Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášky Klubu učiteľov geovied


Aktuálny stav monitorovania environmenálnych záťaží na území Bratislavy

prednáša RNDr. Katarína Benková

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava 

prednáša Ing. Michal Červeň


streda 27. 11. 2019 od 14:30 do 17:30 h

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6
pavilón B1, prízemie, miestnosť Plus (B1-322)


pozvánka .PDF