Rozvrh hodín
3upGENJ* - učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-028/16 PHumánna geografia (2)PRIF CH2 130Bučeková, Spišiak, Škamlová, Korec3upBIGE*(A), 3upGEAJ*(A), 3upGEIT*(A), 3upGENJ*(A), 3upMAGE*(A)
16:30-18:00P.T (od 01.10.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-028/16 CHumánna geografia (2)PRIF CH2 1303upBIGE*(A), 3upGEAJ*(A), 3upGEIT*(A), 3upGENJ*(A), 3upMAGE*(A)
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3upGENJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upGEAJ*(C), 3upGEIT*(C), 3upCHAJ*(C), 3upCHIT*(C), 3upMABI*(C), 3upMAGE*(C), 3upMACH*(C)
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upENBI*(C), 3upCHAJ*(C), 3upGENJ*(C), 3upCHIT*(C), 3upCHFY*(C), 3upMAGE*(C), 3upBIGE*(C), 3upGEIT*(C), 3upMABI*(C), 3upBICH*(C), 3upMACH*(C), 3upGEAJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upGEIT*(C), 3upMACH*(C), 3upMAGE*(C), 3upCHFY*(C), 3upCHIT*(C), 3upENBI*(C), 3upGEAJ*(C), 3upCHAJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upMABI*(C), 3upGENJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upENBI*(C), 3upCHAJ*(C), 3upGENJ*(C), 3upCHIT*(C), 3upCHFY*(C), 3upMAGE*(C), 3upBIGE*(C), 3upGEIT*(C), 3upMABI*(C), 3upBICH*(C), 3upMACH*(C), 3upGEAJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upGEIT*(C), 3upMACH*(C), 3upMAGE*(C), 3upCHFY*(C), 3upCHIT*(C), 3upENBI*(C), 3upGEAJ*(C), 3upCHAJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upMABI*(C), 3upGENJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
St
07:20-09:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-030/16 PRegionálna geografia sveta (2)PRIF CH1 3Blažík3upBIGE*(A), 3upGEAJ*(A), 3upGEIT*(A), 3upGENJ*(A), 3upMAGE*(A)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-030/16 CRegionálna geografia sveta (2)PRIF B1 567Danielová3upBIGE*(A), 3upGEAJ*(A), 3upGENJ*(A)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-018/16 SDigitálne myšlienkové mapy iMindMapPRIF CH2 319Brestenská3upGEAJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upGEIT*(C), 3upGENJ*(C), 3upCHAJ*(C), 3upCHFY*(C), 3upCHIT*(C), 3upMABI*(C), 3upMAGE*(C), 3upMACH*(C)
Št
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-017/16 SDigitálne technológie 3PRIF CH2 319Mázorová3upBIGE*(B), 3upGEIT*(B), 3upGENJ*(B), 3upENBI*(B), 3upGEAJ*(B), 3upMABI*(B), 3upMAGE*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie