Rozvrh hodín
3GL* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
10:40-12:10TYZ (od 13.02.2023) PriF.KGP/N-bGPA-109/22 SSeminár z paleontológiePRIF G 203Sabol, Hyžný13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 13.02.2023) PriF.KGP/N-bGPA-105/22 PSystematická paleontológia stavovcovPRIF G 325Sabol13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KGP/N-bGPA-105/22 CSystematická paleontológia stavovcovPRIF G 325Sabol13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
08:00-09:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KGP/N-bGXX-069/22 SSeminár k bakalárskej práciPRIF G 203Bednarik, Hók, Bačík, Šottník, Vojtko13.02.2023 - 05.05.2023
11:00-12:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSKirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSSzéllováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:15TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1PajkošCrossfit/TRX13.02.2023 - 05.05.2023
15:15-16:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1HubkaVolejbal13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1HubkaBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
18:00-19:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1VandákováAerobik13.02.2023 - 05.05.2023
19:30-21:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1MokošákFlorbal VŠL13.02.2023 - 05.05.2023
10:45-12:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSSzéllováFitness13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6FEI TelocvicnaVandákováBouldering13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6FEI TelocvicnaVandákováBouldering13.02.2023 - 05.05.2023
15:15-16:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1VandákováStolný tenis/Bedminton13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
18:00-19:30TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
19:30-21:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal VŠL13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD A1HubkaBedminton/Stolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-17:45TYZ (od 14.02.2023) PriF.KTV/N-bXTV-106/22 CTelesná výchova 6PriF MD UPCVandákováBedminton13.02.2023 - 05.05.2023
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-054/22 PÚvod do mechaniky hornínPRIF G 105Greif13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-054/22 CÚvod do mechaniky hornínPRIF G 105Greif13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-046/22 PGeologická legislatívaPRIF G 105Bednarik, Šottník, Durmeková13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-053/22 PHydraulika podzemných vôdPRIF G 105Krčmář13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-052/22 CMeranie a spracovanie geofyzikálnych údajovPRIF G 111Godová, Nogová, Andrássy13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KMPLG/N-bGXX-062/22 PExogénne geologické procesyPRIF G 111Šarinová, Šujan13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 15.02.2023) PriF.KMPLG/N-bGXX-062/22 CExogénne geologické procesyPRIF G 111Šarinová, Šujan13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-052/22 PMeranie a spracovanie geofyzikálnych údajovPRIF G 111Putiška, Brixová, Mojzeš, Pašteka13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 15.02.2023) PriF.KIHG/N-bGIH-053/22 CHydraulika podzemných vôdPRIF G 105Krčmář13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-14:45TYZ (od 15.02.2023) PriF.KMPLG/N-bGMP-049/22 PGIS v ložiskovej a environmentálnej geológiiPRIF G 325Koděra, Brčeková13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KMPLG/N-bGMP-049/22 CGIS v ložiskovej a environmentálnej geológiiPRIF G 325Koděra, Brčeková13.02.2023 - 05.05.2023
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KBCh/N-XXXX-010/22 PPerspektívy biochémieBrázdovič, Huszár, Mentel, Sveráková, Polčic, Neboháčová, Zemanová, Mikušová, Kollárová, Zeman, Chovančíková, Horváth, Korduláková, Cillingovávýučba bude prebiehať na FEI de30013.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesPRIF B1 XXXDugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková, JeleňováMoodle course13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KGP/N-bGDG-004/22 PVulkanológiaPRIF G 213Ondrejka, Šarinová, Huraiová, Vojtko13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-17:15TYZ (od 16.02.2023) PriF.KGP/N-bGDG-004/22 CVulkanológiaPRIF G 213Ondrejka, Šarinová, Huraiová, Vojtko13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesPRIF CH1 224DugovičováGrammar course13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-137/22 SFachdeutsch in Naturwissenschaften 2PRIF B1 526, PRIF CH2 245, PRIF G 139Rózsová Wolfovávýučba začne v miestnosti B1-52613.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesPRIF B1 567, PRIF G 203CihováConversation and discussion course výučba začne v miestnosti B1-56713.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-bXCJ-135/22 SESP 4/English for Specific PurposesBarnesVýučba bude prebiehať na FIIT -1.58. Writing course, len pre tých študentov, ktorí absolvovali Grammar course v ZS13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 PGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, FridrichováVýučba začne v miestnosti B1-30713.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KMPLG/N-XXXX-007/21 CGeológia v kockePRIF B1 307, PRIF CH2 130Hók, Hlavatá Hudáčková, Kováč, Lačný, Aubrecht, Nemec, Fridrichovávýučba začne v miestnosti B1 30713.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoPRIF B1 XXXGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie