Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny

Email: prif.kem@uniba.sk

VLASTNÁ katedrová stránka: http://www.enviro-edu.sk

Facebook katedry: https://www.facebook.com/pg/kat.environmentalnej.ekologie.man.krajiny/

 * * * * * * * * *

Prečo študovať na PrifUK, aké sú výhody pre študenta, aké uplatnenie v praxi a ako sa prihlásiť na štúdium? (http://www.budprirodovedcom.sk/)

9.2.2024 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

15.1.-15.3.2024/1.4.-31.5.2024/1.3.-31.5.2023 - podanie elektronickej prihlášky na Bc./Mgr./PhD. štúdium

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti  konania sa volieb deň pred voľbami - na piatok 22.3.2024 rektorské voľno

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov študentom na štvrtok 28.3.2024 rektorské voľno a dekan Prif UK v Bratislave udeľuje na utorok 2.4.2024 dekanské voľno. 

*********************************

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie na našej fakulte udeľuje dekan študentom na štvrtok 25.4.2024 dekanské voľno, aby sa mohli zúčastniť ako prezentujúci na tomto podujatí (program konferencie). Voľno platí len pre tých študentov, ktorí sa podujatia aktívne zúčastnia. 

 * * * * * * * * * 

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

  * * * * * * * * *

VEDENIE/MANAGEMENT

Vedúca/Head: 

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9704, kl. 9704; +421 (02) 60296 704)

Zástupca/Deputy:

Mgr. Blanka LEHOTSKÁ, PhD.

(B2-326; t.č.: +421 (02) 9014 9582, kl. 9582; +421 (02) 60296 582)

Sekretariát/Secretariat: 

Jarmila VIDROVÁ

(miestnosť: B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Ingrid BUBENÍKOVÁ

 (miestnosť: B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Knižnica:

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD.

(miestnosť: B2-419 a B2-435; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)

RNDr. Hubert ŽARNOVIČAN, PhD.

(B2-325; t.č.: +421 (02) 9014 9181, kl. 9181; +421 (02) 60296 181)


ZAMESTNANCI/STAFF

Učitelia/Faculty:

RNDr. Mirko BOHUŠ, PhD. (B2-420; t.č.: +421 (02) 9014 9411, kl. 9411; +421 (02) 60296 411)

Mgr. Slavomír ČERŇANSKÝ, PhD.  (B2-320, G-401; t.č.: +421 (02) 9014 9560, kl. 9560; +421 (02) 60296 560)

Pratik Pravin DOSHI, PhD (B2-334)

prof. RNDr. Agáta FARGAŠOVÁ, DrSc. (B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9575, kl. 9575; +421 (02) 60296 575)

prof. RNDr. Peter FEDOR, DrSc. (B2-432; t.č.: +421 (02) 9014 9613, kl. 9613; +421 (02) 60296 613)

Mgr. art. Andrea GOGOVÁ, PhD. (B2-329)

prof. Ing. Eva CHMIELEWSKÁ, CSc. (B2-438; t.č.: +421 (02) 9014 9410, kl. 9410; +421 (02) 60296 410)

RNDr. Martin LABUDA, PhD. (B2-335; t.č.: +421 (02) 60296 589)

Mgr. Blanka LEHOTSKÁ, PhD. (B2-326; t.č.: +421 (02) 9014 9582, kl. 9582; +421 (02) 60296 582)

RNDr. Juraj LITAVSKÝ, PhD. (B2-328; t.č.: +421 (02) 9014 9608, kl. 9608; +421 (02) 60296 608)

prof. RNDr. Oto MAJZLAN, PhD. (B2-324, M-119; t.č.: +421 (02) 9014 9642, kl. 9642; +421 (02) 60296 642; +421 (02) 50222 313)

RNDr. Rudolf MASAROVIČ, PhD. (B2-325, CH2-07; t.č.: +421 (02) 9014 2124, kl. 2124)

doc. RNDr. Marianna MOLNÁROVÁ, PhD. (B2-419, B2-436; t.č.: +421 (02) 9014 9425, kl. 9425; +421 (02) 60296 425)

