Rozvrh hodín
1mE-EOZP* - ekológia a ochrana životného prostredia - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-081/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler B2 (pokročilí)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KZ/N-XXXX-006/21 STeória druhuPRIF XXXONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJCh/N-mCJD-107/22 PRádioaktívne odpady a jadrová bezpečnosťPRIF CH1 302Rosskopfová13.02.2023 - 05.05.2023
15:00-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8FEI PlavarenKirchmayerováPlávanie13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1MokošákFutbal AŠK13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováVolejbal VŠL ženy13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
20:30-22:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákBasketbal VŠL Remák13.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-080/22 SDeutsch für Naturwissenschaftler A2 (začiatočníci)PRIF B2 201Rózsová Wolfová13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PRIF CH1 FITNESSŠeďováJoga13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1RemákLukostreľba13.02.2023 - 05.05.2023
16:00-17:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákFutbal13.02.2023 - 05.05.2023
17:30-19:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD B1HubkaFlorbal13.02.2023 - 05.05.2023
19:00-20:30TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1HubkaVolejbal VŠL muži13.02.2023 - 05.05.2023
13:00-14:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1KirchmayerováZdravý chrbát13.02.2023 - 05.05.2023
14:30-16:00TYZ (od 13.02.2023) PriF.KTV/N-mXTV-108/22 CTelesná výchova 8PriF MD A1MokošákBedminton/Stolný tenis13.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:50TYZ (od 13.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-047/22 PObnoviteľné zdroje energiePRIF XXXMolnárová, ChmielewskáONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-046/22 PHmyz a životné prostrediePRIF XXXZvaríková, MasarovičONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEM/N-mEXX-123/22 PVodné hospodárstvo a ochrana vôdPRIF XXXChmielewskáONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-049/22 PPríroda - zdroj a inšpiráciaZvaríková, Masarovič, Fedor, Čerňanský, ProkopVýučba prebieha v UVP 12613.02.2023 - 05.05.2023
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-025/22 SEkologické siete v poľnohospodárskej krajineLehotská, Ružičková, NevřelováVýučba prebieha v UVP 12613.02.2023 - 05.05.2023
16:30-17:15TYZ (od 14.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-025/22 CEkologické siete v poľnohospodárskej krajineLehotská, Ružičková, NevřelováVýučba prebieha v UVP 12613.02.2023 - 05.05.2023
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KJ/N-mXCJ-077/22 SEAP 2/English for Academic PurposesPRIF B1 XXXDugovičová, Slováková, Kordíková, JeleňováMoodle course ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEM/N-mEXX-113/22 PPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B1 319Pavličková, Pauditšová13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEM/N-mEXX-113/22 SPosudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B1 319Pavličková, PauditšováONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
15:40-17:10TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-048/22 SInvázna botanika v krajinePRIF B1 225A, PRIF B1 567Ružičková, ŠeráVýučba začne v miestnosti B1-56713.02.2023 - 05.05.2023
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-011/22 PBioindikácia a biomonitoringPRIF CH1 222Slovák Švolíková, Fedor, Čerňanský, Čiamporová Zaťovičová, Šerá13.02.2023 - 05.05.2023
Št
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-012/22 PHodnotenie environmentálnych rizíkFargašová, Molnárovávýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
12:20-13:05TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-012/22 SHodnotenie environmentálnych rizíkFargašová, Molnárovávýučba bude prebiehať v UVP 18713.02.2023 - 05.05.2023
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-014/22 PEkosystémy SlovenskaLitavský, Žarnovičan, Bohuš, Ružičková, Nevřelová, Derka, FedorVýučba bude prebiehať v UVP 13913.02.2023 - 05.05.2023
15:40-16:25TYZ (od 16.02.2023) PriF.KEM/N-mEZP-014/22 SEkosystémy SlovenskaVýučba bude prebiehať v UVP 13913.02.2023 - 05.05.2023
Pi
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, KyzekVýučba bude prebiehať ONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
11:30-12:15TYZ (od 17.02.2023) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 XXXTolmáči, Danielová, Cákoci, Gurňák, Rajčáková, KrižanONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2023) PriF.KPl/N-XXXX-009/21 PGlobálne problémy životného prostrediaPRIF XXXZvaríková, Jurkovič, Pavličková, DlapaONLINE13.02.2023 - 05.05.2023
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie