Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášky Klubu učiteľov geovied


Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia

prednáša Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Dobrovoľníctvo v dažďových pralesoch na Sumatre

prednášajú Tomáš Šmátrala a Michaela Kršáková


streda 18. 3. 2020 od 14:30 do 17:30 h

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6
pavilón B1, prízemie, miestnosť 322 (Plus)


pozvánka .PDFA R C H Í V