Rozvrh hodín
2mupGEIT* - učitežstvo predmetov geografia a informatika - (Učitežské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KZVI/2-UIN-117/10 KPrincípy databázFMFI I H4Kubincová2mupGEIT*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KZVI/2-UIN-117/10 KPrincípy databázFMFI I H4Kubincová2mupGEIT*(A)NT
18:10-19:40TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KZVI/2-UIN-238/15 KProgramovanie pre mobilné platformy pre SŠFMFI I H4Tomcsányi2mupGEIT*(B)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-121/15 PFilozofická antropológia a axiológiaPRIF B1 305Zolcer2mupGEAJ*(A), 2mupGEIT*(A), 2mupGENJ*(A), 2mupCHNJ*(A), 2mupCHAJ*(A), 2mupENBI*(A), 2mupMACH*(A), 2mupBIGE*(A), 2mupBICH*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupMAGE*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-116/15 SRétorika pre učitežovPRIF CH2 130Zolcer2mupGEAJ*(B), 2mupGENJ*(B), 2mupCHAJ*(B), 2mupGEIT*(B), 2mupCHNJ*(B), 2mupENBI*(B), 2mupMACH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupBIGE*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupBICH*(B)
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KI/2-UXX-934/13 SSeminár k diplomovej práci z informatiky (2)FMFI I 032Kubincová2mupGEIT*(B)
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 1182mupBIGE*(B), 2mupBICH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupENBI*(B), 2mupENCH*(B), 2mupGEAJ*(B), 2mupGEIT*(B), 2mupGENJ*(B), 2mupCHAJ*(B), 2mupCHNJ*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupMACH*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KZVI/2-UIN-143/18 KSpráva školskej sieteFMFI I H4Wagner2mupGEIT*(B)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mUGE-108/15 PGlobálne problémy a trendy vývoja svetaPRIF B1 567Kasala2mupBIGE*(A), 2mupGEAJ*(A), 2mupGEIT*(A), 2mupGENJ*(A), 2mupMAGE*(A)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-mUGE-109/15 CTerénne vyučovanie a praktické cvičenia v prírodePRIF B1 319Karolčík2mupGEIT*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) FMFI.KZVI/2-UIN-219/10 KDidaktika informatiky (2)FMFI I 032Kalaš2mupGEIT*(A)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/15 KWebové technológie vo vyučovaníFMFI I 032Homola, Kubincová2mupGEIT*(B)
18:10-19:40TYZ (od 26.09.2018) FMFI.KZVI/2-UIN-273/17 SSeminár z webových technológií vo vyučovaní (3)FMFI I 032Homola, Kubincová2mupGEIT*(C)
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-128/15 PGeografia náboženstievPRIF B1 305Majo, Korec, Nováková2mupBIGE*(C), 2mupGEAJ*(C), 2mupGEIT*(C), 2mupGENJ*(C), 2mupMAGE*(C), 2mZ-HDS*(A)
Št
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 1172mupBIGE*(B), 2mupBICH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupENBI*(B), 2mupENCH*(B), 2mupGEAJ*(B), 2mupGEIT*(B), 2mupGENJ*(B), 2mupCHAJ*(B), 2mupCHNJ*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupMACH*(B)
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-117/15 STvorba edukačných webstránokPRIF CH2 319Nagy2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C), 2mupENCH*(C), 2mupGEAJ*(C), 2mupGEIT*(C), 2mupGENJ*(C), 2mupCHAJ*(C), 2mupCHNJ*(C), 2mupMAGE*(C), 2mupMACH*(C)podža záujmu
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie