Geovedy

Klub učiteľov geovied (KUG)

  • združuje učiteľov základných a stredných škôl vyučujúcich o neživej i živej prírode.
  • je samostatnou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV.
  • organizuje celoživotné vzdelávanie, exkurzie, popularizačné prednášky nielen pre učiteľov geovied.


Info a aktuálny program (pozvánky a pod.) nájdete tu:

 

Rok 2024

2024/01/24 Digitálne technológie vo vzdelávaní

Digitálne technológie vo vzdelávaní
Prednášajúci: RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

2024/02/21 Popularizácia prírodných vied

Popularizácia prírodných vied – ako sa zabávať na dôchodku
Prednášajúci: Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

2024/03/20 Prednášky klubu učiteľov geovied

Sanácia hradného brala Strečno
Prednášajúci: RNDr. Branislav Prelovský, GEOSOUL, s. r. o., Bratislava

GNSS – s navigáciou sa nestratím
Prednášajúci: Bc. Erika Bugáňová & Bc. Adam Lovich
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK

2024/04/17 Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?

Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?
Mgr. Lívia Labudová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

2024/05/22 Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na Slovensku

Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na Slovensku
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra geológie a paleontológie

 

Rok 2023

2023/01/18 Prednáška Aktuálna ekovýchova v DAPHNE

Aktuálna ekovýchova v DAPHNE – inšpirácie, skúsenosti a výzvy
Prednášajúci: Mgr. Jana Menkynová
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava

2023/02/15 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Ďaleké výhľady  – kedy „začínajú“ a kde „končia“
Prednášajúci: RNDr. Dalibor
Výberči spoluzakladateľ a redaktor portálu Na obzore (naobzore.net)

Putovanie Nepálom
Prednášajúci: RNDr. Ján Košiar
cestovateľ a dobrodruh

2023/03/29 Prednáška Fenomény krasu Malých Karpát

Fenomény krasu Malých Karpát
Prednášajúci: RNDr. Alexander Lačný, PhD.
PriF UK, Katedra geológie a paleontológie

2023/04/19 Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody

Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Geologický odbor
Banská Bystrica

2023/05/31 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Záhada predĺžených lebiek
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na ZŠ a SŠprof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

2023/09/20 Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave

Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave
RNDr. Eva Nelišerová, RNDr. Anna Ďurišová
SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

2023/10/25 Prednáška Železničné prevádzky - špecifický typ environmentálnych záťaží

Železničné prevádzky – špecifický typ environmentálnych záťaží
Mgr. Juraj Macek, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie

2023/11/22 Prednáška Zemetrasenie na východnom Slovensku

Zemetrasenie na východnom Slovensku 9.októbra 2023. Môžeme sa cítiť bezpečne?
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

2023/12/13 Prednáška Ochrana prírody a krajiny v európskom kontexte

Ochrana prírody a krajiny v európskom kontexteMgr. Marta Nevřelová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakultaKatedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny

Rok 2022

2022/01/19 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied"

Letokruhy - odhaľuje minulosť prírody.
Prednášajúci: prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Divoké Nórsko - putovanie za polárnym kruhom
Prednášajúci: Mgr. Adam Šupčík

2022/02/16 Antimón - kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

Antimón - kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?
Prednášajúci: doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

2022/03/23 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Príspevok geofyziky k lokalizácii archeologických objektov
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Zmeny v krajine na satelitných snímkach s možnosťami využitia vo vyučovaní
RNDr. Peter Likavský, CSc.

2022/04/20 Prednáška Geopark Malé Karpaty

Geopark Malé Karpaty
Jiří Vitáloš & Tomáš Fuksi

2022/05/18 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Budúcnosť zemného plynu a zelená ekonomika
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej  geológie

Africké safari z pohľadu učiteľa
RNDr. Alena Košiarová
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti

2022/10/26 Drahé kamene – známe i neznáme

Drahé kamene – známe i neznáme
PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja
Gemologické laboratórium

2022/11/23 Kritické a strategické nerastné suroviny

Kritické a strategické nerastné suroviny
– kľúč k moderným technológiám a klimaticky neutrálnej ekonomike
doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

2022/12/14 S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu

S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

rok 2021

2021/02/17 Prednáška "S geografom až po Nebeské hory"

S geografom až po Nebeské hory
Prednášajúci: Bc. Matej Čavojec

2021/03/17 Prednáška "Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia"

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

2021/04/21 Prednáška "Nebezpečné lavíny"

Nebezpečné lavíny
Prednášajúci: Mgr. Miroslav Žiak, PhD.

2021/05/12 Prednáška "Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov"

Dierkavce ako indikátory znečistenia morských ekosystémov
Prednášajúci: Mgr. Andrej Ruman, PhD.

2021/10/27 Prednáška "Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?"

Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?
Prednášajúci: prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

2021/12/15 Prednáška "Nórskom za polárnym kruhom"

Nórskom za polárnym kruhom
Prednášajúci: Mgr. Adam Šupčík

rok 2020

2020/01/22 Prednáška "Zdravie a smrť v minulosti"

Zdravie a smrť v minulosti
Prednášajúci: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

2020/02/26 Prednáška "Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka"

Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská skládka
Prednášajúci: RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

2020/03/18 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Prednášky budú presunuté na náhradný termín

Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia
Prednášajúci: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

Dobrovoľníctvo v dažďových pralesoch na Sumatre
Prednášajúci: Tomáš Šmátrala a Michaela Kršáková

rok 2019

2019/01/30 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov (doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.),

2. Geovedné zaujímavosti Maďarska (doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.)

2019/02/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Prečo nás fascinujú diamanty (PaedDr. Ján Štubňa, PhD.)

2. Aktivity terénneho vzučovania na náučných chodníkoch (Bc. Jana Hlistová)

2019/03/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

1. Geopark Malé Karpaty Využijeme potenciál celého pohoria? (RNDr. Ján Madarás, PhD.)

2. Japonsko. Ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku (RNDr. Karol Kasala, PhD.)

2019/04/17 Prednáška Evolúcia minerálov

Evolúcia minerálov (prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.)

2019/06/05 Prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska

Geologické zaujímavosti Maďarska (Mgr. Balázs Kronome, PhD.)

2019/09/18 Prednáška Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín

Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín (prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.)

2019/10/23 Prednáška Keď mikroorganizmy "dolujú"

Keď mikroorganizmy "dolujú" (RNDr. Martin Urík, PhD.)

2019/11/27 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Aktuálny stav monitorovania environmentálnych záťaží na území Bratislavy, RNDr. Katarína Benková

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava, Ing. Michal Červeň

2019/12/18 Prednáška "Problémy environmentálnych záťaží"

Historické a aktuálne problémy environmentálnych záťaží
Prednášajúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.