Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky


Email: prif.kdppuniba.sk

Vlastná webová stránka :  DIDAKTIKA.EU 


Projekt: Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky získala možnosť realizovať rozvojový výskumno-vzdelávací národný projekt DiTEdu. Cieľom je digitálna transformácia vzdelávania a školy. Súčasťou realizácie rozvojového výskumno-vzdelávacieho projektu v rámci národného projektu DiTEdu je aj vytvorenie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania na Pri FUK, ktorá v spolupráci s Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky, Fakultou telesnej výchovy a športu, Fakultou sociálnych a ekonomických vied zodpovedá za realizáciu aktivít a koordináciu implementácie národného projektu DiTEdu.

Viac info na stránke: https://www.ncdtv.sk/

Cena učiteľskej akadémie UK

Päť pedagogičiek zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave si v piatok 26. mája prevzalo Cenu učiteľskej akadémie UK za inovatívne kurzy doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, medzi nimi aj naša dlhoročná pedagogička

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

ktorej touto cestou srdečne gratulujeme!

Viac o ocenení tu.

Aktuálne témy bakalárskych a diplomových prác

...viac v záložke Štúdium

Aktuálne informácie o doplnkovom pedagogickom štúdiu (DPŠ)

Viac na tomto odkaze.