Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny

Od 1.1.2021 sa Katedra environmentálnej ekológie a Katedra krajinnej ekológie zlúčili do Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny (Department of Environmental Ecology and Landscape Management).

 

Email: prif.kemuniba.sk

VLASTNÁ katedrová stránka: http://www.enviro-edu.sk

Facebook katedry: https://www.facebook.com/pg/kat.environmentalnej.ekologie.man.krajiny/

 * * * * * * * * *

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

10.2.2023 - AMOS - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte .... virtuálna miestnosť (mozilla) KEM z DOD 2022

 

15.1.-15.3./1.4.-31.5./1.3.-31.5.2023 - podanie elektronickej prihlášky na Bc./Mgr./PhD. štúdium

1.5.-20.6./1.4.-31.5.2022 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. (2. kolo)/Mgr. štúdium

17.9.2021 13:00 - 14:00 Zoznám sa s UK -  stretnutie s prvákmi - priame pripojenie

*********************************

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

 * * * * * * * * * 

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

  * * * * * * * * *

VEDENIE/MANAGEMENT

Vedúca/Head: 

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9704, kl. 9704; +421 (02) 60296 704)

Zástupca/Deputy:

doc. RNDr. Katarína PAVLIČKOVÁ, CSc.

(B2-329; t.č.: +421 (02) 9014 9579, kl. 9579; +421 (02) 60296 579)

Tajomníčka/Secretary: 

Mgr. Blanka LEHOTSKÁ, PhD.

(B2-326; t.č.: +421 (02) 9014 9582, kl. 9582; +421 (02) 60296 582)

Sekretariát/Secretariat: 

Jarmila VIDROVÁ

(miestnosť: B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Ingrid BUBENÍKOVÁ

 (miestnosť: B2-329; t.č.: +421 (02) 9014 9581, kl. 9581; +421 (02) 60296 581)

Knižnica:

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-419 a B2-435; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)

RNDr. Hubert ŽARNOVIČAN, PhD.

(B2-325; t.č.: +421 (02) 9014 9181, kl. 9181; +421 (02) 60296 181)


ZAMESTNANCI/STAFF

Učitelia/Faculty:

RNDr. Mirko BOHUŠ, PhD. (B2-420; t.č.: +421 (02) 9014 9411, kl. 9411; +421 (02) 60296 411)

Mgr. Slavomír ČERŇANSKÝ, PhD.  (B2-320, G-401; t.č.: +421 (02) 9014 9560, kl. 9560; +421 (02) 60296 560)

Pratik Pravin DOSHI, PhD (B2-334)

prof. RNDr. Agáta FARGAŠOVÁ, DrSc. (B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9575, kl. 9575; +421 (02) 60296 575)

prof. RNDr. Peter FEDOR, DrSc. (B2-432; t.č.: +421 (02) 9014 9613, kl. 9613; +421 (02) 60296 613)

Mgr. art. Andrea GOGOVÁ, PhD.

prof. Ing. Eva CHMIELEWSKÁ, CSc. (B2-438; t.č.: +421 (02) 9014 9410, kl. 9410; +421 (02) 60296 410)

RNDr. Martin LABUDA, PhD. (B2-335; t.č.: +421 (02) 60296 589)

Mgr. Blanka LEHOTSKÁ, PhD. (B2-326; t.č.: +421 (02) 9014 9582, kl. 9582; +421 (02) 60296 582)

RNDr. Juraj LITAVSKÝ, PhD. (B2-328; t.č.: +421 (02) 9014 9608, kl. 9608; +421 (02) 60296 608)

prof. RNDr. Oto MAJZLAN, PhD. (B2-324, M-119; t.č.: +421 (02) 9014 9642, kl. 9642; +421 (02) 60296 642; +421 (02) 50222 313)

RNDr. Rudolf MASAROVIČ, PhD. (B2-325, CH2-07; t.č.: +421 (02) 9014 2124, kl. 2124)

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD. (B2-419, B2-436; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)

M.Phil. Ammara NAWAZ (B2-419, B2-436, B2-109; t.č.: +421 (02) 9014 2128, kl. 2128; +421 (02) 60296 425 alebo +421 (02) 60296 171, kl. 171)

Mgr. Marta NEVŘELOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 9014 9588, kl. 9588; +421 (02) 60296 588)

doc. RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ, PhD. (B2-340; t.č.: +421 (02) 9014 9643, kl. 9643; +421 (02) 60296 643)

doc. RNDr. Katarína PAVLIČKOVÁ, CSc. (B2-329; t.č.: +421 (02) 9014 9579, kl. 9579; +421 (02) 60296 579)

prof. PaedDr. Pavol PROKOP, DrSc. (B2-435; t.č.: +421 (02) 9014 2078, kl. 2078; +421 (02) 60296 236)

RNDr. Jana RUŽIČKOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 9014 2075; kl. 2075; +421 (02) 60296 588, kl. 588)

RNDr. Martin ŠALKOVIČ (B2-340; t.č.: +421 (02) 9014 9643, kl. 9643; +421 (02) 60296 643)

RNDr. Božena ŠERÁ, Ph.D. (B2-327; t.č.: +421 (02) 9014 9584, kl. 9584; +421 (02) 60296 584)

Ing. Alžbeta TAKÁČOVÁ, PhD. (G-401a; t.č.: +421 (02) 9014 9462, kl. 9462; +421 (02) 60296 462)

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD. (B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9704, kl. 9704; +421 (02) 60296 704)

RNDr. Hubert ŽARNOVIČAN, PhD. (B2-325; t.č.: +421 (02) 9014 9181, kl. 9181; +421 (02) 60296 181)

Ostatní pracovníci/Staff: 

Ingrid BUBENÍKOVÁ (B2-329; t.č.: +421 (02) 9014 9581, kl. 9581; +421 (02) 60296 581)

Jarmila VIDROVÁ (B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Doktorandi/PhD students:

Mgr. Miriama BAJUSZOVÁ (G-401a, G-401; t.č.: +421 (02) 9014 9462, kl. 9462; +421 (02) 60296 462, kl. 462)

Mgr. Jozef BALCERČÍK (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, +421 (02) 60296 172, kl. 172)

PaedDr. Alexandra DEMČÁKOVÁ (B2-334)

Mustafa GHULAM 

Mgr. Jana HAVRANOVÁ (B2-334)

MSc. Viktoriia LIAPUN (B2-017, G-401a; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153)

Mgr. Zuzana PROVAZNÍK (rod. JEŽOVÁ) (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, kl. 172)

Mgr. Pavlína Eliška ŠOTEK (rod. LIŠČÁKOVÁ) (B2-419, B2-436, B2-109; t.č.: +421 (02) 9014 2127, kl. 2127; +421 (02) 60296 425 alebo +421 (02) 60296 171, kl. 171)

Mgr. Michaela MEŠKOVÁ (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, +421 (02) 60296 172, kl. 172)

M.Phil. Ammara NAWAZ (B2-419, B2-436, B2-109; t.č.: +421 (02) 9014 2128, kl. 2128; +421 (02) 60296 425 alebo +421 (02) 60296 171, kl. 171)

Ing. Petra VALENT

Mgr. Ivana POLÁČKOVÁ (B2-334)

RNDr. Martin ŠALKOVIČ (B2-340; t.č.: +421 (02) 9014 9643, kl. 9643; +421 (02) 60296 643)

Mgr. Viktória VANERKOVÁ (G-313; t.č.: +421 (02) 9014 2073, kl. 2073)

MSc. Yilan ZENG (B2-334)