Spomíname na chemika a pedagóga prof. Dušana Kanianskeho

08. 06. 2020

V sobotu uplynulo desať rokov od predčasného úmrtia významného chemika a pedagóga profesora Dušana Kanianskeho. Jeho rodiskom je hornonitrianska obec Ráztočno a dátumom jeho narodenia je 8. december roku 1946. Na strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave študoval odbor analytická chémia. Tomuto odvetviu ostal verný aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalej už Michal Herceg:

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/226752/spominame-na-chemika-a-pedagoga-prof-dusana-kanianskeho

Zopakujem, že od úmrtia profesora Dušana Kanianskeho uplynulo v sobotu presne desať rokov.