Prístup

Údaje sú prístupné len v rámci počítačov Prírodovedeckej fakulty.

Treba si skontrolovať sieťové nastavenie Proxy.

Ak ste zamestnanec PriF UK a nefunguje Vám prístup k súborom,

napíšte email na adresu : www-adminfns.uniba.sk