Rozvrh hodín
2upCHAJ_f* - učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihová2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent2buCHSL*(A), 2upBICH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMACH*(A)
14:50-17:50N.T (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 3472upCHAJ_f*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BSlováková2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:55-12:10TYZ (od 24.09.2018) FiF.KAA/A-buAN-204/18 SBritská literatúra 1FIF G104Gazdík2upCHAJ_f*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2bfNVAJ*(A), 2upGEAJ_f*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitková2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upMABI*(B), 2upMACH*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rózsová Wolfová2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Brestenská2upMACH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
St
09:05-09:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KAA/A-buAN-104/15 PLexikológia a lexikografiaFIF G19Böhmerová2upCHAJ_f*(A), 2bfNVAJ*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upGEAJ_f*(A)
09:55-12:10TYZ (od 26.09.2018) FiF.KAA/A-buAN-104/15 SLexikológia a lexikografiaFIF G19Böhmerová2upGEAJ_f*(A), 2bfNVAJ*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent2buCHSL*(A), 2upBICH*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMACH*(A)
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 201Hrubišková2upCHAJ_f*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A)
17:20-18:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 SFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Janek2upCHAJ_f*(A)
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIAJ_f*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upGEAJ_f*(C), 2upGENJ_f*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C)
Št
08:10-09:40BLK (27.09.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 3202upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upBICH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.2018
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský2upBICH*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C), 2upMACH*(C)
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF CH2 3012upBICH*(C), 2upCHAJ_f*(C), 2upCHNJ_f*(C), 2upMACH*(C)
13:10-13:55TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková2upBIAJ_f*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
14:00-14:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková2upBIAJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMABI*(A), 2upMAGE*(A), 2upMACH*(A)
08:10-09:40BLK (08.11.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 4442upBICH*(B), 2upBIGE*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)BIGE sk.208.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.201813.12.201820.12.2018
11:30-13:00N.T (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upBINJ_f*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00