Rozvrh hodín
2upCHNJ_f* - učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihová2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent2buCHSL*(A), 2upBICH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMACH*(A)
14:50-17:50N.T (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 3472upCHNJ_f*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BSlováková2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitková2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rózsová Wolfová2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Brestenská2upMACH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
14:50-16:20BLK (06.11.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 4442upCHNJ_f*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B)BIGE sk. 106.11.201813.11.201820.11.201827.11.201804.12.201811.12.201818.12.2018
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KGNŠ/A-mpSV-022/15 SNórsky jazyk 1FIF G11Kristiansen3bpHONE*(B), 3buMANE*(B), 2buHINE*(B), 3bpANNE*(B), 2bpNETA*(B), 2buNESL*(B), 2buANNE*(B), 2bpNESK*(B), 2UTN1*(B), 3buANNE*(B), 2upCHNJ_f*(B), 3buHINE*(B), 2bpNESP*(B), 3bpNESV*(B), 2bpANNE*(B), 3bpNESK*(B), 2bpFNNE*(B), 3bpNETA*(B)
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KGNŠ/NE-450/18 SNemecký jazyk a kultúra na Slovensku 1FIF G240Tancer3bpHONE*(B), 1mpFNNE*(B), 2mpHONE*(B), 2mpCHNE*(B), 1mpCHNE*(B), 2mpANNE*(B), 2bpANNE*(B), 3bpNESV*(B), 2muANNE*(B), 1muNEPE*(B), 2mpNESK*(B), 2mpNESV*(B), 1mpHONE*(B), 2UTN1*(B), 2bpNESP*(B), 3bpANNE*(B), 2muNESL*(B), 1muMANE*(B), 1mpNETA*(B), 3bpNESK*(B), 2buANNE*(B), 3bpNETA*(B), 3buHINE*(B), 1mpANNE*(B), 2bpFNNE*(B), 1mpNESP*(B), 1mpNESK*(B), 2muHINE*(B), 3buMANE*(B), 2buNESL*(B), 2upCHNJ_f*(B), 1muHINE*(B), 1muNESL*(B), 1muANNE*(B), 2bpNETA*(B), 2bpNESK*(B), 2buHINE*(B), 3buANNE*(B)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 SFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Janek2upCHNJ_f*(A)
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 201Hrubišková2upBIAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upENBI*(A), 2upBICH*(A)BICH - sk. B
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent2buCHSL*(A), 2upBICH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMACH*(A)
Št
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-006-1/15 SSúčasný nemecký jazyk 1FIF G240Vybiral2buHINE*(A), 2UTN1*(A), 2buNESL*(A), 2buANNE*(A), 2upCHNJ_f*(A)
09:05-10:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-007-1/15 PSDejiny nemeckej literatúry a kultúry 1FIF G11Tancer2buHINE*(A), 2UTN1*(A), 2bpNESK*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2buANNE*(A), 2bpANNE*(A), 2bpFNNE*(A), 2bpNETA*(A), 2buNESL*(A), 2bpNESP*(A)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský2upBICH*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C), 2upMACH*(C)
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF CH2 3012upBICH*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C), 2upMACH*(C)
13:10-13:55TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková2upBIAJ_f*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
14:00-14:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková2upBIAJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMABI*(A), 2upMAGE*(A), 2upMACH*(A)
08:10-09:40BLK (27.09.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 3202upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upBICH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.2018
11:30-13:00N.T (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upBINJ_f*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
Pi
12:35-14:05TYZ (od 28.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-006-1/15 SSúčasný nemecký jazyk 1FIF G11Vybiral2buHINE*(A), 2UTN1*(A), 2buNESL*(A), 2buANNE*(A), 2upCHNJ_f*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00