. 2127; +421 (02) 60296 425)

MPhil Ammara NAWAZ (B2-419; t.č.: +421 (02) 9014 2128, kl. 2128; +421 (02) 60296 425)

Mgr. Lucia PROCHÁZKOVÁ (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, kl. 172)