Rozvrh hodín
2upMACH* - učiteľstvo predmetov chémia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihová2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent2buCHSL*(A), 2upBICH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMACH*(A)
14:50-17:50P.T (od 01.10.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 3472upMACH*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BSlováková2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitková2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rózsová Wolfová2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Brestenská2upMACH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 PGeometria (2)PRIF B1 301Polednová2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upMAGE*(A)
14:50-16:20BLK (06.11.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 4442upCHNJ_f*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B)BIGE sk. 106.11.201813.11.201820.11.201827.11.201804.12.201811.12.201818.12.2018
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent2buCHSL*(A), 2upBICH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMACH*(A)
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 201Hrubišková2upCHAJ_f*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A)
17:20-18:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 SFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Janek2upMACH*(A)
Št
08:10-09:40BLK (27.09.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 3202upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upBICH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.2018
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský2upBICH*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C), 2upMACH*(C)
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF CH2 3012upBICH*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C), 2upMACH*(C)
14:00-14:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková2upBIAJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMABI*(A), 2upMAGE*(A), 2upMACH*(A)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-101/15 PMatematická analýza (1)PRIF CH1 3Slavíčková2upMAGE*(A), 2upMACH*(A), 2upMABI*(A)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-113/15 CSeminár zo školskej matematiky (1)PRIF B2 446Babinská2upMABI*(B), 2upMACH*(B), 2upMAGE*(B)
18:10-18:55TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF B2 302Haláková2upBIGE*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMAGE*(A), 2upMACH*(A)
11:30-13:00N.T (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upBINJ_f*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
Pi
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2018) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-101/15 CMatematická analýza (1)FMFI M XIUher2upMAGE*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A)
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2018) FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 CGeometria (2)FMFI M XIPolednová2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upMAGE*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00