Rozvrh hodín
1mVZ-EGDUR* - Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-081/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler B2 (pokročilí)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-023/22 PGeoinformačné modelovanie v demogeografiiPRIF B2 301Ďurček, Kusendová13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-023/22 CGeoinformačné modelovanie v demogeografiiPRIF B2 301Ďurček, Kusendová13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-005/22 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie 2PRIF CH1 008Horňák13.02.2023 - 05.05.2023
15:00-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1MokošákFutbal AŠK13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováVolejbal VŠL ženy13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
20:30-22:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-080/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler A2 (začiatočníci)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákFutbal13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1HubkaFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1HubkaVolejbal VŠL muži13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákBedminton/Stolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mZDG-123/22 PDemografická analýza 2PRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-10:35TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mZDG-123/22 CDemografická analýza 2PRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-022/22 PModerná demografia SlovenskaPRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-022/22 CModerná demografia SlovenskaPRIF CH1-B1 13Šprocha13.02.2023 - 05.05.2023
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-015/22 PProjektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚPRIF CH1-B1 13Plešivčák, Klobučník13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-015/22 CProjektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚPRIF CH1-B1 13Plešivčák, Klobučník13.02.2023 - 05.05.2023
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-077/22 SEAP 2/English for Academic PurposesPRIF B1 XXXDugovičová, Slováková, Kordíková, JeleňováMoodle course ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-014/22 PGeografia, verejná politika a mestský rozvojPRIF CH1 008Buček13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-013/22 PTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF CH1 008Rusnák, Korec13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mZHG-100/22 PSídelné systémyPRIF CH1-B1 13Slavík13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEGD/N-mZHG-100/22 CSídelné systémyPRIF CH1-B1 13Slavík13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40BLK (15.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-014/22 CGeografia, verejná politika a mestský rozvojPRIF CH1 008Plešivčák13.02.2023 - 05.05.2023
Št
08:10-09:40N.T (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-mESG-013/22 CTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF CH1 008Hluško13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-mZHG-110/22 PKvalitatívne metódy v geografiiPRIF CH1 008Rochovská13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEGD/N-mZHG-110/22 CKvalitatívne metódy v geografiiPRIF CH1 008Rochovská13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-mZRG-092/22 PRegionálny rozvoj a regionálna politika SR – nové výzvy a praxPRIF B1 516Rajčáková13.02.2023 - 05.05.2023
14:00-14:45TYZ (od 16.02.2023) PriF.KRGRR/N-mZRG-092/22 SRegionálny rozvoj a regionálna politika SR – nové výzvy a praxPRIF B1 516Rajčáková13.02.2023 - 05.05.2023
16:30-18:00TYZ (od 16.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-083/22 SUNIcert English 2PRIF B2 201Slováková, Kordíková13.02.2023 - 05.05.2023
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KGCh/N-mESG-054/22 PEnvironmental GeochemistryPRIF XXXHillerONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 16.02.2023) PriF.KGCh/N-mESG-054/22 SEnvironmental GeochemistryPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie