Rozvrh hodín
3upENBI* - učitežstvo predmetov environmentalistika a biológia - (Učitežské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 PZáklady fyziológie rastlínPRIF CH1 2Lukačová, Vaculík, Slováková2SB*(A), 3ANBI15*(A), 3ESBI15*(A), 3FRBI15*(A), 3HUBI15*(A), 3NEBI15*(A), 3OBBI15*(A), 3PGBI15*(A), 3PSBI15*(A), 3SLBI15*(A), 3upBIGE*(A), 3upBICH*(A), 3upENBI*(A), 3upINBI*(A), 3upMABI*(A), 3VUBI15*(A)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-056/16 PMolekulová biológiaPRIF B1 307Grones3ANBI15*(A), 3ESBI15*(A), 3FRBI15*(A), 3HUBI15*(A), 3NEBI15*(A), 3OBBI15*(A), 3PGBI15*(A), 3PSBI15*(A), 3SLBI15*(A), 3upBIGE*(A), 3upBICH*(A), 3upENBI*(A), 3upINBI*(A), 3upMABI*(A), 3VUBI15*(A)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bUBI-023/16 PFyziológia živočíchov a človeka 1PRIF B1 305Stebelová, Zeman, Dzirbíková, Herichová, Štefánik3ANBI15*(A), 3ESBI15*(A), 3FRBI15*(A), 3HUBI15*(A), 3NEBI15*(A), 3OBBI15*(A), 3PGBI15*(A), 3PSBI15*(A), 3SLBI15*(A), 3VUBI15*(A), 3upBIGE*(A), 3upBICH*(A), 3upENBI*(A), 3upINBI*(A), 3upMABI*(A)
14:00-14:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bUBI-023/16 CFyziológia živočíchov a človeka 1PRIF B1 3053upBIGE*(A), 3upBICH*(A), 3upENBI*(A), 3upINBI*(A), 3upMABI*(A), 3ANBI15*(A), 3ESBI15*(A), 3FRBI15*(A), 3HUBI15*(A), 3NEBI15*(A), 3OBBI15*(A), 3PGBI15*(A), 3PSBI15*(A), 3SLBI15*(A), 3VUBI15*(A)
15:40-17:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-016/15 PChronobiológiaPRIF B2 446Stebelová, Zeman, Herichová3ANBI15*(C), 3B-FZ*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3MB-FŽ*(B), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
17:20-18:05TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-016/15 SChronobiológiaPRIF B2 4463ANBI15*(C), 3B-FZ*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3MB-FŽ*(B), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-056/15 Pڞitkové rastlinyPRIF B2 304Dušička, Jančovičová, Zahradníková2buBISL*(C), 2mB-BO*(A), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGCh/N-bEXX-004/15 PGeochémia krajinyPRIF B2 302Jurkovič, Hiller3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3upENBI*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KPl/N-mEEF-011/15 PBiocenológia 1PRIF B2 302Masarovičová, Vykouková1mB-EK*(B), 3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3upENBI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3upGENJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upGEAJ*(C), 3upGEIT*(C), 3upCHAJ*(C), 3upCHIT*(C), 3upMABI*(C), 3upMAGE*(C), 3upMACH*(C)
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upENBI*(C), 3upCHAJ*(C), 3upGENJ*(C), 3upCHIT*(C), 3upCHFY*(C), 3upMAGE*(C), 3upBIGE*(C), 3upGEIT*(C), 3upMABI*(C), 3upBICH*(C), 3upMACH*(C), 3upGEAJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upGEIT*(C), 3upMACH*(C), 3upMAGE*(C), 3upCHFY*(C), 3upCHIT*(C), 3upENBI*(C), 3upGEAJ*(C), 3upCHAJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upMABI*(C), 3upGENJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 2253ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C), 2ANBI15*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 4013ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-101/15 PZáklady etológie hmyzuPRIF B1 401AHolecová2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upENBI*(C), 3upCHAJ*(C), 3upGENJ*(C), 3upCHIT*(C), 3upCHFY*(C), 3upMAGE*(C), 3upBIGE*(C), 3upGEIT*(C), 3upMABI*(C), 3upBICH*(C), 3upMACH*(C), 3upGEAJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3upGEIT*(C), 3upMACH*(C), 3upMAGE*(C), 3upCHFY*(C), 3upCHIT*(C), 3upENBI*(C), 3upGEAJ*(C), 3upCHAJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upMABI*(C), 3upGENJ*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
St
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-080/16 PParazitológiaPRIF B2 446Fenďa, Mrvová Garajová, Christophoryová, Mrva3B-ZO*(B), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SB*(A), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Degma3SB*(A), 2ANBI15*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3B-AN*(B), 3B-BO*(B), 3B-FZ*(B), 3B-ZO*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-003/15 PFytoremediáciePRIF B1 307Lukačová, Vaculík, Lux2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SB*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-bBFR-007/16 POchrana rastlínPRIF B2 121Slováková, Henselová3ANBI15*(C), 3B-BO*(B), 3B-FR*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-018/16 SDigitálne myšlienkové mapy iMindMapPRIF CH2 319Brestenská3upGEAJ*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upGEIT*(C), 3upGENJ*(C), 3upCHAJ*(C), 3upCHFY*(C), 3upCHIT*(C), 3upMABI*(C), 3upMAGE*(C), 3upMACH*(C)
Št
07:20-09:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 CZáklady fyziológie rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokor3upBIGE*(A), 3upENBI*(A)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-017/16 SDigitálne technológie 3PRIF CH2 319Mázorová3upBIGE*(B), 3upGEIT*(B), 3upGENJ*(B), 3upENBI*(B), 3upGEAJ*(B), 3upMABI*(B), 3upMAGE*(B)
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-096/15 SEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF B2 446Pavličková3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3upENBI*(A), 3ZEkP*(A)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-026/14 POrnitológiaPRIF B1 401AOrszághová, Rubáčová3SB*(C), 2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-096/15 PEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF B2 446Pavličková3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3upENBI*(A), 3ZEkP*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00