Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geovedy

Klub učiteľov geovied (KUG)

  • združuje učiteľov základných a stredných škôl vyučujúcich o neživej i živej prírode.
  • je samostatnou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV.
  • organizuje celoživotné vzdelávanie, exkurzie, popularizačné prednášky nielen pre učiteľov geovied.


Info a aktuálny program (pozvánky a pod.) nájdete tu:

 

rok 2021

2021/02/17 Prednáška "S geografom až po Nebeské hory"

S geografom až po Nebeské hory
Prednášajúci: Bc. Matej Čavojec

2021/03/17 Prednáška "Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia"

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

2021/04/21 Prednáška "Nebezpečné lavíny"

Nebezpečné lavíny
Prednášajúci: Mgr. Miroslav Žiak, PhD.

2021/05/12 Prednáška "Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov"

Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov
Prednášajúci: Mgr. Andrej Ruman, PhD.

2021/10/27 Prednáška "Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?"

Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?
Prednášajúci: prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

rok 2020

2020/01/22 Prednáška "Zdravie a smrť v minulosti"

Zdravie a smrť v minulosti
Prednášajúci: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

2020/02/26 Prednáška "Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka"

Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka
Prednášajúci: RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

2020/03/18 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Prednášky budú presunuté na náhradný termín

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Dobrovoľníctvo v dažďových pralesoch na Sumatre
Prednášajúci: Tomáš Šmátrala a Michaela Kršáková

rok 2019

2019/01/30 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov (doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.),

2. Geovedné zaujímavosti Maďarska (doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.)

2019/02/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Prečo nás fascinujú diamanty (PaedDr. Ján Štubňa, PhD.)

2. Aktivity terénneho vzučovania na náučných chodníkoch (Bc. Jana Hlistová)

2019/03/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Geopark Malé Karpaty Využijeme potenciál celého pohoria? (RNDr. Ján Madarás, PhD.)

2. Japonsko. Ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku (RNDr. Karol Kasala, PhD.)

2019/04/17 Prednáška Evolúcia minerálov

Evolúcia minerálov (prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.)

2019/06/05 Prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska

Geologické zaujímavosti Maďarska (Mgr. Balázs Kronome, PhD.)

2019/09/18 Prednáška Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín

Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín (prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.)

2019/10/23 Prednáška Keď mikroorganizmy "dolujú"

Keď mikroorganizmy "dolujú" (RNDr. Martin Urík, PhD.)

2019/11/27 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy, RNDr. Katarína Benková

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava, Ing. Michal Červeň

2019/12/18 Prednáška "Problémy environmentálnych záťaží"

Historické a aktuálne problémy environmentálnych záťaží
Prednášajúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.