Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky


Email: prif.kdppuniba.sk

Vlastná webová stránka :  DIDAKTIKA.EU 


Cena učiteľskej akadémie UK

Päť pedagogičiek zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave si v piatok 26. mája prevzalo Cenu učiteľskej akadémie UK za inovatívne kurzy doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, medzi nimi aj naša dlhoročná pedagogička

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

ktorej touto cestou srdečne gratulujeme!

Viac o ocenení tu.

Aktuálne témy bakalárskych a diplomových prác

...viac v záložke Štúdium

Aktuálne informácie o doplnkovom pedagogickom štúdiu (DPŠ)

Viac na tomto odkaze.