M.Phil. Ammara NAWAZ (B2-419, B2-436, B2-109; t.č.: +421 (02) 9014 2128, kl. 2128; +421 (02) 60296 425 alebo +421 (02) 60296 171, kl. 171)

Mgr. Marta NEVŘELOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 9014 9588, kl. 9588; +421 (02) 60296 588)

doc. RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ, PhD. (B2-340; t.č.: +421 (02) 9014 9643, kl. 9643; +421 (02) 60296 643)

doc. RNDr. Katarína PAVLIČKOVÁ, CSc. (B2-330; t.č.: +421 (02) 9014 9579, kl. 9579; +421 (02) 60296 579)

prof. PaedDr. Pavol PROKOP, DrSc. (B2-435; t.č.: +421 (02) 9014 2078, kl. 2078; +421 (02) 60296 236)

RNDr. Jana RUŽIČKOVÁ, PhD. (B2-332; t.č.: +421 (02) 9014 2075; kl. 2075; +421 (02) 60296 588, kl. 588)

RNDr. Martin ŠALKOVIČ (B2-329; t.č.: +421 (02) 9014 9643, kl. 9643; +421 (02) 60296 643)

doc. RNDr. Božena ŠERÁ, Ph.D. (B2-327; t.č.: +421 (02) 9014 9584, kl. 9584; +421 (02) 60296 584)

Ing. Alžbeta TAKÁČOVÁ, PhD. (G-401a; t.č.: +421 (02) 9014 9462, kl. 9462; +421 (02) 60296 462)

RNDr. Martina ZVARÍKOVÁ, PhD. (B2-429; t.č.: +421 (02) 9014 9704, kl. 9704; +421 (02) 60296 704)

RNDr. Hubert ŽARNOVIČAN, PhD. (B2-325; t.č.: +421 (02) 9014 9181, kl. 9181; +421 (02) 60296 181)

Ostatní pracovníci/Staff: 

Ingrid BUBENÍKOVÁ (B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Jarmila VIDROVÁ (B2-431; t.č.: +421 (02) 9014 9612, kl. 9612; +421 (02) 60296 612)

Doktorandi/PhD students:

Mgr. Miriama BAJUSZOVÁ (G-401a, G-401; t.č.: +421 (02) 9014 9462, kl. 9462; +421 (02) 60296 462, kl. 462)

Mgr. Jozef BALCERČÍK (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, +421 (02) 60296 172, kl. 172)

PaedDr. Alexandra DEMČÁKOVÁ (B2-334)

MPhil. Mustafa GHULAM (B2-334)

Mgr. Jana HAVRANOVÁ (B2-334)

MSc. Viktoriia LIAPUN (B2-017, G-401a; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153)

Mgr. Zuzana PROVAZNÍK (rod. JEŽOVÁ) (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, kl. 172)

Mgr. Pavlína Eliška ŠOTEK (rod. LIŠČÁKOVÁ) (B2-419, B2-436, B2-109; t.č.: +421 (02) 9014 2127, kl. 2127; +421 (02) 60296 425 alebo +421 (02) 60296 171, kl. 171)

Mgr. Michaela MEŠKOVÁ (B2-017, CH2-07; t.č.: +421 (02) 60296 153, kl. 153, +421 (02) 60296 172, kl. 172)

M.Phil. Ammara NAWAZ (B2-419, B2-436, B2-109; t.č.: +421 (02) 9014 2128, kl. 2128; +421 (02) 60296 425 alebo +421 (02) 60296 171, kl. 171)

Ing. Petra VALENT

Mgr. Ivana POLÁČKOVÁ (B2-334)

RNDr. Martin ŠALKOVIČ (B2-329; t.č.: +421 (02) 9014 9643, kl. 9643; +421 (02) 60296 643)

Mgr. Viktória VANERKOVÁ (G-313; t.č.: +421 (02) 9014 2073, kl. 2073)

MSc. Yilan ZENG (B2-334)