Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky


Email: kdpfns.uniba.sk

Informácie nájdete na starej webovej stráne
staryweb.fns.uniba.sk/?kdp

Vlastná webová stránka:
DIDAKTIKA.EU