Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášky Klubu učiteľov geovied


Zdravie a smrť v minulosti

prednáša RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.


streda 22. 1. 2020 od 14:30 do 16:00 h

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6
pavilón B1, prízemie, miestnosť 322 (Plus)


pozvánka .PDF