Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geovedná exkurzia 2020

Za krásami nielen Moravského krasu, Českého raja a Krkonôš

8. až 12. jún 2020 (5 dní)

Plagát [.jpg]

Program [.pdf]  [1.strana.jpg]   [2.strana.jpg]

PREDMETY:

Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bZXX-097)

Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bUGE-004)

Exkurzia z fyzickej geografie (bc.), Fyzickogeografická exkurzia (mgr.)

+ záujemcovia spomedzi doktorandov či študentov aj iných ako geografických odborov

Predbežný program exkurzie

1. deň
Bratislava 6:30 – Hodonín (Muzeum naftového dobývání a geologie) – Pavlovské vrchy (Turold a Sirotčí hrádek v CHKO Pálava) – Jedovnice (Rudické propadání v Moravskom krase) (ubytovanie a večera)

2. deň
Jedovnice (raňajky) – Punkevní jeskyně a priepasť Macocha (jaskyňa s plavbou na loďkách, lanovkou na krasovú planinu s výhľadmi do priepasti – Litomyšl (krátka prehliadka mesta a zámku zapísaného v zozname UNESCO) – Hřídelec (PP Hřídelecká hůra – torzo neogénneho vulkánu) – Tanvald (ubytovanie a večera)

3. deň
Tanvald (raňajky) – Harrachov (sklárska huta a pivovar) – Mumlavský vodopád (vodopád v granitovom masíve) – Krkavčí skála (vyhliadka nad prielomom Jizery pri Semiloch) – Proseč (lom, kde si každý nájde svoj olivín) – Kozákov – Tanvald (ubytovanie a večera)

4. deň
Tanvald (raňajky) – prameň Labe (túra k prameňom Labe, Labský důl, vysokohorská tundra, línia vojenských opevnení) / variantne Černá hora (lanovkou do vrcholovej časti pohoria a túra k rašelinisku) – Tanvald (ubytovanie a večera)

5. deň
Tanvald (raňajky) – Trosky (zrúcanina hradu a zvyšky neogénnych vulkánov) – Prachovské skály (túra cez pieskovcové skalné mesto) – Bratislava (predpokladaný príjazd cca 22:00)

Ubytovanie

Autocamp Olšovec, Jedovnice (1 noc)
Bungalovy s vlastným WC a kúpeľňou, televízor, wifi
https://www.olsovec.cz/bungalovy/
Strava: večera a raňajky v cene ubytovania

Hotel BON, Tanvald (3 noci)
Izby s vlastným WC a kúpeľňou, wifi
www.hotel-bon.cz
Strava: raňajky a večere v cene ubytovania

Doprava: klimatizovaný autobus

Náklady (predpokladané)

Ubytovanie, strava (4× raňajky a večera) a doprava: 180 €
Platené vstupy (cca): 25 €

Upozornenie
UVEDENÉ NÁKLADY ZA GEOVEDNÚ EXKURZIU SÚ ORIENTAČNÉ .
KONEČNÁ SUMA ZÁVISÍ OD POČTU ÚČASTNÍKOV A PREJAZDENÝCH KILOMETROV A AKTUÁLNYCH CIEN.
V prípade dodatočného odhlásenia sa, resp. neúčasti bez zabezpečenia náhradníka, budú vrátené financie znížené o preukázané storno poplatky zo strany poskytovateľov služieb.
Informácie o zálohových platbách a číslo účtu budú zaslané prihláseným účastníkom.

Záväzné prihlasovanie https://lnk.sk/epFW

Všetky aktuálne informácie https://fns.uniba.sk/exkurzienakfg/

Prípadné otázky ivan.ruzekuniba.sk

RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu