Rozvrh hodín
2upBIGE* - učiteľstvo predmetov biológia a geografia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Mázorová2upBIGE*(A)sk. A
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF B2 201Dugovičová2upGEAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upMAGE*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-025/15 PPedogeografiaPRIF CH1 1Pišút, Jenčo2upGENJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ*(A)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Mázorová2upBIGE*(A), 2upGEAJ*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A)upBIGE - sk.B
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 PZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík, Klobučník2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upBIGE*(A)
18:10-18:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 CZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2buGEHI*(A), 2upBIGE*(A), 2upMAGE*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rózsová Wolfová2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upENBI*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-056/15 PÚžitkové rastlinyPRIF B2 304Dušička, Jančovičová, Zahradníková2buBISL*(C), 2mB-BO*(A), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C)
Ut
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMV/N-bCXX-009/15 PMikrobiológia a virológiaPRIF B1 320Bujdáková, Mistríková, Obernauerová2upBINJ_f*(A), 2upBICH*(A), 2upBIGE*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2buBISL*(A), 2upINBI*(A), 1BX*(A)
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-100/15 PZoológia 1PRIF B1 305Hôrková, Kodada, Mrva2ANBI15*(A), 2buBISL*(A), 2ESBI15*(A), 2HUBI15*(A), 2NEBI15*(A), 2OBBI15*(A), 2PGBI15*(A), 2PSBI15*(A), 2SLBI15*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2upBICH*(A), 2upBINJ_f*(A), 2upENBI*(A), 2upINBI*(A), 2upMABI*(A), 2VUBI15*(A)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-100/15 CZoológia 1PRIF B2 4022upBIGE*(A)sk. 1
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-100/15 CZoológia 1PRIF B2 4022upBIGE*(A)sk. 2
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 2253ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C), 2ANBI15*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C)
14:50-16:20BLK (06.11.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 4442upCHNJ_f*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B)BIGE sk. 106.11.201813.11.201820.11.201827.11.201804.12.201811.12.201818.12.2018
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bUBI-101/15 PZáklady etológie hmyzuPRIF B1 401AHolecová2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upENBI*(C), 2upGEAJ*(C), 2upMABI*(C), 2upMAGE*(C), 2upMACH*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-093/15 PDemogeografiaPRIF B1 305Nováková2ZIK*(A), 2upGENJ_f*(A), 2ZEkP*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2upBIGE*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Degma3SB*(A), 2ANBI15*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3B-AN*(B), 3B-BO*(B), 3B-FZ*(B), 3B-ZO*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 CMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B2 304Polčák2upMAGE*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upGEAJ_f*(A)
18:10-18:55TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 201Hrubišková2upGEAJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2upMAGE*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) FMFI-PriF.KGe+KZ+KBCh/1-BIN-302/15 PEvolučná biológia (1)PRIF B1 301Tomáška, Mentel, Sepšiová, Vďačný, Mikulíček3BIN*(A), 2ANBI15*(C), 2B*(A), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2MB*(A), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PALB*(B), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SB*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-003/15 PFytoremediáciePRIF B1 307Lukačová, Vaculík, Lux2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SB*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
14:50-17:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 PMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B2 304Polčák2upBIGE*(A), 2buGEHI*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upMAGE*(A)
Št
08:10-09:40BLK (27.09.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B1 3202upBIAJ_f*(B), 2upBIGE*(B), 2upBICH*(B), 2upBINJ_f*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B), 2upCHNJ_f*(B), 2upMABI*(B), 2upMAGE*(B), 2upMACH*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upBICH*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.2018
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-026/14 POrnitológiaPRIF B1 401AOrszághová, Rubáčová3SB*(C), 2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
11:30-13:00N.T (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková2upGENJ_f*(A), 2upMAGE*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upBIAJ_f*(A), 2upBINJ_f*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMACH*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A)
14:00-14:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková2upBIAJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2upBICH*(A), 2upENBI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upCHAJ_f*(A), 2upCHNJ_f*(A), 2upMABI*(A), 2upMAGE*(A), 2upMACH*(A)
14:50-17:50N.T (od 27.09.2018) PriF.KMV/N-bCXX-009/15 CMikrobiológia a virológiaPRIF B2 2412upBIGE*(A), 2upENBI*(A)
18:10-18:55TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF B2 302Haláková2upBIGE*(A), 2upENBI*(A), 2upMABI*(A), 2upMAGE*(A), 2upMACH*(A)
08:10-09:40BLK (08.11.2018) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 4442upBICH*(B), 2upBIGE*(B), 2upENBI*(B), 2upGEAJ*(B), 2upGEAJ_f*(B), 2upGENJ_f*(B), 2upCHAJ_f*(B)BIGE sk.208.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.201813.12.201820.12.2018
Pi
11:30-13:00P.T (od 05.10.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-026/15 CDemogeografiaPRIF B1 4352upMAGE*(A), 2upBIGE*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie