Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra environmentálnej ekológie

Email: keffns.uniba.sk

VLASTNÁ katedrová stránka: http://www.enviro-edu.sk

Stará webová stránka PRIF UK (neaktualizovaná): staryweb.fns.uniba.sk/?kef

 * * * * * * * * *

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

25.1.2019 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte 

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

 * * * * * * * * * 

26.1.2019 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

  * * * * * * * * *

VEDENIE/MANAGEMENT

Vedúca/Head: 

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-418; t.č.: +421 (02) 60296 704, kl. 704)

Zástupca/Deputy:

prof. RNDr. Agáta FARGAŠOVÁ, DrSc.

(miestnosť: B2-429; t.č.: +421 (02) 60296 575, kl. 575)

Tajomníčka/Secretary: 

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-419; t.č.: +421 (02) 60296 425, kl. 425)

Sekretariát/Secretariat: 

Jarmila VIDROVÁ

(miestnosť: B2-431; t.č.: +421 (02) 60296 612, kl. 612)

Knižnica:

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-419 a B2-435; t.č.: +421 (02) 60296 425, kl. 425)


ZAMESTNANCI/STAFF

Učitelia/Faculty:

RNDr. Mirko BOHUŠ, PhD. (B2-420; t.č.: +421 (02) 60296 411, kl. 411)

Mgr. Slavomír ČERŇANSKÝ, PhD.  (B2-320, G-401; t.č.: +421 (02) 60296 560, kl. 560)

prof. RNDr. Agáta FARGAŠOVÁ, DrSc. (B2-429; t.č.: +421 (02) 60296 575, kl. 575)

prof. RNDr. Peter FEDOR, PhD. (B2-432; t.č.: +421 (02) 60296 613, kl. 613)

prof. Ing. Eva CHMIELEWSKÁ, CSc. (B2-438; t.č.: +421 (02) 60296 410, kl. 410)

RNDr. Rudolf MASAROVIČ, PhD. (B2-419, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 425, kl. 425, kl. 172)

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD. (B2-419, B2-436; t.č.: +421 (02) 60296 425, kl. 425)

Mgr. Marta NEVŘELOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 60296 588, kl. 588)

prof. PaedDr. Pavol PROKOP, DrSc. (B2-435; t.č.: +421 (02) 60296 236, kl. 236)

RNDr. Jana RUŽIČKOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 60296 588, kl. 588)

Ing. Alžbeta TAKÁČOVÁ, PhD. (takacovaanic.fns.uniba.sk)

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD. (B2-418; t.č.: +421 (02) 60296 704, kl. 704)

Ostatní pracovníci/Staff: 

Jarmila VIDROVÁ (B2-431; t.č.: +421 (02) 60296 612, kl. 612)

Doktorandi/PhD students:

Mgr. Alexandra FILOVÁ (G-401, B2-436; t.č.: +421 (02) 60296 462, kl. 462)

MSc. Hamada HAWASH (CH2-233)

Mgr. Lucia PROCHÁZKOVÁ (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, kl. 172)

Mgr. Milan SEMERÁD (G-401; t.č.: +421 (02) 60296 462, kl. 462)

Mgr. Martin ŠTEFÁNIK (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, kl. 172)