Rozvrh hodín
2upGENJ_f* - učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-025/15 PPedogeografiaPRIF CH1 1Pišút, Jenčo2upGENJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ*(A)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Mázorová2upBIGE*(A), 2upGEAJ*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A)upBIGE - sk.B
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 PZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík, Klobučník2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upBIGE*(A)
18:10-18:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 CZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2buGEHI*(A), 2upBIGE*(A), 2upMAGE*(A)
Ut
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-026/15 CDemogeografiaPRIF B1 4352upGEAJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upGEAJ*(A)
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-093/15 PDemogeografiaPRIF B1 305Nováková2ZIK*(A), 2upGENJ_f*(A), 2ZEkP*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2upBIGE*(A)
14:50-17:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 PMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B2 304Polčák2upBIGE*(A), 2buGEHI*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upMAGE*(A)
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 CMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B2 304Polčák2upMAGE*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upGEAJ_f*(A)
Št
08:10-09:40BLK (27.09.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 3202upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upBICH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.2018
11:30-13:00N.T (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upBINJ_f*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
08:10-09:40BLK (08.11.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 4442upBICH*(B), 2upBIGE*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)BIGE sk.208.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.201813.12.201820.12.2018
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00